Κυπριακό Εθνικό Σημείο Επαφής του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης


Δείτε εδώ όλα τα Νέα και Ανακοινώσεις που αφορούν το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης, το Εθνικό Σημείο Επαφής και τα Μέλη του, σεμινάρια και συνέδρια καθώς και άλλες δράσεις που αφορούν τον τομέα της μετανάστευσης και ασύλου σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.- 21/03/2024 Ημερίδα: Πρόσβαση στην αγορά εργασίας πολιτών Ουκρανίας υπό το καθεστώς προσωρινής προστασίας στην Κύπρο


Αρχείο