logo


Εάν η κινητικότητα θα είναι για διάστημα που υπερβαίνει τις 90 ημέρες, τότε πρόκειται για μακρά κινητικότητα. Σε αυτή την περίπτωση ο μετατιθέμενος πρέπει να εξασφαλίσει άδεια μακράς κινητικότητας (μορφή κάρτας) από την Κύπρο κατόπιν αίτησης, εφόσον πληροί τις πρόνοιες της νομοθεσίας (άρθρα 18διςΙ  και 18διςΙΒ).

Για σκοπούς διευκόλυνσης, οι προϋποθέσεις και τα έγγραφα με βάση τα οποία αποδεικνύεται ότι αυτές πληρούνται έχουν περιληφθεί στις καταστάσεις με τα έγγραφα που θα πρέπει να προσκομισθούν μαζί με τις αιτήσεις για εξασφάλιση άδειας.

Η αίτηση και τα έγγραφα που πρέπει να τη συνοδεύουν για άδεια μακράς κινητικότητας μπορεί να υποβληθεί όταν ο μετατιθέμενος βρίσκεται στο εξωτερικό ή στην Κύπρο, στο πλαίσιο βραχείας κινητικότητας, από την εταιρεία της Κύπρου (εργοδότης) στα Κεντρικά Γραφεία του ΤΑΠΜ, με την καταβολή των τελών που έχουν καθοριστεί με Διάταγμα του Υπουργού Εσωτερικών:

  • Εγγραφή και Έκδοση Άδειας Μακράς Κινητικότητας: €160
  • Έκδοση Άδειας Μακράς Κινητικότητας (υπάρχει ΔΕΑ): €90
  • Ανανέωση Άδειας Μακράς Κινητικότητας: €85

Η αίτηση εξετάζεται εντός 90 ημερών από την υποβολή της νοουμένου ότι είναι πλήρως συμπληρωμένη και έχουν προσκομισθεί όλα τα αναγκαία έγγραφα. Σε διαφορετική περίπτωση, η διορία μετρά από την ημερομηνία συμπλήρωσης της αίτησης.

Σε περίπτωση που ο μετατιθέμενος βρίσκεται στο εξωτερικό, μετά την υποβολή της αίτησης, ο μετατιθέμενος δικαιούται να εισέλθει στη Δημοκρατία, επιδεικνύοντας την άδειας ενδοεταιρικής μετάθεσης του πρώτου Κράτους Μέλους, χωρίς δηλαδή άδεια εισόδου ή θεώρηση (visa). Ο μετατιθέμενος δικαιούται, επίσης, να αρχίσει την απασχόλησή του με την άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης του πρώτου Κράτους Μέλους, μέχρι τη λήψη της απάντησης επί της αίτησης που εκκρεμεί στο Τμήμα.

Εάν η αίτηση στην Κύπρο για μακρά κινητικότητα εγκριθεί, επιτρέπεται η συνέχιση της διαμονής και απασχόλησης για διάστημα που θα αναγράφεται στην εκδοθείσα άδεια μακράς κινητικότητας. Η διάρκεια της άδειας μακράς κινητικότητας που εκδίδεται,  είναι άνω των 90 ημερών και:
  • Είναι ίση με τη διάρκεια της μετάθεσης, ή
  • Ισχύει μέχρι τη λήξη της άδειας ενδοεταιρικής μετάθεσης του πρώτου Κράτους Μέλους αν αυτή είναι μικρότερη.

Η άδεια μακράς κινητικότητας δίνει το δικαίωμα στον μετατιθέμενο να απασχοληθεί σε οποιαδήποτε εταιρεία στην Κύπρο που ανήκει στον ίδιο όμιλο με εκείνη εξωτερικού. Στην άδεια θα αναγράφεται ο κύριος εργοδότης.

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης,  ο αλλοδαπός πρέπει να παύσει την απασχόλησή του και να αναχωρήσει από τη Δημοκρατία.