logo
H ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ

Το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης ανακοινώνει ότι έχει δημοσιευθεί, σύμφωνα με το άρθρο 6, εδάφιο 4, του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016 – εφεξής ο Νόμος), ο προκαταρκτικός κατάλογος των αιτητών, με σειρά κατάταξης, για την απασχόληση επτά (7) Λειτουργών για θέματα Μετανάστευσης και είκοσι (20) Λειτουργών Υποστήριξης για θέματα Μετανάστευσης ως εργοδοτούμενων ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του έργου τακτής προθεσμίας διάρκειας τεσσάρων ετών «Ενίσχυση του Τομέα Μετανάστευσης του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης», το οποίο θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επίσης ανακοινώνεται ότι έχει δημοσιευθεί και ειδικός κατάλογος για υποψήφιους με αναπηρίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου (Ν. 146(I)/2009) για ποσοστό 10% του αριθμού των υπό πλήρωση θέσεων.

Όλο οι πιο πάνω κατάλογοι έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα, αρ. 838 και 839 ημερ. 09.11.2018

Στους πίνακες δεν περιλαμβάνονται αιτητές που επέδειξαν ενδιαφέρον να απασχοληθούν ως εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου, αλλά, δεν πληρούν τα απαραίτητα προσόντα, τα οποία είχαν καθοριστεί στη σχετική δημοσίευση της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας αρ. γνωστοποίησης 654 και ημερομηνίας 07 Σεπτεμβρίου 2018.

Σύμφωνα με το άρθρο 6, εδάφιο 6 (α) του Νόμου, κάθε ενδιαφερόμενος αιτητής δικαιούται να υποβάλει ένσταση κατά και των προκαταρκτικών καταλόγων μέσα σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της δημοσίευσης τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Για υποβολή ενστάσεων συμπληρώστε και υποβάλετε το ειδικό ηλεκτρονικό έντυπο εδώ.