logo


Αίτηση για  απόκτηση της κυπριακής υπηκοότητας μέσω πολιτογράφησης μπορεί να υποβληθεί  από αλλοδαπό ενήλικo  με πλήρη ικανότητα  ο οποίος έχει συμπληρώσει 5 ή 7 χρόνια νόμιμης διαμονής  στη  Δημοκρατία ανάλογα με το καθεστώς παραμονή και  διέπεται από τον περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμο. Συγκεκριμένα, η πολιτογράφηση ρυθμίζεται από το άρθρο 111 και από τον Τρίτο Πίνακα του Νόμου.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης
Αίτηση για απόκτηση της κυπριακής υπηκοότητας μέσω πολιτογράφησης, μπορεί να υποβληθεί από αλλοδαπά ενήλικα άτομα τα οποία:

 • είναι πλήρους ικανότητας,
 • πριν την υποβολή της αίτησης έχουν παραμείνει στη Δημοκρατία νόμιμα για συνεχόμενο διάστημα δώδεκα μηνών χωρίς διακοπή,
 • συγκεντρώνουν συνολική διαμονή επτά ή πέντε ετών νόμιμης διαμονής στη Δημοκρατία ανάλογα με το καθεστώς  παραμονής τους στη Δημοκρατία,
 • είναι καλού χαρακτήρα, και
 • έχουν πρόθεση να διαμείνουν στη Δημοκρατία, σε περίπτωση χορήγησης πιστοποιητικού πολιτογράφησης.
Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν και από αλλοδαπούς οι οποίοι διατέλεσαν ή εξακολουθούν να διατελούν στη δημόσια υπηρεσία της Δημοκρατίας νοουμένου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του Τρίτου Πίνακα.

Έτη νόμιμης διαμονής στη Δημοκρατία
 • Επτά έτη νόμιμης διαμονής: Αλλοδαποί οι οποίοι κατέχουν άδεια διαμονής ως φοιτητές, επισκέπτες, αυτοεργοδοτούμενοι, αθλητές, προπονητές, τεχνικοί αθλημάτων, οικιακοί βοηθοί, νοσοκόμοι, εργαζόμενοι σε Κύπριους ή ξένους εργοδότες ή σε υπεράκτιες εταιρείες και που διαμένουν στη Δημοκρατία αποκλειστικά με σκοπό την εργασία, όπως επίσης και οι σύζυγοι, τα ενήλικα τέκνα ή άλλα εξαρτώμενα τους πρόσωπα θα πρέπει να συγκεντρώνουν συνολική διαμονή στη Δημοκρατία  τουλάχιστον επτά ετών εντός των προηγούμενων τουλάχιστον επτά ετών (στο διάστημα των επτά ετών συνυπολογίζεται το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την υποβολή της αίτησης).
 • Πέντε έτη νόμιμης διαμονής:  Αλλοδαποί οι οποίοι κατέχουν οποιαδήποτε άλλο καθεστώς (εκτός από αυτά που αναφέρονται πιο πάνω),θα πρέπει να συγκεντρώνουν συνολική διαμονή στη Δημοκρατία πέντε έτη  εντός των αμέσως προηγούμενων επτά ετών από το δωδεκάμηνο διάστημα που προηγείται της αίτησης.

Υποβολή αιτήσεων
 • Τα σημεία υποβολής αιτήσεων μπορούν να εντοπισθούν εδώ.
 • Η αίτηση Μ127 θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα τα οποία καταγράφονται στην κατάσταση συνοδευτικών εγγράφων και τα οποία θα πρέπει να είναι δεόντως επικυρωμένα και μεταφρασμένα.
 • Επισημαίνεται ότι η αίτηση πρέπει να είναι υπογεγραμμένη ενώπιον Πρωτοκολλητή ή Προξενικού λειτουργού ή άλλου εξουσιοδοτημένου για το σκοπό αυτό προσώπου.
 • Για την υποβολή της αίτησης καταβάλλονται τα απαραίτητα σε κάθε περίπτωση τέλη όπως καταγράφονται πιο κάτω.
Τέλη και χαρτόσημα
 • Για την υποβολή της αίτησης καταβάλλεται τέλος ύψους €500.
 • Επί της αίτησης επικολλώνται δύο χαρτόσημα αξίας €8,54 έκαστο.
 • Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης καταβάλλεται επιπρόσθετο τέλος ύψους €500 για την έκδοση του πιστοποιητικού πολιτογράφησης.

Εξέταση αίτησης και επόμενες ενέργειες
 • Για αποφυγή αχρείαστων καθυστερήσεων στην εξέταση της αίτησης, θα πρέπει οι αιτήσεις να είναι πλήρως και ορθά συμπληρωμένες, να φέρουν τα απαραίτητα χαρτόσημα και να συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έντυπα τα οποία θα πρέπει να είναι δεόντως επικυρωμένα και μεταφρασμένα.
 • Στο πλαίσιο εξέτασης της αίτησης ο αιτών/ η αιτούσα θα κληθεί σε συνέντευξη.
 • Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης θα λάβετε επιστολή την οποία θα πρέπει να προσκομίσετε στο Τμήμα και να καταβάλετε στα ταμεία του τμήματος τέλος ύψους €500 για την έκδοση του πιστοποιητικού πολιτογράφησης. Το πιστοποιητικό πολιτογράφησης εκδίδεται εις διπλούν και θα πρέπει ο αιτών να ορκιστεί ενώπιον πρωτοκολλητή Κυπριακού Δικαστηρίου και να τα επιστρέψει στο Τμήμα. Στο ένα πιστοποιητικό επικολλάται χαρτόσημο ύψους €8,54 και κρατείται για το Αρχείο του Τμήματος, ενώ το άλλο επιστρέφεται στον αιτητή.
 • Μετά την απόκτηση της κυπριακής υπηκοότητας σφραγίζεται η αίτηση εγγραφής του αιτούντος ως πολίτη της Δημοκρατίας. Στη συνέχεια, μπορεί να υποβληθεί αίτηση για δελτίο ταυτότητας και διαβατήριο.
 • Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης αποστέλλεται επιστολή με τους λόγους απόρριψης.