Κυπριακό Εθνικό Σημείο Επαφής του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης

Το Εθνικό Σημείο Επαφής του ΕΜΝ Κύπρου, περιλαμβάνει πληθώρα οργανισμών, φορέων, ακαδημαϊκών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και άλλων ενδιαφερομένων που ειδικεύονται και δραστηριοποιούνται στους τομείς της μετανάστευσης και του ασύλου τόσο σε τοπικό όσο και διεθνές επίπεδο. Η συνεργασία αυτή αποτελεί βασικό στοιχείο δικτύωσης και προώθησης των εργασιών στους τομείς ενδιαφέροντος.

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να αναζητήσετε στοιχεία για φορείς που ειδικεύονται στους τομείς της μετανάστευσης και του ασύλου στην Κύπρο, καθώς και να εγγραφείτε ως μέλη.

Σύμφωνα με την απόφαση του 70.543 ημερ. 09.06.2010 του Υπουργικού Συμβουλίου, το Εθνικό Σημείο Επαφής αποτελείται από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, την Υπηρεσία Ασύλου και την Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αστυνομίας, ενώ το Υπουργείο Εσωτερικών έχει το συντονιστικό ρόλο.