logo

Σύμφωνα με κανονισμό της ΕΕ από τις 16 Φεβρουαρίου 2019, ορισμένα δημόσια έγγραφα και τα επικυρωμένα αντίγραφά τους απαλλάσσονται από την επικύρωση και τη διατύπωση της επισημείωσης (apostille) εντός της ΕΕ. Για ορισμένα από αυτά τα έγγραφα (βλέπε παρακάτω με έντονους χαρακτήρες), οι πολίτες μπορούν να ζητήσουν πολύγλωσσο τυποποιημένο έντυπο το οποίο αποτελεί μεταφραστικό βοήθημα, οπότε και δεν απαιτείται η προσκόμιση επίσημης μετάφρασης του επίσημου εγγράφου.

Η απαλλαγή από την επικύρωση και τη διατύπωση της επισημείωσης ισχύει μόνο για τα έγγραφα και τα επικυρωμένα αντίγραφά τους που εκδίδονται από τις δημόσιες αρχές κράτους μέλους της ΕΕ και υποβάλλονται στις δημόσιες αρχές άλλου κράτους μέλους. Πρόκειται για:

- έγγραφα τα οποία προέρχονται από δικαστήριο ή δικαστικό υπάλληλο·

- διοικητικά έγγραφα·

- συμβολαιογραφικές πράξεις·

- επίσημα πιστοποιητικά προσαρτημένα σε ιδιωτικά έγγραφα·

- διπλωματικά και προξενικά έγγραφα.

Επιπλέον, η απαλλαγή ισχύει μόνο για τα έγγραφα που βεβαιώνουν ένα ή περισσότερα από τα γεγονότα που απαριθμούνται κατωτέρω. Οι ενδείξεις με έντονους χαρακτήρες υποδηλώνουν ότι στην Κύπρο εκδίδεται σχετικό δημόσιο έγγραφο για το οποίο διατίθεται και πολύγλωσσο τυποποιημένο έντυπο. Επισημαίνεται ότι δεν εκδίδονται όλα τα τυποποιημένα έντυπα σε όλα τα κράτη μέλη.

- γέννηση

- θάνατο

- το κατά πόσον ένα πρόσωπο βρίσκεται στη ζωή

- όνομα

- γάμο, ικανότητα για σύναψη γάμου και οικογενειακή κατάσταση

- διαζύγιο, δικαστικό χωρισμό ή ακύρωση γάμου

- καταχωρισμένη συμβίωση, ικανότητα για σύναψη σχέσης καταχωρισμένης συμβίωσης και κατάσταση από άποψη καταχωρισμένης συμβίωσης

- λύση σχέσης καταχωρισμένης συμβίωσης, δικαστικό χωρισμό ή ακύρωση καταχωρισμένης συμβίωσης

- γονική ιδιότητα ή υιοθεσία

- κατοικία και/ή διαμονή

- ιθαγένεια

- λευκό ποινικό μητρώο

- υποψηφιότητα ή ψηφοφορία στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή σε δημοτικές εκλογές σε άλλο κράτος μέλος

Πολύγλωσσο τυποποιημένο έντυπο μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο σε άλλο κράτος μέλος και πρέπει να υποβάλλεται μαζί με το δημόσιο έγγραφο στο οποίο επισυνάπτεται.

Όταν ένα κράτος μέλος επιτρέπει την υποβολή επικυρωμένου αντιγράφου δημόσιου εγγράφου αντί για το πρωτότυπο, οι αρχές του εν λόγω κράτους μέλους πρέπει να αποδέχονται επικυρωμένα αντίγραφα που έχουν εκδοθεί στο κράτος μέλος όπου εκδόθηκε το δημόσιο έγγραφο.

Όταν οι αρχές ενός κράτους μέλους στο οποίο υποβάλλεται δημόσιο έγγραφο ή το επικυρωμένο αντίγραφο του έχουν εύλογη αμφιβολία σχετικά με τη γνησιότητα του εν λόγω δημοσίου εγγράφου ή του επικυρωμένου αντιγράφου του, χρησιμοποιούν το Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (“Internal Market Information system – “IMI”) για τα ακόλουθα:

i. να ελέγχουν τα διαθέσιμα υποδείγματα εγγράφων στο αποθετήριο του ΙΜΙ

ii. αν εξακολουθούν να έχουν αμφιβολία αφού εξετάσουν το υπόδειγμα, υποβάλλουν αίτημα παροχής πληροφοριών μέσω του ΙΜΙ στην αρχή που εξέδωσε το έγγραφο

Στο σύστημα ΙΜΙ θα διατίθεται ξεχωριστό αποθετήριο στο οποίο θα αναρτώνται ανωνυμοποιημένα παραποιημένα δημόσια έγγραφα που εντοπίστηκαν τα οποία κρίνεται σκόπιμο να αναρτηθούν για ενημέρωση των άλλων κρατών μελών.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό και τα πολύγλωσσα τυποποιημένα έντυπα διατίθενται στη διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης:

https://beta.e-justice.europa.eu/551/EL/public_documents

20/02/2019

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Αρ. φακ. 4.2.15.33.1.