logo


Διατήρηση δικαιώματος διαμονής στην Κυπριακή Δημοκρατία με βάση τη Συμφωνία Αποχώρησης

Με βάση την Συμφωνία Αποχώρησης, οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και τα εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών τους οι οποίοι άσκησαν το δικαίωμα τους σύμφωνα με του περί του Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία Νόμος του 2007 [7(I)/2007] και την Οδηγία 2004/38/ΕΚ, πριν την ημερομηνία αποχώρησης ή/και μέχρι το τέλος της μεταβατικής περιόδου, έχουν δικαίωμα διαμονής, εργασίας και ελεύθερης κυκλοφορίας και επίσης έχουν την δυνατότητα να συνεχίσουν να διαμένουν στην Δημοκρατία όπως και στο παρελθόν.

Μέλη οικογένειας

Ως μέλη οικογένειας σύμφωνα με το άρθρο 9 της Συμφωνίας Αποχώρησης νοούνται:
α) ο/ η σύζυγος,
β) ο/ η σύντροφος με τον/ την οποίο/ α ο πολίτης του Ηνωμένου Βασιλείου έχει σχέση καταχωρισμένης συμβίωσης, βάσει της νομοθεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία αναγνωρίζει τη σχέση καταχωρισμένης συμβίωσης ως ισοδύναμη προς τον γάμο [Ν. 184(Ι)/2015]
γ) οι απευθείας κατιόντες, οι οποίοι είναι κάτω της ηλικίας των 21 ετών ή είναι συντηρούμενοι, καθώς και εκείνοι του/ της συζύγου ή του/ της συντρόφου, όπως ορίζεται στο στοιχείο β),
δ) οι συντηρούμενοι απευθείας ανιόντες, καθώς και εκείνοι του/ της συζύγου ή του/ της συντρόφου, όπως ορίζεται στο στοιχείο β) και
ε) πρόσωπα εκτός αυτών που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2004/38/ΕΚ, των οποίων την παρουσία αιτούνται οι υπήκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου προκειμένου οι συγκεκριμένοι υπήκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου να μην στερηθούν το δικαίωμα διαμονής που χορηγείται με το δεύτερο μέρος της Συμφωνίας Αποχώρησης.

Έγγραφα διαμονής

Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει επιλέξει το εθελοντικό σύστημα (Declaratory system) με βάση το άρθρο 18(4) της Συμφωνίας Αποχώρησης, όπου οι δικαιούχοι υπήκοοι Ηνωμένου Βασιλείου και τα μέλη των οικογενειών τους, οι οποίοι είναι και αυτοί υπήκοοι Ηνωμένου Βασιλείου, δικαιούνται να διατηρήσουν τα προηγούμενα έγγραφα διαμονής τους ως Ευρωπαίοι πολίτες και έχουν επίσης το δικαίωμα εάν επιθυμούν να εξασφαλίσουν τα νέα έγγραφα διαμονής,  που εκδίδονται στους δικαιούχους της Συμφωνίας Αποχώρησης. Δηλαδή τα υφιστάμενα έγγραφα διαμονής, τα οποία έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την οδηγία 2004/38/ΕΚ, εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται ως αποδεικτικό του δικαιώματος διαμονής τους στην Κυπριακή Δημοκρατία και μετά την λήξη της μεταβατικής περιόδου ή/και μέχρι την εθελοντική αντικατάσταση τους με τα νέα έγγραφα.

Οι υπήκοοι τρίτων χωρών οι οποίοι είναι εξαρτώμενα μέλη οικογένειας δικαιούχου της Συμφωνίας Αποχώρησης, έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν τα δελτία διαμονής τους (ΜΕU2), μέχρι την λήξη τους και κατόπιν υποχρεούνται να αιτηθούν για εξασφάλιση νέων εγγράφων διαμονής με βάση την Συμφωνία Αποχώρησης.

Δικαιούχοι για τη χορήγηση νέου εγγράφου διαμονής σύμφωνα με το άρθρο 18(4) της Συμφωνίας Αποχώρησης, τον Νόμο 7(I)/2007 και την οδηγία 2004/38/ΕΚ:

α) οι υπήκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου που άσκησαν το δικαίωμα διαμονής τους στην Κυπριακή Δημοκρατία , σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου και συνεχίζουν να διαμένουν στη χώρα και έπειτα από αυτήν (άρθρα 35Α και 35Ζ(1) του Νόμου 7(I)/2007),

β) τα μέλη της οικογένειας των προσώπων της περίπτωσης (α) που πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις (άρθρο 35Ζ (3) του Νόμου 7(I)/2007):

 • διέμεναν στην Κυπριακή Δημοκρατία σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου και συνεχίζουν να διαμένουν στη χώρα και έπειτα από αυτήν,
 • έχουν άμεση συγγένεια με τα πρόσωπα στο στοιχείο (α) και διέμεναν εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, υπό τον όρο ότι πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 2) της οδηγίας 2004/38/ΕΚ κατά τον χρόνο που υποβάλλουν αίτηση διαμονής δυνάμει του παρόντος μέρους με σκοπό την επανένωση με το πρόσωπο που αναφέρεται στα στοιχεία α) και
 • γεννήθηκαν ή υιοθετήθηκαν νομίμως από πρόσωπο το οποίο αναφέρεται στο στοιχείο α) μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, είτε εντός είτε εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας, και πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 σημείο 2) στοιχείο  της οδηγίας 2004/38/ΕΚ κατά τον χρόνο που υποβάλλουν αίτηση διαμονής δυνάμει του παρόντος μέρους με σκοπό την επανένωση με το πρόσωπο που αναφέρεται στο στοιχεία α), ενώ παράλληλα πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
- και οι δύο γονείς είναι πρόσωπα που αναφέρονται στο στοιχείο α),
  - ο ένας γονέας είναι πρόσωπο που αναφέρεται στο στοιχείο α) και ο άλλος γονέας είναι υπήκοος της χώρας ή
  - ο ένας γονέας είναι πρόσωπο που αναφέρεται στο στοιχείο α) και έχει δικαίωμα αποκλειστικής ή κοινής επιμέλειας του παιδιού, σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες του οικογενειακού δικαίου της Κυπριακής Δημοκρατίας  ή του Ηνωμένου Βασιλείου, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμοστέων κανόνων του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου βάσει των οποίων το δικαίωμα επιμέλειας που απορρέει από το δίκαιο τρίτου κράτους αναγνωρίζεται στην Κυπριακή Δημοκρατία ή στο Ηνωμένο Βασίλειο, ειδικότερα όσον αφορά το ύψιστο συμφέρον του παιδιού και χωρίς να θίγεται η ομαλή λειτουργία των εν λόγω εφαρμοστέων κανόνων του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου.
γ) τα μέλη της οικογένειας που διέμεναν στην Κυπριακή Δημοκρατία σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13, το άρθρο 16 παράγραφος 2 και τα άρθρα 17 και 18 της οδηγίας 2004/38/ΕΚ πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου και συνεχίζουν να διαμένουν στην χώρα έπειτα από αυτήν [άρθρα 35Z(3), 35Θ(1), 35Ι(1),(2), 35ΙΑ(1)(2) του Νόμου 7(I)/2007].

δ) τα πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 3 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) της οδηγίας 2004/38/ΕΚ και των οποίων η διαμονή διευκολυνόταν από την Κυπριακή Δημοκρατία σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 της εν λόγω οδηγίας διατηρούν το δικαίωμα διαμονής τους στην Κυπριακή Δημοκρατία σύμφωνα με το Μέρος ΙΙ της Σ.Α., υπό την προϋπόθεση ότι συνεχίζουν να διαμένουν στην Κυπριακή Δημοκρατία  μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου.

ε) τα πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 3 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) της οδηγίας 2004/38/ΕΚ, τα οποία υπέβαλαν αίτηση διευκόλυνσης της εισόδου και της διαμονής πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου και των οποίων η διαμονή διευκολύνεται από την Κυπριακή Δημοκρατία σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου.

στ) με την επιφύλαξη τυχόν ιδίου δικαιώματος διαμονής των ενδιαφερόμενων προσώπων και σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και με το άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β) της οδηγίας 2004/38/ΕΚ, η Κυπριακή Δημοκρατία  διευκολύνει την είσοδο και τη διαμονή του/της συντρόφου με τον/την οποίο/-α το πρόσωπο που αναφέρεται στο στοιχείο α) έχει σταθερή σχέση, δεόντως αποδεδειγμένη, εάν ο/η εν λόγω σύντροφος διέμενε εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, υπό την προϋπόθεση ότι η σχέση ήταν σταθερή πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου και συνεχίζεται κατά τον χρόνο υποβολής αίτησης διαμονής από τον/τη σύντροφο δυνάμει του Μέρους ΙΙ της Συμφωνίας Αποχώρησης.

Πιο κάτω μπορείτε να εντοπίσετε πληροφορίες που αφορούν στα έγγραφα διαμονής των δικαιούχων της Συμφωνίας Αποχώρησης, με βάση το άρθρο 18(4) της Συμφωνίας Αποχώρησης Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ.
 • Έγγραφο διαμονής υπηκόων του Ηνωμένου Βασιλείου και των μελών οικογενειών τους που είναι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου (UKW1)
 • Έγγραφο μόνιμης διαμονής υπηκόων του Ηνωμένου Βασιλείου και μελών των οικογενειών τους (UKW3)
 • Έγγραφο διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών εξαρτώμενων πολίτη του Ηνωμένου Βασιλείου (UKW2)
 • Μέλη οικογένειας πολιτών Η.Β. οι οποίοι είναι υπήκοοι τρίτης χώρας των οποίων η διαμονή διευκολύνεται με βάση την Εθνική Νομοθεσία