logo


Οι πολυεθνικές εταιρείες ή όμιλοι πολυεθνικών εταιρειών, κάποτε χρειάζεται να μεταθέτουν προσωπικό τους σε επιχειρήσεις που ανήκουν στην ίδια ομάδα ή όμιλο. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, πολυεθνικές εταιρείες ή όμιλοι πολυεθνικών εταιρειών τρίτων χωρών, χρειάζεται να μεταθέτουν προσωπικό τους για να εργαστεί προσωρινά - για περισσότερες από 90 ημέρες - σε  μία ή περισσότερες εταιρείες που βρίσκονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) και ανήκουν στην ίδια ομάδα ή όμιλο με εκείνη της τρίτης χώρας. Η μετάθεση/ απόσπαση αυτή ονομάζεται ενδοεταιρική μετάθεση δηλαδή μετάθεση εντός της ίδιας ομάδας/ ομίλου επιχειρήσεων και οι μετατιθέμενοι ονομάζονται ενδοεταιρικά μετατιθέμενοι.

Δεδομένων των πιο πάνω, η ευρωπαϊκή και κατ΄ επέκταση η κυπριακή νομοθεσία, έχει τυποποιήσει τους κανόνες για τις μεταθέσεις αυτές προς την Ε.Ε., προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα ενδιαφερόμενα άτομα (υπήκοοι τρίτων χωρών) τυγχάνουν δίκαιης μεταχείρισης όταν μετατίθενται και εισέρχονται για εργασία στην ΕΕ. Εκτός από τους όρους και τις συνθήκες που ισχύουν για τους μετατιθεμένους υπηκόους τρίτων χωρών, στη νομοθεσία προβλέπονται και οι όροι και συνθήκες που θα πρέπει να εφαρμόζονται για τις οικογένειές τους. Το θέμα αυτό ρυθμίζεται από τον περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμο (Κεφ. 105) στον οποίο έχει εναρμονισθεί στο κυπριακό δίκαιο η την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2014/66/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης».

Επιπλέον, η νομοθεσία προβλέπει μηχανισμό σύμφωνα με τον οποίο ο μετατιθέμενος μπορεί να ασκεί τα καθήκοντά του σε πολλές εταιρείες που ανήκουν στον ίδιο όμιλο και βρίσκονται στην ίδια ή σε διαφορετικές χώρες της ΕΕ. Η δυνατότητα μετακίνησης ανάμεσα στις εταιρείες που βρίσκονται σε διάφορες χώρες της Ε.Ε. ονομάζεται κινητικότητα.