Κυπριακό Εθνικό Σημείο Επαφής του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης

Τα πεδία επιλογής από κάτω σας επιτρέπουν να αναζητήσετε αυτούς τους οργανισμούς και φορείς βάσει του τομέα δραστηριοποίησης και ενδιαφέροντος.

Οργανισμός η-Διεύθυνση Τομείς Ενδιαφέροντος
Michael Beys mbeys@papd.mof.gov.cy Asylum- International Protection, Trafficking in human beings, Education, Racism and Xenophobia, Citizenship, Return, Migration and Development, Statistics, Family Reunification, Unaccompanied Minors, Voluntary Return and Reintegration, Vulnerable Groups, Integration, Smuggling, Irregular Migration, Detention and Alternatives to Detention, Legal Migration, Statelessness
Kyriaki Kamenou kkamenou@crmd.moi.gov.cy Άσυλο – Διεθνής προστασία; Εμπορία ανθρώπων; Εκπαίδευση; Ρατσισμός και ξενοφοβία; Απόκτηση ιθαγένειας; Επιστροφές; Μετανάστευση και Ανάπτυξη; Στατιστικές; Οικογενειακή επανένωση; Ασυνόδευτοι ανήλικοι; Εθελούσιες επιστροφες και επανένταξη; Ευάλωτες ομάδες; Ένταξη; Παράνομη διακίνηση; Παράτυπη μετανάστευση; Κράτηση και εναλλακτικές κράτησης; Νόμιμη μετανάστευση; Ανιθαγένεια