logo


Ενδοεταιρική μετάθεση είναι η προσωρινή απόσπαση με σκοπό την εργασία ή την εκπαίδευση υπηκόου τρίτης χώρας για περίοδο άνω των 90 ημερών από επιχείρηση ή όμιλο επιχειρήσεων εγκατεστημένο σε τρίτη χώρα προς οντότητα που ανήκει στην επιχείρηση αυτή ή στον ίδιο όμιλο επιχειρήσεων και είναι εγκατεστημένη στην ΕΕ και περιλαμβάνει την κινητικότητα του υπηκόου τρίτης χώρας μεταξύ επιχειρήσεων του ίδιου ομίλου που είναι εγκατεστημένες σε ένα ή και περισσότερα δεύτερα κράτη μέλη της Ε.Ε.