logo


Οι διαδικασίες εισόδου, διαμονής και εργασίας στην Κύπρο στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης, εξαρτώνται από το εάν η Κύπρος είναι το Πρώτο ή το Δεύτερο Κράτος Μέλος. Αναλυτικές πληροφορίες βρίσκονται στις παραγράφους που ακολουθούν.

Η Κύπρος είναι το Πρώτο Κράτος Μέλος – Ενδοεταιρική Μετάθεση
Όταν ο μετατιθέμενος θα διαμείνει και θα εργαστεί πιο μεγάλο διάστημα στην Κύπρο ή εάν θα διαμείνει και θα εργαστεί μόνο στην Κύπρο, τότε η Κύπρος είναι το Πρώτο Κράτος Μέλος. Σε τέτοια περίπτωση για να εισέλθει ο μετατιθέμενος θα πρέπει να εξασφαλίσει άδεια εισόδου εφόσον πληροί τις πρόνοιες της νομοθεσίας (άρθρα 18ΩΓ, 18ΩΔ, 18ΩΖ, 18ΩΘ νομοθεσίας).

Για σκοπούς διευκόλυνσης, οι προϋποθέσεις και τα έγγραφα με βάση τα οποία αποδεικνύεται ότι αυτές πληρούνται έχουν περιληφθεί στις καταστάσεις με τα έγγραφα που θα πρέπει να προσκομισθούν μαζί με τις αιτήσεις για εξασφάλιση άδειας.

Η αίτηση και τα έγγραφα που πρέπει να τη συνοδεύουν για εξασφάλιση της άδειας εισόδου υποβάλλονται όταν ο υπήκοος τρίτης χώρας βρίσκεται στο εξωτερικό, από την εταιρεία της Κύπρου (εργοδότης). Οι αιτήσεις υποβάλλονται στα Κεντρικά Γραφεία του ΤΑΠΜ (για το κατά πόσο απαιτείται διευθέτηση ραντεβού πατήστε εδώ), με την καταβολή των τελών που έχουν καθοριστεί με Διάταγμα του Υπουργού Εσωτερικών:

  • Εγγραφή, Έκδοση Άδειας Εισόδου και Άδειας Ενδοεταιρικής Μετάθεσης: €180
  • Έκδοση Άδειας Εισόδου και Άδειας Ενδοεταιρικής Μετάθεσης (υπάρχει ΔΕΑ): €110
  • Ανανέωση Άδειας Ενδοεταιρικής Μετάθεσης: €85

Μετά την εξασφάλιση της άδειας εισόδου και την άφιξη του προσώπου στην Κύπρο τότε προσκομίζονται στο Τμήμα τα υπόλοιπα απαραίτητα έγγραφα. Κατά την παράδοση πρέπει να είναι παρόν ο αλλοδαπός για να εγγραφεί στο Μητρώο Αλλοδαπών εάν δεν είναι ήδη εγγεγραμμένος, αλλά και για τη λήψη των βιομετρικών του στοιχείων (δακτυλικά αποτυπώματα, φωτογραφία) και της υπογραφής του. Η αίτηση εξετάζεται εντός 90 ημερών από την υποβολή της νοουμένου ότι είναι πλήρως συμπληρωμένη και έχουν προσκομισθεί όλα τα αναγκαία έγγραφα. Σε διαφορετική περίπτωση, η διορία μετρά από την ημερομηνία συμπλήρωσης της αίτησης.

Εάν η αίτηση εγκριθεί, εκδίδεται η άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης που έχει τη μορφή κάρτας, η οποία μπορεί να έχει διάρκεια ως εξής:
  • Διοικητικά Στελέχη: 3 έτη ή ίση με μετάθεση, αν αυτή είναι μικρότερη.
  • Ειδικευμένοι Εργαζόμενοι: 3 έτη ή ίση με μετάθεση, αν αυτή είναι μικρότερη.
  • Ασκούμενοι Εργαζόμενοι: 1 έτος ή ίση με μετάθεση, αν αυτή είναι μικρότερη.

Η άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης δίνει το δικαίωμα στον μετατιθέμενο να απασχοληθεί σε οποιαδήποτε εταιρεία στην Κύπρο που ανήκει στον ίδιο όμιλο με εκείνη εξωτερικού. Στην άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης θα αναγράφεται ο κύριος εργοδότης.

Η Κύπρος είναι το Δεύτερο Κράτος Μέλος – Κινητικότητα
Οι διαδικασίες εισόδου, διαμονής και εργασίας όταν η Κύπρος είναι το Δεύτερο Κράτος Μέλος, δηλαδή όταν ο μετατιθέμενος θα διαμείνει και θα εργασθεί εδώ για μικρότερο διάστημα από άλλο Κράτος Μέλος της ΕΕ, εξαρτώνται από το διάστημα για το οποίο επιθυμεί να διαμείνει και να εργαστεί. Για να είναι δυνατή η κινητικότητα, πρέπει ο μετατιθέμενος να κατέχει ισχύουσα άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης από πρώτο Κράτος Μέλος, η διάρκεια της οποίας να καλύπτει όλο το διάστημα της κινητικότητας.