Κυπριακό Εθνικό Σημείο Επαφής του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης


These two days of workshops are exclusively tailored for return experts from Prague Process and EMN REG Wider, respectively.

Agendas in English and Russian


Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatFinal_Agenda_WS_Larnaca_EN.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatFinal_Agenda_WS_Larnaca_RU.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatATTP0XB9.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatATT8RACJ.pdf