logo

Μη Κύπριος πολίτης, ο οποίος πληροί ένα εκ των οικονομικών Κριτηρίων (Α), είτε προσωπικά, είτε μέσω εταιρείας/ εταιρειών όπου συμμετέχει ως μέτοχος – αναλογικά με βάση το ποσοστό συμμετοχής του, είτε ως υψηλόβαθμο Διευθυντικό Στέλεχος εταιρείας/ εταιρειών που πληροί ένα εκ των οικονομικών Κριτηρίων (Α), δύναται να αιτηθεί για απόκτηση της κυπριακής υπηκοότητας με κατ’ εξαίρεση Πολιτογράφηση.

Σε περίπτωση υψηλόβαθμου Διευθυντικού Στελέχους εταιρειών, δύναται να υποβάλει αίτηση, νοουμένου ότι το εν λόγω στέλεχος έχει τέτοια αμοιβή στην εν λόγω εταιρεία/ εταιρείες που να δημιουργεί φορολογικά έσοδα για τη Δημοκρατία της τάξης των €100,000 τουλάχιστον για περίοδο τριετίας και νοουμένου ότι αυτή η φορολογία έχει ήδη πληρωθεί ή προπληρωθεί.

Ο αιτών θα πρέπει να είχε προβεί στις απαιτούμενες επενδύσεις κατά τα τρία έτη που προηγούνται της ημερομηνίας αίτησης και να διατηρεί την εν λόγω επένδυση για περίοδο τουλάχιστον τριών ετών από την ημερομηνία Πολιτογράφησης.

Ακόμη, ο αιτών θα πρέπει απαραιτήτως να πληροί τους Όρους και τις Προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο Μέρος Β.

Σε περίπτωση που από περιοδικούς ελέγχους διαπιστωθεί ότι το οποιοδήποτε Κριτήριο ή Όρος ή Προϋπόθεση καταστρατηγείται, η Πολιτογράφηση είναι δυνατόν να ανακληθεί.

Α. ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Α.1 Επένδυση σε κρατικά ομόλογα:
Ο αιτών θα πρέπει να έχει προβεί σε αγορά ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας ύψους τουλάχιστον €5,0 εκ.

ή

Α.2 Επένδυση σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κυπριακών επιχειρήσεων ή κυπριακών οργανισμών:
Ο αιτών πρέπει να έχει προβεί σε αγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων κυπριακών επιχειρήσεων ή κυπριακών οργανισμών (π.χ. ομόλογα/ αξιόγραφα/ χρεόγραφα εγγεγραμμένα και εκδοθέντα στην Κυπριακή Δημοκρατία) ύψους τουλάχιστον €5,0 εκ.

Νοείται ότι τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία μπορούν να έχουν αγοραστεί τόσο κατά την έκδοση, όσο και μεταγενέστερα από την αγορά.

ή

Α.3 Επένδυση σε ακίνητα, αναπτύξεις και έργα υποδομής:
Ο αιτών πρέπει να έχει προβεί σε επένδυση ύψους τουλάχιστον €5,0 εκ. για αγορά ή ανέγερση ακινήτων ή δημιουργία άλλων αναπτύξεων (οικιστικές ή εμπορικές αναπτύξεις, αναπτύξεις στον τουριστικό τομέα ή άλλα έργα υποδομής).

ή

Α.4 Αγορά ή σύσταση ή συμμετοχή σε κυπριακές επιχειρήσεις και εταιρείες:
Ο αιτών πρέπει να έχει προβεί σε αγορά, σύσταση ή συμμετοχή σε επιχειρήσεις ή εταιρείες που εδρεύουν και δραστηριοποιούνται στην Κυπριακή Δημοκρατία ύψους τουλάχιστον €5,0 εκ. Οι εν λόγω επιχειρήσεις ή εταιρείες θα πρέπει αποδεδειγμένα να έχουν φυσική παρουσία στην Κύπρο και να εργοδοτούν τουλάχιστον πέντε (5) υπηκόους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Νοείται ότι στο εν λόγω κριτήριο περιλαμβάνεται και η υποχρεωτική μετατροπή καταθέσεων σε μετοχές.

ή

Α.5 Καταθέσεις σε κυπριακές τράπεζες:
Ο αιτών πρέπει να έχει προσωπικές καταθέσεις σε κυπριακές τράπεζες ή καταθέσεις ιδιωτικών του εταιρειών ή καταπιστευμάτων (που είναι τελικός δικαιούχος ο ίδιος) στην Κυπριακή Δημοκρατία ύψους τουλάχιστον €5,0 εκ. τακτής προθεσμίας τριών ετών.

ή

Α.6 Συνδυασμός των ανωτέρω κριτηρίων Α.1 (Επένδυση σε κρατικά ομόλογα), Α.2 (Επένδυση σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κυπριακών επιχειρήσεων ή κυπριακών οργανισμών), Α.3 (Επένδυση σε ακίνητα, αναπτύξεις και έργα υποδομής), Α.4 (Αγορά ή σύσταση ή συμμετοχή σε κυπριακές επιχειρήσεις και εταιρείες) και Α.5 (Καταθέσεις σε κυπριακές τράπεζες):
Ο αιτών πρέπει να διαθέτει συνδυασμό των πιο πάνω ύψους €5,0 εκ.

ή

Α.7 Πρόσωπα των οποίων οι καταθέσεις στη Λαϊκή Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ έχουν απομειωθεί λόγω των μέτρων που εφαρμόσθηκαν μετά τις 15 Μαρτίου 2013:
Ο αιτών έχει υποστεί απομείωση καταθέσεων η οποία να ανέρχεται συνολικά τουλάχιστον στα €3,0 εκ.

Σε περίπτωση που ο αιτών έχει υποστεί απομείωση καταθέσεων χαμηλότερη των €3,0 εκ. μπορεί να αιτηθεί αφού προβεί σε επιπρόσθετη επένδυση μέσω των κριτηρίων Α.1 (Επένδυση σε κρατικά ομόλογα), Α.2 (Επένδυση σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κυπριακών επιχειρήσεων ή κυπριακών οργανισμών), Α.3 (Επένδυση σε ακίνητα, αναπτύξεις και έργα υποδομής), Α.4 (Αγορά ή σύσταση ή συμμετοχή σε κυπριακές επιχειρήσεις και εταιρείες) και Α.5 (Καταθέσεις σε κυπριακές τράπεζες) για το υπόλοιπο απαιτούμενο ποσό των εν λόγω κριτηρίων.

ή

Α.8 Συλλογικές Μεγάλες Επενδύσεις
Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα σε ειδικές περιπτώσεις, να μειώσει τα πιο πάνω κριτήρια (Α.1 (Επένδυση σε κρατικά ομόλογα), Α.2 (Επένδυση σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κυπριακών επιχειρήσεων ή κυπριακών οργανισμών), Α.3 (Επένδυση σε ακίνητα, αναπτύξεις και έργα υποδομής) και Α.4 (Αγορά ή σύσταση ή συμμετοχή σε κυπριακές επιχειρήσεις και εταιρείες):

I. Σε €2,5 εκ. για επενδυτές που αποδεδειγμένα συμμετέχουν σε συλλογικό σχέδιο επενδύσεων, εφόσον η επένδυση είναι τουλάχιστον €12,5 εκ.

II. Σε €2,0 εκ. για επενδυτές που αποδεδειγμένα συμμετέχουν σε συλλογικό σχέδιο επενδύσεων, εφόσον η συλλογική επένδυση είναι πέραν των €12.5 εκ. Νοείται ότι η παρούσα πρόνοια (ΙΙ) θα ισχύει μέχρι την 1.6.2014.

Επιπρόσθετα, νοείται ότι για τις περιπτώσεις (Ι) και (ΙΙ) πιο πάνω, η επένδυση για τις κατηγορίες Α1 έως Α4 δύναται να πραγματοποιηθεί μέσω διαφορετικού πωλητή/ παρόχου (φυσικού ή νομικού προσώπου).


Β. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Λευκό Ποινικό Μητρώο: Ο αιτών πρέπει να έχει λευκό ποινικό μητρώο. Επίσης, το όνομα του δεν θα περιλαμβάνεται στον κατάλογο των προσώπων, των οποίων διατάσσεται η δέσμευση της περιουσίας εντός των ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Διαμονή στην Κύπρο: Σε όλες τις περιπτώσεις που απαριθμούνται στο Μέρος Α, ο αιτών πρέπει να είναι κάτοχος μόνιμης ιδιόκτητης κατοικίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, αγοραίας αξίας τουλάχιστον €500.000, πλέον το ΦΠΑ.

Νοείται ότι μέλη της ίδιας οικογένειας, τα οποία υποβάλλουν ξεχωριστές αιτήσεις ως επενδυτές, μπορούν να αγοράσουν συλλογικά μία κατοικία, νοουμένου ότι η συνολική αξία της κατοικίας καλύπτει το ποσό των €500.000 για κάθε έκαστο αιτούντα.

Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Για εξέταση της αίτησης απαιτείται απαραιτήτως η υποβολή του εντύπου (Μ127) και των ακολούθων:

1. Λευκό Ποινικό Μητρώο:

Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου από τη χώρα καταγωγής και από τη χώρα συνήθους διαμονής (εάν διαφέρει).

2. Διαμονή στην Κύπρο:

(α) Αγοραπωλητήριο Συμβόλαιο.

(β) Τίτλος ιδιοκτησίας ή Απόδειξη υποβολής του Συμβολαίου στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

(γ) Αποδείξεις καταβολής του συμφωνημένου ποσού αγοράς

(δ) Έμβασμα στο κυπριακό εμπορικό τραπεζικό ίδρυμα εν ονόματι του πωλητή ή της εταιρείας του πωλητή

Όσον αφορά στα οικονομικά κριτήρια απαιτείται ό,τι εφαρμόζεται:

(α) Πιστοποιητικό Εγγραφής της εταιρείας/ εταιρειών από τον Έφορο Εταιρειών

(β) Πιστοποιητικό μετόχων από τον Έφορο Εταιρειών ή πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν ότι ο επενδυτής είναι ο τελικός δικαιούχος της εταιρείας

(γ) Ελεγμένοι λογαριασμοί της εταιρείας/ εταιρειών για τα τελευταία τρία έτη που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης

(δ) Σε περίπτωση που ο αιτών είναι υψηλόβαθμο διευθυντικό στέλεχος απαιτείται επιπρόσθετα η προσκόμιση του συμβολαίου εργοδότησης του και Βεβαίωση Είσπραξης από το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων

Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ζητηθεί είτε από το Υπουργείο Εσωτερικών, είτε από το Υπουργείο Οικονομικών.Επίσης απαιτούνται τα ακόλουθα, ανάλογα με την περίπτωση:

1. Επένδυση σε κρατικά ομόλογα

(α) Αποδείξεις από το Γενικό Λογιστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας για την αγορά των κρατικών ομολόγων.

2. Επένδυση σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κυπριακών επιχειρήσεων ή κυπριακών οργανισμών

(α) Τίτλος/ Τίτλοι και άλλα έγγραφα των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων

(β) Έμβασμα σε κυπριακό εμπορικό τραπεζικό ίδρυμα εν ονόματι της επιχείρησης ή του οργανισμού

3. Επένδυση σε ακίνητα, αναπτύξεις και έργα υποδομής

(α) Αγοραπωλητήριο Συμβόλαιο.

(β) Τίτλος ιδιοκτησίας ή Απόδειξη υποβολής του Συμβολαίου στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

(γ) Αποδείξεις καταβολής του συμφωνημένου ποσού αγοράς

(δ) Έμβασμα σε κυπριακό εμπορικό τραπεζικό ίδρυμα εν ονόματι του πωλητή ή της εταιρείας του πωλητή

4. Αγορά ή σύσταση ή συμμετοχή σε κυπριακές επιχειρήσεις και εταιρείες

(α) Αγοραπωλητήριο Συμβόλαιο.

(β) Αποδείξεις καταβολής του συμφωνημένου ποσού αγοράς

(γ) Βεβαίωση Έφορου Εταιρειών για τους μετόχους

(δ) Έμβασμα σε κυπριακό εμπορικό τραπεζικό ίδρυμα εν ονόματι του πωλητή ή της εταιρείας

(ε) Βεβαίωση από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τις ασφαλιστέες αποδοχές των εργοδοτουμένων στην εταιρεία

(στ) Βεβαίωση από το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων για τις φορολογητέες αποδοχές των Κύπριων εργοδοτουμένων στις εταιρείες ή επιχειρήσεις στις οποίες ο αιτών προέβηκε σε επένδυση

5. Καταθέσεις σε Τράπεζες

(α) Βεβαιώσεις κυπριακών τραπεζών για τις καταθέσεις του αιτούντος ή των εταιρειών στις οποίες είναι ο τελικός δικαιούχος ή των καταπιστευμάτων στα οποία είναι ο τελικός δικαιούχος τακτής προθεσμίας τριών ετών

(β) Έμβασμα του ποσού της κατάθεσης σε κυπριακό εμπορικό τραπεζικό ίδρυμα
6. Απομείωση καταθέσεων στη Λαϊκή Τράπεζα

(α) Βεβαίωση για το ύψος και το χρόνο της απομείωσης καταθέσεων

(β) Σε περίπτωση καταθέσεων εταιρειών, στις οποίες ο αιτών είναι ο τελικός δικαιούχος να επισυνάπτονται Πιστοποιητικό Εγγραφής της εταιρείας από τον Έφορο Εταιρειών ή/ και οποιοδήποτε άλλο σχετικό αποδεικτικό στοιχείο, μαζί με υπεύθυνη δήλωση από τον διαχειριστή των κεφαλαίων αυτών ως προς το δικαιούχο πρόσωπο.

Ουδέν των ανωτέρω επηρεάζει την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Υπουργικού Συμβουλίου στη λήψη Απόφασης.


19 Μαρτίου 2014

M127.pdf