Κυπριακό Εθνικό Σημείο Επαφής του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης


Δείτε εδώ όλα τα Νέα και Ανακοινώσεις που αφορούν το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης, το Εθνικό Σημείο Επαφής και τα Μέλη του, σεμινάρια και συνέδρια καθώς και άλλες δράσεις που αφορούν τον τομέα της μετανάστευσης και ασύλου σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.- 01/06/2023 EMN REG Workshop: Effective Alternatives to Detention in return procedures
- 24/03/2023 Πολυγλωσσικές Ταυτότητες και Γραμματισμοί Προσφύγων και Μεταναστών Η Συνδυασμένη Εκμάθηση Γλώσσας και Περιεχομένου
- 16/03/2023 Youth in Migration: Stories to be shared, Stories to be heard


Αρχείο