logo


Εάν κινητικότητα είναι για διάστημα 90 ημερών κατά ανώτατο όριο, εντός οποιουδήποτε διαστήματος 180 ημερών, τότε πρόκειται για βραχεία κινητικότητα. Σε αυτή την περίπτωση, δεν εκδίδεται καμία άλλη άδεια και ο μετατιθέμενος μπορεί να διαμείνει και να εργάζεται στην Κύπρο με την άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης που εκδόθηκε από το Πρώτο Κράτος Μέλος, νουμένου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της νομοθεσίας (άρθρα 18διςΙ και  18διςΙΑ). Κατά τη βραχεία κινητικότητα, ο μετατιθέμενος δικαιούται να απασχοληθεί σε οποιαδήποτε εταιρεία στην Κύπρο που ανήκει στον ίδιο όμιλο με εκείνη εξωτερικού.

Για σκοπούς διευκόλυνσης, οι προϋποθέσεις και τα έγγραφα με βάση τα οποία αποδεικνύεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της νομοθεσίας έχουν περιληφθεί στις καταστάσεις με τα έγγραφα που θα πρέπει να προσκομισθούν μαζί με την κοινοποίηση.

Το γεγονός ότι δεν εκδίδεται καμία άλλη άδεια από την Κύπρο δεν σημαίνει πως ο αλλοδαπός μπορεί να εισέρχεται και να εργάζεται οποτεδήποτε στη Δημοκρατία. Πρέπει, πρώτα, η εταιρεία του πρώτου Κράτους Μέλους να κοινοποιήσει γραπτώς στο ΤΑΠΜ την πρόθεση του μετατιθέμενου να εργαστεί σε εταιρεία του ίδιου ομίλου στην Κύπρο. Υπάρχει διορία 20 ημερών για την εξέταση της κοινοποίησης.

Η κοινοποίηση αυτή, μπορεί να γίνει σε δύο χρονικά σημεία:

  • Πριν την είσοδο στην Ε.Ε. και ταυτόχρονα με την υποβολή αίτησης για άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης στο πρώτο Κράτος Μέλος, ή
  • Μετά την έκδοση της άδειας ενδοεταιρικής μετάθεσης από το πρώτο Κράτος Μέλος και την είσοδο στην Ε.Ε. σε Κράτος Μέλος άλλο από την Κύπρο και όταν προκύψει ανάγκη κινητικότητάς του.

Σε περίπτωση που η κοινοποίηση βραχείας κινητικότητας υποβάλλεται στο Τμήμα πριν την είσοδο στην Ε.Ε. και ταυτόχρονα με την υποβολή αίτησης για άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης στο πρώτο Κράτος Μέλος, τότε ο μετατιθέμενος μπορεί να εισέλθει και να εργαστεί στην Κύπρο μόνο εάν το πρώτο Κράτος Μέλος έχει εκδώσει άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης και:
  • η Κύπρος αυτή εξέτασε έγκαιρα την κοινοποίηση και δεν υπάρχει αντίρρηση, ή
  • αν περάσουν οι 20 ημέρες χωρίς η Κύπρος να λάβει απόφαση για την κοινοποίηση.

Σε περίπτωση που η κοινοποίηση βραχείας κινητικότητας υποβάλλεται μετά την έκδοση της άδειας ενδοεταιρικής μετάθεσης από το Πρώτο Κράτος Μέλος και μετά την είσοδο στην Ε.Ε. τότε ο μετατιθέμενος μπορεί να εισέλθει και να εργαστεί στη Δημοκρατία εφόσον το πρώτο Κράτος Μέλος έχει εκδώσει άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης άμεσα ακόμα και αν:
  • η Κύπρος δεν έχει λάβει ακόμη απόφαση για την κοινοποίηση, ή
  • δεν έχει λήξει η διορία εξέτασης της κοινοποίησης

Σε αυτές τις περιπτώσεις ο αλλοδαπός δικαιούται να εισέλθει παρουσιάζοντας απλά την άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης που του παραχώρησε το πρώτο Κράτος Μέλος και δεν χρειάζεται ούτε άδεια εισόδου ούτε θεώρηση!

Σε περίπτωση που τελικά η Κύπρος διατυπώσει έγκαιρα αντίρρηση, για την οποία θα ενημερωθεί γραπτώς η εταιρεία και η αρμόδια αρχή του πρώτου Κράτους Μέλους, ο αλλοδαπός πρέπει να παύσει την απασχόλησή του και να αναχωρήσει από τη Δημοκρατία.