Κυπριακό Εθνικό Σημείο Επαφής του Ευρωπαϊκού Δικτύου ΜετανάστευσηςΓλωσσάρι του ΕΜΝ για το Άσυλο και τη Μετανάστευση

Το Γλωσσάρι του ΕΜΝ για το Άσυλο και τη Μετανάστευση, περιέχει περίπου 500 όρους και έννοιες που χρησιμοποιούνται στην Ε.Ε σε διάφορα πεδία και έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες από 20 γλώσσες της Ε.Ε.

Σκοπός του Γλωσσάριου, είναι η παροχή μιας Ευρωπαϊκής εναρμονισμένης ορολογίας για τη μετανάστευση και το άσυλο, ώστε να διασφαλίζεται η συγκρισιμότητα και το κοινό πεδίο κατανόησης των εννοιών. Προορίζεται να διευκολύνει την επικοινωνία για τους διαμορφωτές πολιτικής, τους επαγγελματίες, τα μέσα ενημέρωσης, τους νομοθέτες, τους ακαδημαϊκούς και τα άτομα που ενδιαφέρονται για τα ζήτηματα της μετανάστευσης και του ασύλου.

Το Γλωσσάρι του ΕΜΝ είναι διαθέσιμο ως ένα διαδραστικό διαδικτυακό εργαλείο, προσβάσιμο από την κεντρική ιστοσελίδα του EMN, ως έντυπη έκδοση, καθώς και ως εφαρμογή για κινητά για λήψη από συσκευές Android και iOS.

Οι έντυπες εκδόσεις δημοσιεύονται μόνο εάν περιέχουν ουσιαστικές αλλαγές. Η τελευταία έντυπη έκδοση (Έκδοση 6.0) δημοσιεύθηκε τον Μάιο του 2018 και είναι επίσης διαθέσιμη στη διαδραστική της μορφή στα Αγγλικά καθώς και ως εφαρμογή για κινητά στα Αγγλικά, Φινλανδικά, Γερμανικά, Ιταλικά και Λετονικά.

Το Γλωσσάρι του ΕΜΝ είναι διαθέσιμο για τους χρήστες ως ένα διαδραστικό διαδικτυακό εργαλείο, προσβάσιμο από την κεντρική ιστοσελίδα του EMN, ως έντυπη έκδοση, καθώς και ως εφαρμογή για κινητά για λήψη από συσκευές Android και iOS.

Τα μέλη της Ομάδας Εργασίας για την ανάπτυξη του Γλωσσάριου, ανανεώνουν συχνά τη διαδικτυακή μορφή, στη κεντρική ιστοσελίδα του EMN, με στοιχεία και επεξεργάζονται νέους όρους που διευκολύνουν τον χρήστη στην αναζήτηση καίριων εννοιών που αφορούν τη μετανάστευση και το άσυλο.

Περιήγηση στο Γλωσσάριο

Αναζήτηση όρου

Αναζήτηση βάσει περιεχομένου ορισμού

Αγγλικός Όρος Όρος Ορισμός
brain gain κέρδος εγκεφάλων Το όφελος για μια χώρα ως αποτέλεσμα της μετανάστευσης ενός ατόμου υψηλής εξειδίκευσης.
brain circulation κυκλοφορία εγκεφάλων Η δυνατότητα των αναπτυσσόμενων χωρών να αξιοποιήσουν τις δεξιότητες, την τεχνογνωσία και άλλες μορφές εμπειρίας που αποκτήθηκαν από τους μετανάστες τους - είτε επέστρεψαν στη χώρα αταγωγής τους είτε όχι - και από μέλη της διασποράς τους.
border resident κάτοικος παραμεθορίου περιοχής Στο πλαίσιο των κανόνων για τη μετανάστευση της ΕΕ, έναςπολίτης τρίτης χώρας που διαμένει μόνιμα στην παραμεθόρια περιοχή χώρας γειτονικής ενός κράτους μέλους της ΕΕ για χρονικό διάστημα καθορισμένο από διμερή συμφωνία μεταξύ του κράτους μέλους και της τρίτης χώρας, το οποίο θα είναι τουλάχιστον ένα έτος.
best interests of the child (BIC) υπέρτερο συμφέρον του παιδιού (BIC) Μια τριπλή έννοια που περιλαμβάνει ένα ουσιαστικό δικαίωμα, μια θεμελιώδη και ερμηνευτική νομική αρχή και έναν κανόνα διαδικασίας που αποσκοπεί στη διασφάλιση της πλήρους και αποτελεσματικής απόλαυσης όλων των δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού (UNCRC) και εκ των οποίων το πρωταρχικό μέλημα είναι να διασφαλιστεί η ολιστική ανάπτυξη τουπαιδιού.
border control συνοριακός έλεγχος Οι δραστηριότητες που αναλαμβάνονται στα σύνορα, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/399 (Kώδικας Συνόρων Σένγκεν), συνεπεία της πρόθεσης διέλευσης ή της διέλευσης συνόρων, ασχέτως άλλου λόγου· οι εν λόγω δραστηριότητες συνίστανται σε συνοριακούς ελέγχους και επιτήρηση των συνόρων.
beneficiary of subsidiary protection δικαιούχος επικουρικής προστασίας Πρόσωπο στο οποίο έχει χορηγηθεί καθεστώς επικουρικής προστασίας.
Black Sea Synergy Συνέργεια του Εύξεινου Πόντου Θεσμοθετημένο φόρουμ για τη συνεργασία της ΕΕ που ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και των χωρών που περιβάλλουν τον Εύξεινο Πόντο και για την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων, ενθαρρύνοντας παράλληλα την πολιτική και οικονομική μεταρρύθμιση.
border crossing point σημείο συνοριακής διέλευσης Κάθε σημείο διέλευσης επιτρεπόμενο από τις αρμόδιες αρχές για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ.
brain drain διαρροή εγκεφάλων Η απώλεια που υπέστη μια χώρα ως αποτέλεσμα τηςαποδημίας ενός ατόμου υψηλής εξειδίκευσης.
border area παραμεθόρια περιοχή Μια περιοχή που εκτείνεται όχι περισσότερο από 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα.
Bali Process Διαδικασία του Μπαλί Διεθνές φόρουμ για την παράνομη διακίνηση μεταναστών και την εμπορία ανθρώπων, στο οποίο συμμετέχουν περισσότερες από 50 χώρες στην περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού και πέραν αυτής.
Automated Fingerprint Identification System (AFIS) Αυτόματο Σύστημα Αναγνώρισης Δακτυλικών Αποτυπωμάτων (AFIS) Μεθοδολογία βιομετρικής αναγνώρισης που χρησιμοποιεί τεχνολογία ψηφιακής απεικόνισης για την απόκτηση, αποθήκευση και ανάλυση δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων, η οποία χρησιμοποιείται στο Ευρωπαϊκό Σύστημα για την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων των αιτούντων άσυλο (Eurodac) για την αυτόματη αναγνώριση και τον έλεγχο των δακτυλικών αποτυπωμάτων.
beneficiary of international protection δικαιούχος διεθνούς προστασίας Πρόσωπο στο οποίο έχει χορηγηθεί καθεστώς πρόσφυγα ή καθεστώς επικουρικής προστασίας.
Automated Border Control (ABC) Αυτόματος Συνοριακός Έλεγχος (ABC) Σύστημα που επιτρέπει αυτοματοποιημένη διέλευση συνόρων με τον έλεγχο ταυτότητας ενός ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνώσιμου από ηλεκτρονικό μηχάνημα (e-MRTD), το οποίο αποδεικνύει ότι ο επιβάτης είναι ο νόμιμος κάτοχος του εγγράφου, διερευνά αρχεία ελέγχου των συνόρων και καθορίζει αυτόματα την καταλληλότητα για διέλευση συνόρων σύμφωνα με προκαθορισμένους κανόνες και το οποίο αποτελείται από ένα σύστημα αυτοεξυπηρέτησης και μια ηλεκτρονική πύλη.
au pair εσωτερικός άμισθος βοηθός (au pair) Πολίτης τρίτης χώρας τον οποίο φιλοξενεί προσωρινά μια οικογένεια στην επικράτεια κράτους-μέλους της ΕΕ με αντάλλαγμα τη βοήθειά του σε ελαφρές δουλειές του σπιτιού ή στην φροντίδα των παιδιών με σκοπό να βελτιώσει τις γλωσσικές του ικανότητες και τη γνώση του σχετικά με τη χώρα υποδοχής.
biometric data βιομετρικά δεδομένα Δεδομένα που σχετίζονται με τα φυσικά, βιολογικά ή συμπεριφορικά χαρακτηριστικά ενός ατόμου που επιτρέπουν τη μοναδική τους ταυτοποίηση, όπως εικόνες προσώπου ή δακτυλοσκοπικά δεδομένα.
asylum seeker αναζητών άσυλο Στο παγκόσμιο πλαίσιο, ένα πρόσωπο που αναζητά πραστασία από δίωξη ή σοβαρή βλάβη σε μια χώρα διαφορετική από τη δική του και περιμένει απόφαση σχετικά με την αίτηση για καθεστώς πρόσφυγα σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή και εθνικά μέσα. Στο πλαίσιο της ΕΕ, κάθε πολίτης τρίτης χώρας ή ανιθαγενής που έχει υποβάλει αίτηση παροχής προστασίας βάσει της Σύμβασης και Πρωτοκόλλου της Γενεύης για τους Πρόσφυγες επί της οποίας δεν έχει εκδοθεί ακόμη οριστική απόφαση.
asylum shopping αναζήτηση του ευνοϊκότερου κράτους υποδοχής από τους αιτούντες άσυλο (asylum shopping) Στο πλαίσιο του Κανονισμού του Δουβλίνου, το φαινόμενο όπου ένας πολίτης τρίτης χώρας υποβάλλει αίτηση για διεθνή προστασία σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη της ΕΕ έχοντας ή χωρίς να έχει ήδη λάβει διεθνή προστασία σε ένα από αυτά τα κράτη μέλη της ΕΕ.
assisted voluntary return υποβοηθούμενη εθελούσια επιστροφή Εθελούσια επιστροφή ή εθελούσια αναχώρηση που υποστηρίζεται από υλικοτεχνική, οικονομική και/ή άλλη υλική βοήθεια.
Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF) Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) Το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για την περίοδο 2014 έως 2020, το οποίο υποστηρίζει εθνικές και κοινοτικές πρωτοβουλίες που προωθούν την αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και την εφαρμογή, ενίσχυση και ανάπτυξη μιας κοινής ενωσιακής προσέγγισης για το άσυλο, τη μετανάστευση και την ένταξη.
assigned area of residence οριζόμενη περιοχή διαμονής Τοποθέτηση αιτούντων διεθνή προστασία και/ή δικαιούχων διεθνούς προστασίας σε συγκεκριμένη περιοχή διαμονής.
asylum άσυλο Μορφή προστασίας που παρέχεται από ένα κράτος στο έδαφός του, βάσει της αρχής της μη επαναπροώθησης και των διεθνώς ή εθνικά αναγνωρισμένων δικαιωμάτων των προσφύγων και η οποία παρέχεται σε πρόσωπο που δεν είναι σε θέση να αναζητήσει προστασία στη χώρα υπηκοότητας και/ή κατοικίας του, ιδίως λόγω φόβου άσκησης δίωξης για λόγους φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, συμμετοχής σε συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα ή πολιτικών απόψεων.
border crossing διέλευση συνόρων Η φυσική πράξη διέλευσης των συνόρων είτε σε σημείο συνοριακής διέλευσης είτε σε άλλο σημείο κατά μήκος των συνόρων.
assimilation αφομοίωση Η σταδιακή διαδικασία με την οποία μια ομάδα μειονότητας υιοθετεί τα πρότυπα συμπεριφοράς μιας ομάδας πλειοψηφίας ή μιας κοινωνίας υποδοχής και τελικά απορροφάται από την ομάδα πλειοψηφίας/κοινωνία υποδοχής.
Asia-Europe Meeting (ASEM) Ευρω-Ασιατική Συνάντηση (ASEM) Η άτυπη διαδικασία διαλόγου και συνεργασίας που συγκεντρώνει χώρες των δύο περιοχών (28 κράτη μέλη της ΕΕ, δύο άλλες ευρωπαϊκές χώρες και 20 ασιατικές χώρες), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Σύνδεσμο των Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) η οποία εξετάζει πολιτικά, οικονομικά και πολιτιστικά ζητήματα, με στόχο την ενίσχυση της σχέσης μεταξύ των δύο περιοχών, σε πνεύμα αμοιβαίου σεβασμού και ισότιμης εταιρικής σχέσης.
application for asylum αίτηση ασύλου Η αίτηση την οποία υποβάλλει κάθε αλλοδαπός ή ανιθαγενής η οποία μπορεί να θεωρηθεί ως αίτηση παροχής προστασίας σύμφωνα με την Σύμβαση και Πρωτόκολλο της Γενεύης για τους Πρόσφυγες ή το εθνικό προσφυγικό δίκαιο.
applicant with special reception needs αιτών με ειδικές ανάγκες υποδοχής Κάθε ευάλωτο πρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 21 της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ (Αναδιατυπωμένη Οδηγία για τις Συνθήκες Υποδοχής), το οποίο χρειάζεται ειδικές εγγυήσεις ώστε να απολαμβάνει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπει η Οδηγία 2013/33/ΕΕ.
applicant in need of special procedural guarantees αιτών που χρήζει ειδικών διαδικαστικών εγγυήσεων Κάθε αιτών του οποίου η ικανότητα να απολαμβάνει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην Οδηγία 2013/32/ΕΕ (Αναδιατυπωμένη Οδηγία για τις Διαδικασίες Ασύλου) περιορίζεται λόγω ιδιαίτερων περιστάσεων.
application for international protection αίτηση διεθνούς προστασίας Η αίτηση παροχής προστασίας από κράτος-μέλος που υποβάλλειπολίτης τρίτης χώρας ή ανιθαγενής, ο οποίος μπορεί να θεωρηθεί ότι αναζητά καθεστώς πρόσφυγα ή καθεστώς επικουρικής προστασίας και ο οποίος δεν αιτείται ρητώς να του παρασχεθεί άλλη μορφή προστασίας μη εμπίπτουσα στο πεδίο εφαρμογής της Oδηγίας 2011/95/ΕΕ (Αναδιατυπωμένη Οδηγία για την Αναγνώριση), δυναμένη να ζητηθεί αυτοτελώς.
alien αλλοδαπός Στο παγκόσμιο πλαίσιο, ένα πρόσωπο που δεν είναι υπήκοος (γηγενής ή πολίτης) ενός συγκεκριμένου κράτους. Στο πλαίσιο της ΕΕ, ένα άτομο που δεν είναι υπήκοος ενός κράτους-μέλους της ΕΕ.
Africa-EU Migration, Mobility and Employment Partnership Εταιρική σχέση ΕΕ-Αφρικής για τη Μετανάστευση, την Κινητικότητα και την Απασχόληση Σύμπραξη που παρέχει ολοκληρωμένες απαντήσεις στα ζητήματα της μετανάστευσης, της κινητικότητας και της απασχόλησης, προς συμφέρον όλων των εταίρων, με συγκεκριμένους στόχους τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας για την Αφρική και την καλύτερη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών.
alternative to detention εναλλακτικά της κράτησης μέτρα Μη στερητικά της ελευθερίας μέτρα που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση και/ή τον περιορισμό της κυκλοφορίας πολιτών τρίτων χωρών πριν από την αναγκαστική επιστροφή ή την απόφαση για το δικαίωμα του ατόμου να παραμείνει στο κράτος-μέλος, όπως τακτική αναφορά, παράδοση χρηματικής εγγύησης ή ταξιδιωτικών εγγράφων, ηλεκτρονική παρακολούθηση.
applicant for international protection αιτών διεθνή προστασία Ο πολίτης τρίτης χώρας ή ο ανιθαγενής ο οποίος έχει υποβάλει αίτηση παροχής διεθνούς προστασίας, επί της οποίας δεν έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση.
apprehension σύλληψη Στο πλαίσιο της ΕΕ για τη μετανάστευση, κάθε ενέργεια της αρμόδιας εθνικής αρχής ή των αρμόδιων εθνικών αρχών που έχει ως αποτέλεσμα τον εντοπισμό ενός παρανόμως διαμένοντα πολίτη τρίτης χώρας και ενδέχεται να περιορίσει την ελεύθερη κυκλοφορία του σχετικού προσώπου.
airport transit visa θεώρηση διέλευσης από αερολιμένα Μία θεώρηση εισόδου έγκυρη για διέλευση μέσω των ζωνών διεθνούς διέλευσης ενός ή περισσοτέρων αερολιμένων των κρατών μελών της ΕΕ.
age assessment υπολογισμός ηλικίας Διαδικασία με την οποία οι αρχές επιδιώκουν να προσδιορίσουν τη χρονολογική ηλικία ή το εύρος της ηλικίας ενός ατόμου προκειμένου να προσδιορίσουν εάν ένα άτομο είναι παιδί ή όχι.
Africa Caribbean Pacific (ACP) Observatory on Migration Παρατηρητήριο των χωρών ΑΚΕ (Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού) για τη Μετανάστευση Δίκτυο αναφοράς ερευνητικών ιδρυμάτων και κυβερνητικών φορέων μετανάστευσης που ασχολούνται με τη μετανάστευση στις έξι περιοχές της Ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ), δηλαδή τη Δυτική Αφρική, την Κεντρική Αφρική, την Ανατολική Αφρική, την Νότια Αφρική, την Καραϊβική και τον Ειρηνικό, με σκοπό να παράγει δεδομένα για τις μεταναστευτικές ροές Νότου-Νότου ΑΚΕ για την κοινωνία των πολιτών και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και να ενισχύσει τις ερευνητικές ικανότητες στις χώρες ΑΚΕ μέσω δικτύωσης και συνεργασίας μεταξύ οργανισμών.
adoption (of legal acts) υιοθέτηση (νομοθετικών πράξεων) Στο πλαίσιο των συμφωνιών, στο δημόσιο διεθνές δίκαιο, η επίσημη πράξη με την οποία τα διαπραγματευόμενα μέρη καθορίζουν τη μορφή και το περιεχόμενο μιας συνθήκης.
adoption (of a child) υιοθεσία (παιδιού) Στο πλαίσιο των εξαρτώμενων ατόμων η νομική διαδικασία τερματισμού των νομικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων μεταξύ του παιδιού και των φυσικών γονέων, και αντικατάσταση παρόμοιων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων μεταξύ του παιδιού και των θετών γονέων.
adult ενήλικος Κάθε άνθρωπος ηλικίας 18 ετών και άνω (εκτός εάν η ενηλικίωση επιτυγχάνεται αργότερα σύμφωνα με το δίκαιο που ισχύει για τον ενήλικο).
advance passenger information (API) εκ των προτέρων διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με επιβάτες (API) Στοιχεία που αφορούν τους επιβάτες τους οποίους οι μεταφορείς θα μεταφέρουν σε εγκεκριμένο σημείο συνοριακής διέλευσης μέσω του οποίου αυτά τα άτομα θα εισέλθουν στο έδαφος κράτους μέλους Σένγκεν. Οι μεταφορείς υποχρεούνται να διαβιβάσουν αυτά τα στοιχεία, στο τέλος του ελέγχου, κατόπιν αιτήματος των αρχών που είναι αρμόδιες για διενέργεια ελέγχων προσώπων στα εξωτερικά σύνορα.
adoption of convenience εικονική υιοθεσία Η υιοθεσία (παιδιού) που συνάφθηκε με μοναδικό σκοπό να επιτρέψει στο υιοθετημένο πρόσωπο να εισέλθει ή να διαμείνει σε κράτος μέλος της ΕΕ.
actor of persecution or serious harm υπεύθυνος δίωξης ή σοβαρής βλάβης Κάθε πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) που προκαλεί δίωξη ή σοβαρή βλάβη, όπως: α) το κράτος, β) ομάδες ή οργανώσεις που ελέγχουν το κράτος ή σημαντικό μέρος του εδάφους του κράτους, γ) μη κρατικοί φορείς, εάν μπορεί να καταδειχθεί ότι οι φορείς που αναφέρονται στα σημεία (α) και (β), περιλαμβανομένων των διεθνών οργανισμών, δεν είναι σε θέση ή δεν επιθυμούν να παράσχουν προστασία κατά της δίωξης ή της σοβαρής βλάβης, όπως ορίζεται στο Άρθρο 7 της Οδηγίας 2011/95/ΕΕ (Αναδιατύπωμένη Οδηγία).
adaptation προσαρμογή Διαδικασία τροποποίησης ορισμένων ή όλων των πεποιθήσεων και/ή στάσεων κάποιου ώστε να ταιριάζει σε νέες συνθήκες ζωής.
act of persecution πράξη δίωξης Στο παγκόσμιο πλαίσιο, πράξεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή άλλες σοβαρές βλάβες, συχνά, αλλά όχι πάντα, κατά τρόπο επαναλαμβανόμενο ή συστηματικό. Στο πλαίσιο της ΕΕ και κατά την έννοια του άρθρου 1Α της Σύμβασης και Πρωτοκόλλου της Γενεύης για τους Πρόσφυγες, πράξεις που α) είναι αρκούντως σοβαρές λόγω της φύσης ή της επανάληψής τους ώστε να συνιστούν σοβαρή παραβίαση βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ειδικά των δικαιωμάτων από τα οποία δεν χωρεί παρέκκλιση βάσει του άρθρου 15 παράγραφος 2 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΑΔΑ) ή β) αποτελούν σώρευση διαφόρων μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οποία να είναι αρκούντος σοβαρή ούτως ώστε να θίγεται ένα άτομο κατά τρόπο αντίστοιχο με τον αναφερόμενο στο σημείο (α).
admission onto the territory εισδοχή στην επικράτεια Η νόμιμη είσοδος αλλοδαπού στην επικράτεια ενός κράτους μετά από επιθεώρηση και έγκριση από υπάλληλο για θέματα μετανάστευσης.
acquisition of citizenship κτήση ιθαγένειας Οποιοσδήποτε τρόπος για να γίνει κανείς υπήκοος, δηλαδή κατά τη γέννηση ή οποιαδήποτε στιγμή μετά τη γέννηση, αυτόματα ή μη αυτόματα, βάσει απόδοσης, δήλωσης, επιλογής ή αίτησης.
actor of protection υπεύθυνος προστασίας Κάθε πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) που παρέχει αποτελεσματική και μη προσωρινή προστασία έναντι διώξεων ή σοβαρών βλαβών όπως α) το κράτος ή β) ομάδες ή οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων διεθνών οργανισμών, που ελέγχουν το κράτος ή σημαντικό μέρος του εδάφους του κράτους, υπό την προϋπόθεση ότι είναι πρόθυμοι και ικανοί να προσφέρουν προστασία.
accommodation centre κέντρο φιλοξενίας Μέρος που χρησιμοποιείται για τη ομαδική φιλοξενία των αιτούντων διεθνή προστασία.
access to the procedure for international protection πρόσβαση στη διαδικασία διεθνούς προστασίας Η υποχρέωση των κρατών μελών της ΕΕ να μεριμνούν ώστε το πρόσωπο το οποίο έχει υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας, να έχει πραγματική δυνατότητα να την καταθέσει το ταχύτερο δυνατό.
acculturation πολιτιστική αλληλεπίδραση Μια σειρά αλλαγών στα πολιτιστικά ήθη (ιδέες, λέξεις, αξίες, κανόνες, συμπεριφορές, θεσμοί) που προκύπτουν από την άμεση και συνεχή επαφή και αλληλεπίδραση μεταξύ ομάδων διαφορετικών πολιτισμών, ιδίως μέσω μεταναστευτικών κινήσεων ή οικονομικών σχέσεων, μέσων ενημέρωσης και άλλων διαύλων.
absconding διαφυγή Ενέργεια με την οποία κάποιος προσπαθεί να αποφύγει διοικητικά μέτρα και/ή νομικές διαδικασίες, με το να μην παραμείνει διαθέσιμος για τις σχετικές αρχές ή το δικαστήριο.
accelerated international protection procedure ταχεία διαδικασία εξέτασης αίτησης διεθνούς προστασίας Ταχεία διαδικασία για την εξέταση μιας αίτησης διεθνούς προστασίας η οποία είτε ήδη θεωρείται προδήλως αβάσιμη, γεγονός που συνεπάγεται σοβαρές ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη, είτε αποτελεί μεταγενέστερη αίτηση.
access to healthcare πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη Δικαιώματα υγειονομικής περίθαλψης που απολαμβάνουν οι πολίτες τρίτων χωρών (μετανάστες,αιτούντες διεθνή προστασία,και πρόσφυγες) στα κράτη μέλη της ΕΕ και στις χώρες καταγωγής τους.
Convention grounds for persecution λόγοι δίωξης σύμφωνα με τη Σύμβαση της Γενεύης Οι πέντε απαριθμημένοι λόγοι που καταγράφονται στο άρθρο 1A παράγραφος 2 της Σύμβασης και Πρωτοκόλλου της Γενεύης για τους Πρόσφυγες: φυλή, θρησκεία, εθνικότητα, συμμετοχή σε μια ορισμένη κοινωνική ομάδα ή πολιτική άποψη, που πρέπει να αποτελούν τον λόγο για τη δίωξη.
brain waste κατασπατάληση εγκεφάλων Η μη αναγνώριση των δεξιοτήτων (και των προσόντων) που αποκτήθηκαν από έναν μετανάστη εκτός της ΕΕ, γεγονός που τους εμποδίζει να χρησιμοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους.
contract migrant worker μετανάστης εργαζόμενος με σύμβαση Πρόσωπο που εργάζεται σε χώρα διαφορετική από τη δική του βάσει συμβατικών ρυθμίσεων που θέτουν όρια στην περίοδο απασχόλησης και στη συγκεκριμένη θέση εργασίας που κατέχει ο μετανάστης.
Common European Asylum System (CEAS) Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου (ΚΕΣΑ) Ένα πλαίσιο συμφωνηθέντων κανόνων που θεσπίζουν κοινές διαδικασίες για διεθνή προστασία και ενιαίο καθεστώς για εκείνους στους οποίους παρέχεται καθεστώς πρόσφυγα ή επικουρική προστασία βάσει της πλήρους και χωρίς αποκλεισμούς εφαρμογής της Σύμβασης και Πρωτοκόλλου της Γενεύης για τους Πρόσφυγες προς εξασφάλιση δίκαιης και ανθρώπινης μεταχείρισης για τους αιτούντες διεθνή προστασία, με στόχο να εναρμονίσουν τα συστήματα ασύλου στην ΕΕ και να μειώσουν τις διαφορές μεταξύ των κρατών-μελών βάσει δεσμευτικής νομοθεσίας, καθώς και να ενισχύσουν την πρακτική συνεργασία μεταξύ των εθνικών διοικήσεων ασύλου και της εξωτερικής διάστασης του ασύλου.
Common Security and Defence Policy (CSDP) Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας Πολιτική που προσφέρει ένα πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ εντός του οποίου η ΕΕ μπορεί να διεξάγει επιχειρησιακές αποστολές με στόχο τη διατήρηση της ειρήνης και την ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας σε τρίτες χώρες, στηριζόμενη σε μη στρατιωτικά και στρατιωτικά μέσα που παρέχουν τα κράτη μέλη της ΕΕ.
Common Basic Principles Κοινές Βασικές Αρχές Στο πλαίσιο της πολιτικής ένταξης της ΕΕ, ένα σύνολο 11 απλών, μη δεσμευτικών αλλά προσεκτικά σχεδιασμένων κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν να βοηθήσουν τα κράτη-μέλη της ΕΕ στη διαμόρφωση των πολιτικών τους για την ένταξη.
(civil) war refugee πρόσφυγας (εμφυλίου) πολέμου Πρόσωπο που φεύγει από τη χώρα του για να γλυτώσει από τις επιπτώσεις των ένοπλων συγκρούσεων (άμεσες συνέπειες της μάχης, επιθέσεις στρατιωτικών στρατευμάτων, εκτοπισμοί κ.λπ.).
Committee on Immigration and Asylum (CIA) Επιτροπή για τη Μετανάστευση και το Άσυλο (EMA) Ομάδα εμπειρογνωμόνων υπό την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με στόχο τη διευκόλυνση της άτυπης ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των διοικήσεων των κρατών-μελών της ΕΕ και των υπηρεσιών της Επιτροπής για πολιτικά και νομικά θέματα που σχετίζονται με τη μετανάστευση, τα σύνορα και το άσυλο.
citizenship ιθαγένεια Ο ιδιαίτερος νομικός δεσμός μεταξύ ενός ατόμου και του κράτους του, ο οποίος έχει αποκτηθεί με γέννηση ή με πολιτογράφηση, είτε με δήλωση, επιλογή, γάμο ή άλλα μέσα σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
civil partnership of convenience εικονικό σύμφωνο συμβίωσης Το σύμφωνο συμβίωσης που συνήφθη με μοναδικό σκοπό να επιτρέψει στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο να εισέλθει ή να διαμείνει σε κράτος-μέλος της ΕΕ.
child labour παιδική εργασία Οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από ένα παιδί που του στερεί την παιδική του ηλικία, τις δυνατότητες ανάπτυξής του και την αξιοπρέπεια του, και είναι επιβλαβής για τη σωματική και διανοητική του ανάπτυξη.
circular migration κυκλική μετανάστευση Η επανάληψη της διαδικασίας νόμιμης μετανάστευσης από το ίδιο άτομο μεταξύ δύο ή περισσότερων χωρών.
Charter of Fundamental Rights of the European Union Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Το επίσημο έγγραφο της ΕΕ που συνδυάζει και δηλώνει όλες τις αξίες και τα θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων (οικονομικά και κοινωνικά καθώς και αστικά και πολιτικά) για τα οποία φέρουν υποχρέωση τα κράτη-μέλη της ΕΕ.
change of status αλλαγή καθεστώτος Αλλαγή στο νομικό καθεστώς, λόγω αλλαγής στον σκοπό διαμονής πολίτη τρίτης χώρας που βρίσκεται σε κράτη-μέλη της ΕΕ και/ή της ΕΖΕΣ, η οποία λαμβάνει χώρα χωρίς να απαιτείται από το άτομο να εγκαταλείψει το κράτος ή να επιστρέψει στη χώρα καταγωγής του.
child παιδί Κάθε άνθρωπος κάτω των 18 ετών, εκτός εάν σύμφωνα με τον νόμο που ισχύει για το παιδί, η ενηλικίωση επιτυγχάνεται νωρίτερα ή αργότερα.
Centre for Information, Discussion and Exchange on the Crossing of Frontiers and Immigration (CIREFI) Κέντρο Πληροφόρησης, Μελετών και Ανταλλαγών στον τομέα της Διέλευσης των Συνόρων και της Μετανάστευσης (CIREFI) Ένας οργανισμός που βοηθάει τα κράτη-μέλη της ΕΕ να μελετήσουν αποτελεσματικά τη νόμιμη μετανάστευση, προκειμένου να αποτρέψουν την παράτυπη μετανάστευση και την παράνομη διαμονή, να καταπολεμήσουν αποτελεσματικά το έγκλημα που σχετίζεται με τη μετανάστευση, να ανιχνεύσουν με βέλτιστο τρόπο πλαστά έγγραφα και να βελτιώσουν την πρακτική απέλασης.
chain migration μεταναστευτική αλυσίδα Η πρακτική σύμφωνα με την οποία εκείνοι που έχουν εγκατασταθεί με βάση την οικογενειακή επανένωση μπορούν οι ίδιοι να υποστηρίξουν περαιτέρω μέλη της οικογένειας, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).
carriers’ liability ευθύνη μεταφορέα Στο πλαίσιο της μετανάστευσης, η υποχρέωση των μεταφορέων να επιστρέφουνπολίτες τρίτων χωρών που δεν διαθέτουν τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα για να εισέλθουν στο κράτος μέλος της ΕΕ / στο κράτος Σένγκεν άφιξής τους.
carrier μεταφορέας Σε σχέση με τη μεταβίβαση (ή τη μεταφορά),ο ιδιοκτήτης ή ο ναυλωτής του μέσου μεταβίβασης.
case worker in procedures for international protection χειριστής υποθέσεων διεθνούς προστασίας Προσωπικό της αποφαινόμενης αρχής που είναι υπεύθυνο για την εξέταση και αξιολόγηση μιας αίτησης διεθνούς προστασίας και αρμόδιο να λαμβάνει απόφαση σε πρώτο βαθμό για μια τέτοια περίπτωση.
Budapest Process Διαδικασία της Βουδαπέστης Ένα συμβουλευτικό φόρουμ με περισσότερες από 50 κυβερνήσεις από την ευρύτερη ευρωπαϊκή περιοχή και δέκα διεθνείς οργανισμούς, που στοχεύει στην προώθηση της καλής διακυβέρνησης στον τομέα της μετανάστευσης, στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων και βιώσιμων συστημάτων για την ομαλή μετανάστευση και την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών σε ευρύ φάσμα ζητημάτων μετανάστευσης (νόμιμη μετανάστευση, παράτυπη μετανάστευση,άσυλο, θεώρηση εισόδου, διαχείριση συνόρων, εμπορία ανθρώπων και παράνομη διακίνηση μεταναστών, επανεισδοχή και επιστροφή.
breeder documents έγγραφα βάσης Έγγραφα που χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη αιτήσεων ταυτότητας, διαμονής και ταξιδιωτικών εγγράφων, όπως πιστοποιητικά γέννησης, γάμου και θανάτου.
burden of proof βάρος της απόδειξης Στο παγκόσμιο πλαίσιο, το καθήκον ενός μέρους να αποδείξει μια αμφισβητούμενη δήλωση ή κατηγορία. Στο πλαίσιο της μετανάστευσης, το καθήκον ενός μη υπηκόου που αιτείται είσοδο σε ξένο κράτος να αποδείξει ότι δικαιούται να εισέλθει και ότι δεν είναι μη αποδεκτός σύμφωνα με τη νομοθεσία αυτού του κράτους.Στο πλαίσιο των διαδικασιών καθορισμού του καθεστώτος πρόσφυγα, το καθήκον του αιτούντος να αποδείξει τον ισχυρισμό του, να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία ότι έχει βάσιμο φόβο δίωξης.
environmentally displaced person εκτοπισμένο άτομο για περιβαλλοντικούς λόγους Πρόσωπο που υπόκειται σε αναγκαστική μετανάστευση ως αποτέλεσμα ξαφνικών, δραστικών περιβαλλοντικών αλλαγών.
employment απασχόληση Η άσκηση δραστηριοτήτων που καλύπτουν οποιαδήποτε μορφή εργασίας ρυθμιζόμενη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή σύμφωνα με την καθιερωμένη πρακτική για λογαριασμό ή υπό τη διεύθυνση ή/και την εποπτεία εργοδότη.
employer sanction κύρωση κατά των εργοδοτών Στο πλαίσιο της μετανάστευσης, κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων προστίμων, επιστροφών στα θύματα/στο κράτος και φυλάκισης, που επιβάλλονται στους εργοδότες από το κράτος μέλος της ΕΕ για παραβίαση των κανόνων απασχόλησης και/ή μετανάστευσης.
enforcement measure εκτελεστικό μέτρο Κάθε μέτρο που λαμβάνει το εκτελόν κράτος μέλος της ΕΕ για την εφαρμογή μιας απόφασης απομάκρυνσης.
entry ban απαγόρευση εισόδου Μία διοικητική ή δικαστική απόφαση ή πράξη με την οποία απαγορεύεται η είσοδος και η διαμονή στο έδαφος των κρατών μελών της ΕΕ για ορισμένο χρονικό διάστημα, συνοδευόμενη από απόφαση επιστροφής.
Entry/Exit System (EES) Σύστημα Εισόδου / Εξόδου (ΣΕΕ) Σύστημα που καταγράφει δεδομένα εισόδου και εξόδου και δεδομένα άρνησης εισόδου πολιτών τρίτων χωρών που διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα των κρατών Σένγκεν.
Convention refugee πρόσφυγας σύμφωνα με τη Σύμβαση της Γενεύης Πρόσωπο που αναγνωρίζεται ως πρόσφυγας από κράτη σύμφωνα με τα κριτήρια στο άρθρο 1A της Σύμβασης και Πρωτοκόλλου της Γενεύης για τους Πρόσφυγες, και δικαιούται διάφορα δικαιώματα βάσει της Σύμβασης αυτής.
emigrant απόδημος Στο παγκόσμιο πλαίσιο, ένας κάτοικος (πολίτης ή αλλοδαπός) που αναχωρεί ή εξέρχεται από ένα κράτος με σκοπό να παραμείνει στο εξωτερικό για περίοδο που υπερβαίνει το ένα έτος. Στο πλαίσιο της ΕΕ, ένα πρόσωπο το οποίο, στο παρελθόν, είχε το συνήθη τόπο διαμονής του στο έδαφος ενός κράτους μέλους της ΕΕ, παύει να έχει το συνήθη τόπο διαμονής του σε αυτό το κράτος μέλος της ΕΕ για μια περίοδο η οποία είναι ή αναμένεται να είναι 12 μήνες τουλάχιστον.
emigration αποδημία Στο παγκόσμιο πλαίσιο, η ενέργεια αναχώρησης ή εξόδου από ένα κράτος με σκοπό την παραμονή στο εξωτερικό για περίοδο που υπερβαίνει το ένα έτος. Στο πλαίσιο της ΕΕ, η ενέργεια με την οποία ένα πρόσωπο το οποίο, στο παρελθόν, είχε το συνήθη τόπο διαμονής του στο έδαφος ενός κράτους μέλους της ΕΕ, παύει να έχει το συνήθη τόπο διαμονής του σε αυτό το κράτος μέλος της ΕΕ για μια περίοδο η οποία είναι ή αναμένεται να είναι 12 μήνες τουλάχιστον.
emergency response system σύστημα απόκρισης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης Προσωρινά μέτρα σε περίπτωση που τα κράτη-μέλη της ΕΕ αντιμετωπίσουν μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης που χαρακτηρίζεται από ξαφνική εισροή πολιτών τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένου ενός μηχανισμού κατανομής για τους αναζητούντες άσυλο που έχουν σαφή ανάγκη διεθνούς προστασίας για να διασφαλιστεί μια δίκαιη και ισόρροπη συμμετοχή όλων των κρατών μελών της ΕΕ.
employee εργαζόμενος Εργαζόμενος που κατέχει μια ρητή ή σιωπηρή σύμβαση εργασίας, η οποία του παρέχει μια βασική αμοιβή που δεν εξαρτάται άμεσα από τα έσοδα της μονάδας για την οποία εργάζεται.
economic migration οικονομική μετανάστευση Μετανάστευση κυρίως για οικονομικούς λόγους ή για αναζήτηση ουσιαστικών βελτιώσεων σε βιοποριστικά θέματα.
employer εργοδότης Κάθε φυσικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών προσωρινής απασχόλησης, για λογαριασμό ή υπό τη διεύθυνση ή/και την εποπτεία του οποίου λαμβάνει χώρα η απασχόληση.
economic migrant οικονομικός μετανάστης Πρόσωπο που εγκαταλείπει τη χώρα καταγωγής του αποκλειστικά για οικονομικούς λόγους που δεν συνδέονται με κανέναν τρόπο με τον ορισμό του πρόσφυγα, προκειμένου να επιδιώξει ουσιαστικές βελτιώσεις στην επιβίωσή του.
durable solutions βιώσιμες λύσεις Οποιαδήποτε μέσα με τα οποία η κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι πρόσφυγες μπορεί να επιλυθεί ικανοποιητικά και μόνιμα για να τους επιτρέψει να ζήσουν μια φυσιολογική ζωή.
Dublin procedure διαδικασία του Δουβλίνου Διαδικασία προσδιορισμού του κράτους-μέλους της ΕΕ που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε ένα από τα κράτη-μέλη της ΕΕ από πολίτη τρίτης χώρας δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 (Κανονισμός του Δουβλίνου III).
Eastern Partnership (EAP) Ανατολική Εταιρική Σχέση (EAP) Θεσμοθετημένο φόρουμ για τη συνεργασία της ΕΕ με τους ανατολικούς γείτονές της, κύριος στόχος του οποίου είναι η δημιουργία των απαραίτητων συνθηκών για την επιτάχυνση της πολιτικής σύνδεσης και της περαιτέρω οικονομικής ολοκλήρωσης.
Dublin Convention Σύμβαση του Δουβλίνου Σύμβαση για τον προσδιορισμό του κράτους-μέλους της ΕΕ που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε ένα από τα κράτη-μέλη της ΕΕ.
dual citizenship διπλή ιθαγένεια Η ταυτόχρονη κατοχή δύο ή περισσότερων ιθαγενειών από το ίδιο άτομο.
Dublin transfer μεταφορά στα πλαίσια του Κανονισμού του Δουβλίνου 1. Η μεταφορά της ευθύνης για την εξέταση της ουσίας μιας αίτησης διεθνούς προστασίας από ένα κράτος μέλος της ΕΕ σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ. 2. Η (φυσική) μεταφορά ενός αιτούντος στο κράτος μέλος της ΕΕ το οποίο θεωρείται υπεύθυνο για την εξέταση της ουσίας μιας αίτησης κατόπιν μίας διαδικασίας του Δουβλίνου.
Dublin Regulation Κανονισμός του Δουβλίνου Κανονισμός για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους-μέλους της ΕΕ που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος-μέλος από πολίτη τρίτης χώρας ή από ανιθαγενή.
displacement εκτοπισμός Στο παγκόσμιο πλαίσιο, η αναγκαστική απομάκρυνση ενός ατόμου από το σπίτι ή τη χώρα του, συχνά λόγω ένοπλων διενέξεων ή φυσικών καταστροφών. Στο πλαίσιο της ΕΕ, η αναγκαστική απομάκρυνση ή εκκένωση πολίτη τρίτης χώρας ή ανιθαγενούς από την χώρα ή περιοχή καταγωγής του, ιδίως κατόπιν έκκλησης διεθνών οργανισμών, του οποίου ο επαναπατρισμός υπό ασφαλείς και σταθερές συνθήκες είναι αδύνατος λόγω της επικρατούσας σε αυτή τη χώρα κατάστασης, ο οποίος ενδεχομένως εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1Α της Σύμβασης και Πρωτοκόλλου της Γενεύης για τους Πρόσφυγες ή άλλων διεθνών ή εθνικών πράξεων που παρέχουν διεθνή προστασία, και ιδιαίτερα: (i) κάθε άτομο το οποίο εγκατέλειψε ζώνες ένοπλων συγκρούσεων ή ενδημικής βίας, (ii) κάθε άτομο που αντιμετωπίζει σοβαρό κίνδυνο ή έχει υπάρξει θύμα συστηματικών ή γενικευμένων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του.
distribution key κλείδα κατανομής Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό της ποσόστωσης αποδοχής και την κατανομή των αιτούντων διεθνή προστασία σε διάφορες περιοχές μιας χώρας ή σε διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ βάσει κριτηρίων όπως το σχετικό μέγεθος της περιοχής / του κράτους-μέλους της ΕΕ, η πυκνότητα του πληθυσμού, ο πλούτος και η ικανότητα απορρόφησης.
displaced person εκτοπισθείς Στο πλαίσιο της ΕΕ, πολίτης τρίτης χώρας ή ανιθαγενής ο οποίος υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει τη χώρα ή την περιοχή καταγωγής του, ή απομακρύνθηκε για να εκκενωθεί η χώρα/περιοχή, ιδίως κατόπιν έκκλησης διεθνών οργανισμών, και του οποίου ο επαναπατρισμός υπό ασφαλείς και σταθερές συνθήκες είναι αδύνατος λόγω της επικρατούσας σε αυτή τη χώρα κατάστασης και ο οποίος ενδεχομένως εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1Α της Σύμβασης και Πρωτοκόλλου της Γενεύης για τους Πρόσφυγες ή άλλων διεθνών ή εθνικών πράξεων που παρέχουν διεθνή προστασία, και ιδιαίτερα: (i) κάθε άτομο το οποίο εγκατέλειψε ζώνες ένοπλων συγκρούσεων ή ενδημικής βίας, (ii) κάθε άτομο που αντιμετωπίζει σοβαρό κίνδυνο ή έχει υπάρξει θύμα συστηματικών ή γενικευμένων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του.
Dialogue on Mediterranean Transit Migration Διάλογος για τη Μετανάστευση μέσω Μεσογείου Διαπεριφερειακό διακυβερνητικό συμβουλευτικό φόρουμ αξιωματούχων μετανάστευσης σε χώρες καταγωγής, χώρες διέλευσης και χώρες προορισμού κατά μήκος των οδών μετανάστευσης στην Αφρική, την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή με έμφαση στην παράτυπη και μικτή μετανάστευση, καθώς και στη μετανάστευση και ανάπτυξη στην περιοχή της Μεσογείου και πέρα από αυτήν, με στόχο την οικοδόμηση κοινών αντιλήψεων και την από κοινού ανάπτυξη ολοκληρωμένων και βιώσιμων συστημάτων διαχείρισης της μετανάστευσης που βασίζονται σε αποδεικτικά στοιχεία.
determining authority αποφαινόμενη αρχή Στο πλαίσιο της διεθνούς προστασίας, κάθε οιονεί δικαστική ή διοικητική αρχή κράτους-μέλους της ΕΕ υπεύθυνη για την εξέταση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας, αρμόδια για τη λήψη αποφάσεων σε πρώτο βαθμό στις εν λόγω υποθέσεις.
detention standards and conditions πρότυπα και συνθήκες κράτησης Στο πλαίσιο της μετανάστευσης, όλες οι βασικές αρχές που σχετίζονται με τα θεμελιώδη δικαιώματα και τη μεταχείριση τωνμεταναστών που τελούν υπό διοικητική κράτηση, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος άσκησης ενδίκων μέσων, των κανόνων των διαδικασιών κράτησης, της επικοινωνίας με νομικούς συνηγόρους, συμβούλους και πρόσωπα που εκπροσωπούν διεθνείς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς, τις υλικές συνθήκες διαμονής, προσωπικής ανάπτυξης, πρόσβασης σε υγειονομική περίθαλψη και των μέτρων για τη διασφάλιση της τάξης, της ασφάλειας και της προστασίας των μεταναστών υπό κράτηση.
direct discrimination άμεση διάκριση Κάθε κατάσταση στην οποία, για λόγους φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, επιφυλάσσεται σε ένα πρόσωπο μεταχείριση λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν της οποίας τυγχάνει, έτυχε ή θα ετύγχανε ένα άλλο πρόσωπο, σε ανάλογη κατάσταση.
detention facility χώρος κράτησης Στο παγκόσμιο πλαίσιο, μια ειδική εγκατάσταση που χρησιμοποιείται για την κράτησηπολιτών τρίτων χωρών σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Σε ένα πλαίσιο επιστροφής της ΕΕ, μια ειδική εγκατάσταση για την κράτηση υπηκόου τρίτης χώρας υποκείμενου σε διαδικασίες επιστροφής για την προετοιμασία της επιστροφής και/ή τη διεκπεραίωση της διαδικασίας απομάκρυνσης ιδίως όταν: (α) υπάρχει κίνδυνος διαφυγής, ή (β) ο συγκεκριμένος πολίτης τρίτης χώρας αποφεύγει ή παρεμποδίζει την προετοιμασία της επιστροφής ή τη διαδικασία απομάκρυνσης.
detection of a victim of trafficking in human beings εντοπισμός θύματος εμπορίας ανθρώπων Διαδικασία αναγνώρισης μιας πιθανής κατάστασης εμπορίας ανθρώπων.
detention κράτηση Στο παγκόσμιο πλαίσιο μετανάστευσης, μη τιμωρητικό διοικητικό μέτρο με εντολή διοικητικής(-ων) ή δικαστικής(-ων) αρχής(-ών) προκειμένου να περιοριστεί η ελευθερία ενός προσώπου μέσω περιορισμού, ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί άλλη διαδικασία. Στο πλαίσιο της ΕΕ για το άσυλο, ο περιορισμός (δηλ. στέρηση της ελευθερίας) ενός αιτούντος διεθνή προστασία από ένα κράτος-μέλος της ΕΕ σε ειδικό μέρος, όπου ο αιτών στερείται της προσωπικής του ελευθερίας.
dependant εξαρτώμενο άτομο Πρόσωπο που έχει υποβάλει αίτηση οικογενειακής επανένωσης και στο οποίο χορηγείται είσοδος και διαμονή από το κράτος-μέλος για διαμονή με μέλος οικογένειας ή άλλο πρόσωπο που είναι νομίμως διαμένον.
diaspora διασπορά Άτομα και μέλη δικτύων, ενώσεων και κοινοτήτων, που έχουν εγκαταλείψει τη χώρα καταγωγής τους, αλλά διατηρούν δεσμούς με τις πατρίδες τους.
cultural pluralism πολιτιστικός πλουραλισμός Πολιτική που στοχεύει στη διασφάλιση αρμονικής αλληλεπίδρασης μεταξύ ανθρώπων και ομάδων με πολυάριθμες, ποικίλες και δυναμικές πολιτιστικές ταυτότητες, καθώς και την προθυμία τους να ζήσουν μαζί.
de jure population νόμιμος πληθυσμός (de jure) Έννοια σύμφωνα με την οποία τα άτομα (ή τα δημογραφικά γεγονότα) καταγράφονται (ή αποδίδονται) στη γεωγραφική περιοχή βάσει του τόπου κατοικίας.
culture πολιτισμός Το σύνολο των διακριτικών άυλων, υλικών, πνευματικών και συναισθηματικών χαρακτηριστικών μιας κοινωνίας ή μιας κοινωνικής ομάδας που περιλαμβάνει, εκτός από την τέχνη και τη λογοτεχνία, τους τρόπους ζωής, τους τρόπους συμβίωσης, τα συστήματα αξιών, τις παραδόσεις και τις πεποιθήσεις.
crude rate of net migration ακαθάριστο ποσοστό της καθαρής μετανάστευσης Ο λόγος της καθαρής μετανάστευσης συν την προσαρμογή κατά τη διάρκεια του έτους προς τον μέσο πληθυσμό εκείνου του έτους.
degrading treatment or punishment ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία Αντιμετώπιση που ταπεινώνει ή υποβαθμίζει ένα άτομο, δείχνοντας έλλειψη σεβασμού για, ή μείωση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, ή που προκαλεί συναισθήματα φόβου, αγωνίας ή κατωτερότητας ικανά να σπάσουν την ηθική και σωματική αντίσταση ενός ατόμου.
de facto refugee πραγματικός πρόσφυγας (de facto) Πρόσωπο που δεν αναγνωρίζεται ως πρόσφυγας (κατά την έννοια του άρθρου 1A της Σύμβασης και Πρωτοκόλλου της Γενεύης για τους Πρόσφυγες) και το οποίο δεν δύναται ή, για λόγους που κρίνονται ως έγκυροι, δεν επιθυμεί να επιστρέψει στη χώρα καταγωγής του ή στη χώρα ιθαγένειάς του ή, αν πρόκειται για ανιθαγενείς, στη χώρα συνήθους διαμονής τους.
de facto population πραγματικός πληθυσμός (de facto) Έννοια σύμφωνα με την οποία τα άτομα (ή τα δημογραφικά γεγονότα) καταγράφονται (ή αποδίδονται) στη γεωγραφική περιοχή όπου ήταν παρόντα (ή συνέβησαν) σε μια καθορισμένη χρονική στιγμή.
country of origin information (COI) πληροφορίες για τις χώρες καταγωγής (COI) Πληροφορίες που χρησιμοποιούνται από τις αρχές των κρατών μελών της ΕΕ για την ανάλυση της κοινωνικοπολιτικής κατάστασης στις χώρες καταγωγής των αιτούντων διεθνή προστασία (και, όπου είναι απαραίτητο, στις χώρες διέλευσής τους) κατά την αξιολόγηση, που διενεργήθηκε σε ατομική βάση, μιας αίτησης διεθνούς προστασίας.
cross-border worker διασυνοριακός εργαζόμενος Πρόσωπο που εργάζεται ως εργαζόμενος ή αυτοαπασχολούμενος σε ένα κράτος-μέλος της ΕΕ αλλά αναγνωρίζεται ως κάτοικος ενός άλλου (γειτονικού) κράτους-μέλους της ΕΕ.
credibility assessment αξιολόγηση της αξιοπιστίας Η διαδικασία συλλογής σχετικών πληροφοριών από τον αιτούντα διεθνή προστασία, εξετάζοντάς τις υπό το φως όλων των πληροφοριών που διαθέτει ο χειριστής υποθέσεων διεθνούς προστασίας, με σκοπό τον προσδιορισμό της αναγνώρισης του καθεστώτος πρόσφυγα ή/και του καθεστώτος επικουρικής προστασίας.
Court of Justice of the European Union (CJEU) Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) Η δικαστική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διασφαλίζει, σε συνεργασία με τα δικαστήρια των κρατών μελών της ΕΕ, την ενιαία εφαρμογή και ερμηνεία του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η οποία επιλύει νομικές διαφορές μεταξύ εθνικών κυβερνήσεων και θεσμικών οργάνων της ΕΕ.
cultural diversity πολιτιστική ποικιλομορφία Η ποικιλομορφία του πολιτισμού σε μια κοινωνία που αποτελείται από ομάδες ανθρώπων από πολλά διαφορετικά πολιτιστικά υπόβαθρα.
crime against humanity έγκλημα κατά της ανθρωπότητας Πράξη που διαπράχθηκε ως μέρος μιας διαδεδομένης ή συστηματικής επίθεσης εναντίον οποιουδήποτε άμαχου πληθυσμού, με γνώση της επίθεσης.
country of transit χώρα διέλευσης Η χώρα μέσω της οποίας μετακινούνται οι μεταναστευτικές ροές (νόμιμες ή παράτυπες). Αυτό δηλώνει τη χώρα (ή χώρες), διαφορετική/ές από τη χώρα καταγωγής, από την οποία περνάει ένας μετανάστης για να εισέλθει στη χώρα προορισμού.
country of nationality χώρα ιθαγένειας Η χώρα (ή οι χώρες) στην οποία ένα πρόσωπο έχει ιθαγένεια.
Cotonou Agreement Συμφωνία Κοτονού Η συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ), αφενός, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφετέρου, προκειμένου να προωθηθεί και να επιταχυνθεί η οικονομική, πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη των κρατών ΑΚΕ, με σκοπό τη συμβολή στην ειρήνη και την ασφάλεια και στην προώθηση ενός σταθερού και δημοκρατικού πολιτικού περιβάλλοντος.
country of birth χώρα γέννησης Η χώρα διαμονής (με τα τρέχοντα σύνορά της, αν η πληροφορία είναι διαθέσιμη) της μητέρας του ατόμου τη στιγμή του τοκετού, ή, αν η πληροφορία δεν είναι διαθέσιμη, η χώρα (με τα τρέχοντα σύνορά της, αν η πληροφορία είναι διαθέσιμη) στην οποία έλαβε χώρα η γέννηση.
country of return χώρα επιστροφής Στο πλαίσιο της ΕΕ, δηλώνει μια τρίτη χώρα στην οποία επιστρέφει ένας πολίτης τρίτης χώρας.
Cooperation Platform on Migration and Development Πλατφόρμα Συνεργασίας για θέματα Μετανάστευσης και Ανάπτυξης Μια ιδέα στο πλαίσιο της Σφαιρικής Προσέγγισης της Μετανάστευσης και της Κινητικότητας (ΣΠΜΚ) που συγκεντρώνει παράγοντες μετανάστευσης και ανάπτυξης σε μια χώρα ή περιοχή για τη διαχείριση της μετανάστευσης πιο αποτελεσματικά, προς το συμφέρον όλων, κατά μήκος συγκεκριμένων οδών μετανάστευσης.
country of origin χώρα καταγωγής Η χώρα ιθαγένειας ή, για τους ανιθαγενείς, η χώρα της προηγούμενης συνήθους διαμονής.
country of destination χώρα προορισμού Η χώρα που αποτελεί τον προορισμό για μεταναστευτικές ροές (νόμιμες ή παράτυπες).
detainee κρατούμενος Πρόσωπο που βρίσκεται υπό κράτηση.
establishment of identity εξακρίβωση ταυτότητας Διαδικασία που πραγματοποιείται συνήθως για σκοπούς ταυτοποίησης και επαλήθευσης ταυτότητας σε διαφορετικές διαδικασίες βάσει επανεξέτασης αποδεικτικών στοιχείων τεκμηρίωσης, αλλά η οποία χρησιμοποιεί διαφορετικές διαδικασίες και μεθόδους όταν τα αποδεικτικά στοιχεία ενδέχεται να μην είναι αυθεντικά, να είναι ανεπαρκή, ελλιπή ή να απουσιάζουν.
family member μέλος οικογένειας Στο γενικό πλαίσιο της μετανάστευσης, ένα πρόσωπο που είτε είναι παντρεμένο είτε σε σχέση, που αναγνωρίζεται νομικά ως ισοδύναμη με το γάμο, με έναν μετανάστη, καθώς και τα εξαρτώμενα παιδιά τους ή άλλα εξαρτώμενα άτομα που αναγνωρίζονται ως μέλη της οικογένειας από την ισχύουσα νομοθεσία. Στο πλαίσιο της Οδηγίας για την οικογενειακή επανένωση (Οδηγία 2003/86 (ΕΚ), ένας πολίτης τρίτης χώρας, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσας Οδηγίας (συνήθως μέλη της πυρηνικής οικογένειας - δηλαδή ο/η σύζυγος και τα ανήλικα τέκνα), ο οποίος έχει εισέλθει στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για σκοπούςοικογενειακής επανένωσης. Στο πλαίσιο της Οδηγίας για την ελεύθερη κυκλοφορία (Οδηγία 2004/38 ΕΚ) : (α) ο/η σύζυγος, (β) ο/η σύντροφος με τον/την οποίο/α ο πολίτης της Ένωσης έχει σχέση καταχωρημένης συμβίωσης, βάσει της νομοθεσίας κράτους μέλους, εφόσον η νομοθεσία του κράτους-μέλους υποδοχής αναγνωρίζει τη σχέση καταχωρημένης συμβίωσης ως ισοδύναμη προς τον γάμο, και σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην οικεία νομοθεσία του κράτους μέλους υποδοχής, (γ) οι απευθείας κατιόντες οι οποίοι είναι κάτω της ηλικίας των 21 ετών ή είναι εξαρτώμενα άτομα καθώς και εκείνοι του/της συζύγου ή του/της συντρόφου, όπως ορίζεται στο στοιχείο (β), (δ) οι συντηρούμενοι απευθείας ανιόντες, καθώς και εκείνοι του/της συζύγου ή του/της συντρόφου, όπως ορίζεται στο στοιχείο (β). Στο πλαίσιο του ασύλου, και ιδίως του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 (Κανονισμός του Δουβλίνου ΙΙΙ), και στο βαθμό που η οικογένεια ήδη υπήρχε στη χώρα καταγωγής, νοούνται ως μέλη της οικογένειας του αιτούντος τα οποία είναι παρόντα στο έδαφος των κρατών μελών της ΕΕ τα ακόλουθα: α) ο ή η σύζυγος του αιτούντος ή ο σύντροφος ή η σύντροφός του που διατηρεί σταθερή σχέση με το εν λόγω πρόσωπο σε ελεύθερη ένωση, υπό την προϋπόθεση ότι το δίκαιο ή η πρακτική του οικείου κράτους μέλους της ΕΕ αντιμετωπίζει τα άγαμα ζεύγη κατά τρόπο παρόμοιο με τον ισχύοντα για τα έγγαμα ζεύγη βάσει του δικαίου περί πολιτών τρίτων χωρών, β) τα ανήλικα τέκνα των ζευγών της πρώτης περίπτωσης ή του αιτούντος, υπό την προϋπόθεση ότι είναι άγαμα, ανεξαρτήτως αν γεννήθηκαν εντός ή εκτός γάμου ή αν είναι υιοθετημένα, όπως ορίζεται από το εθνικό δίκαιο, γ) όταν ο αιτών είναι ανήλικος και άγαμος, ο πατέρας, η μητέρα ή άλλος ενήλικας υπεύθυνος για τον αιτούντα, είτε βάσει νόμου είτε βάσει της πρακτικής του κράτους μέλους στο οποίο ευρίσκεται ο ενήλικος, δ) όταν ο δικαιούχος διεθνούς προστασίας είναι ανήλικος και άγοαμος, ο πατέρας, η μητέρα ή άλλος ενήλικας υπεύθυνος για τον δικαιούχο είτε βάσει νόμου είτε βάσει της πρακτικής του κράτους μέλους στο οποίο ευρίσκεται ο δικαιούχος.
family reunification οικογενειακή επανένωση Η δημιουργία μιας οικογενειακής σχέσης που είναι είτε: α) η είσοδος και η διαμονή σε κράτος-μέλος της ΕΕ, σύμφωνα με την Οδηγία 2003/86/ΕΚ του Συμβουλίου (Οδηγία για την Οικογενειακή Επανένωση), των μελών της οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας που διαμένει νόμιμα στο συγκεκριμένο κράτος-μέλος της ΕΕ (συντηρών), προκειμένου να διατηρηθεί η οικογενειακή ενότητα, ασχέτως εάν οι οικογενειακοί δεσμοί δημιουργήθηκαν πριν ή μετά την είσοδο του διαμένοντος, ή β) μεταξύ πολίτη της Ένωσης και πολίτη τρίτης χώρας διαμένοντος εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος στη συνέχεια εισέρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
family formation δημιουργία οικογένειας Η είσοδος και διαμονή πολίτη τρίτης χώρας σε κράτος-μέλος της ΕΕ βάσει της δημιουργίας οικογενειακής σχέσης, είτε α) μετά από απόκτηση νόμιμης διαμονής σε κράτος-μέλος της ΕΕ του συντηρούντος πολίτη τρίτης χώρας ή: (β) με υπήκοο της ΕΕ.
False and Authentic Documents Online (FADO) Πλαστά και γνήσια έγγραφα online (FADO) Ένα διαδικτυακό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αρχειοθέτηση εικόνων, το οποίο δημιουργήθηκε προς υποστήριξη του ταχέος διαμοιρασμού γνήσιων, παραποιημένων και πλαστών εγγράφων μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ, για να συμβάλλει στην καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης και της χρήσης ψευδών εγγράφων.
family migration οικογενειακή μετανάστευση Στο παγκόσμιο πλαίσιο, μια γενική έννοια που περιλαμβάνει την οικογενειακή επανένωση, τη δημιουργία οικογένειας και τη ταυτόχρονη μετανάστευση μιας ολόκληρης οικογένειας. Στο πλαίσιο της ΕΕ, μια έννοια η οποία αναφέρεται ρητά στην οικογενειακή επανένωση και τη δημιουργία οικογένειας.
external EU border εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε Τα τμήματα των συνόρων ενός κράτους μέλους Σένγκεν, συμπεριλαμβανομένων των χερσαίων, ποτάμιων και λιμναίων συνόρων, των θαλάσσιων συνόρων και των αεροδρομίων τους, των ποτάμιων, θαλάσσιων και λιμναίων λιμένων, τα οποία δεν αποτελούν κοινά σύνορα με άλλο κράτος μέλος Σένγκεν.
family tracing εντοπισμός της οικογένειας Η αναζήτηση για μέλη οικογένειας, συμπεριλαμβανομένων συγγενών ή πρώην φροντιστών ασυνόδευτων ανηλίκων και παιδιών χωρισμένων από την οικογένειά τους, με σκοπό τη διασφάλιση της αποκατάστασης των οικογενειακών δεσμών και του δικαιώματος στην οικογενειακή ενότητα.
false declaration of parenthood ψευδής δήλωση γονικής ιδιότητας Μια αναληθής δήλωση μιας γονικής σχέσης που δεν υφίσταται στην πραγματικότητα, είτε (α) μεταξύ ενός ανηλίκου, ο οποίος είναι πολίτης της Ένωσης ή διαμένων πολίτης τρίτης χώρας και ενός ενηλίκου πολίτη τρίτης χώρας, όπου ο ενήλικος ισχυρίζεται ότι είναι ο γονέας, προκειμένου να αποκτήσει ή να νομιμοποιήσει τη διαμονή του σε κράτος-μέλος της ΕΕ ή (β) μεταξύ ενός ανηλίκου πολίτη τρίτης χώρας και ενός ενηλίκου πολίτη της Ένωσης ή ενός διαμένοντος ενηλίκου πολίτη τρίτης χώρας, όπου ο ενήλικος ισχυρίζεται ότι είναι ο γονέας, προκειμένου να αποκτήσει δικαίωμα διαμονής ή να νομιμοποιήσει την διαμονή του παιδιού ή/και ενδεχομένως την διαμονή του άλλου γονέα.
examination of an application for international protection εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας Το σύνολο των εξεταστικών μέτρων, αποφάσεων ή δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται για μια αίτηση διεθνούς προστασίας από τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με την Οδηγία 2013/32/ΕΕ (Αναδιατυπωμένη Οδηγία για τις Διαδικασίες Ασύλου) και την Οδηγία 2011/95/ΕΕ (Αναδιατυπωμένη Οδηγία για την Αναγνώριση), εξαιρουμένων των διαδικασιών προσδιορισμού του υπεύθυνου κράτους μέλους της ΕΕ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 604/2013 (Κανονισμός του Δουβλίνου III).
expulsion decision απόφαση απέλασης Κάθε απόφαση που διατάσσει την απέλαση η οποία λαμβάνεται από την αρμόδια διοικητική (ή δικαστική) αρχή του κράτους μέλους της ΕΕ.
expulsion απέλαση Η απομάκρυνση: (α) πολίτη τρίτης χώρας μετά από απόφαση απομάκρυνσης στηριζόμενη σε σοβαρή και παρούσα απειλή κατά της δημόσιας τάξης ή της εθνικής ασφάλειας και προστασίας, η οποία λαμβάνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: -καταδίκη πολίτη τρίτης χώρας με εντολή κράτους-μέλους της ΕΕ για αδίκημα που επιφέρει ποινή στέρησης ελευθερίας για τουλάχιστον ένα έτος -ύπαρξη βάσιμων λόγων ότι ο πολίτης τρίτης χώρας έχει διαπράξει σοβαρό κακούργημα ή ύπαρξη αποδεικτικών στοιχείων της πρόθεσής του να διαπράξει τέτοιου είδους αδίκημα μέσα στην επικράτεια ενός κράτους-μέλους (β)πολίτη τρίτης χώρας για τον οποίο έχει εκδοθεί απόφαση απέλασης στηριζόμενη στην μη συμμόρφωσή του με την εθνική νομοθεσία σχετικά με την είσοδο και τη διαμονή αλλοδαπών.
exodus μαζική έξοδος Μετακινήσεις ομάδων (απομονωμένες και σποραδικές) εκτός της χώρας καταγωγής σε μεγάλο αριθμό ή τμημάτων της κοινότητας σε μια δεδομένη στιγμή.
exploitation εκμετάλλευση Η πράξη εκμετάλλευσης κάποιας κατάστασης ή ατόμου, ειδικότερα μία πράξη αθέμιτης εκμετάλλευσης ενός τρίτου για προσωπικό όφελος (π.χ. για σεξουαλική εκμετάλλευση, για παροχή καταναγκαστικής εργασίας ή υπηρεσιών, για δουλεία ή πρακτικές παρεμφερείς προς τη δουλεία, για οικιακή δουλεία ή για αφαίρεση οργάνων).
ex-nunc examination εξέταση ex-nunc Στις διαδικασίες προσφυγών, το δικαστήριο εξετάζει τα αποδεικτικά στοιχεία της κατάστασης (όλα τα στοιχεία, τα πραγματικά περιστατικά και τα νομικά σημεία) που είναι διαθέσιμα τη στιγμή της απόφασης, επιτρέποντας έτσι στα δικαστήρια να λάβουν υπόψη αποδεικτικά στοιχεία για τα οποία η διοίκηση δεν ήταν δυνατό να γνώριζε κατά τη διάρκεια της πρωτοβάθμιας διαδικασίας.
evidence assessment αξιολόγηση αποδεικτικών στοιχείων Πρωταρχική μέθοδος προσδιορισμού των πραγματικών γεγονότων μιας μεμονωμένης υπόθεσης μέσω της διαδικασίας εξέτασης και σύγκρισης των διαθέσιμων αποδεικτικών στοιχείων.
European Union Emergency Trust Fund for Africa (EUTF for Africa) Ευρωπαϊκό Καταπιστευματικό Ταμείο Εκτάκτου Ανάγκης για την Αφρική Ταμείο που στοχεύει στην προώθηση της σταθερότητας σε ένα ευρύ φάσμα χωρών σε ολόκληρη την Αφρική που περιλαμβάνουν τις κύριες οδούς μετανάστευσης προς την Ευρώπη και στο να συμβάλει στην καλύτερη διαχείριση της μετανάστευσης αντιμετωπίζοντας τις βασικές αιτίες της αποσταθεροποίησης, του αναγκαστικού εκτοπισμού και της παράτυπης μετανάστευσης και προωθώντας οικονομικές ευκαιρίες και ίσες ευκαιρίες, ασφάλεια και ανάπτυξη και στενότερη συνεργασία Αφρικής-ΕΕ σε θέματα ελέγχου της μετανάστευσης, της επιστροφής και της επανεισδοχής.
exclusion clause ρήτρα αποκλεισμού Συγκεκριμένα, οποιαδήποτε από τις διατάξεις της Σύμβασης και Πρωτοκόλλου της Γενεύης για τους Πρόσφυγες, όπως τα άρθρα 1Δ, 1E και 1ΣΤ, τα οποία απορρίπτουν υποχρεωτικά τις παροχές του καθεστώτος πρόσφυγα σε άτομα που έχουν ήδη λάβει προστασία από τον ΟΗΕ ή εθνική προστασία ή σε άτομα για τα οποία υπάρχουν βάσιμοι λόγοι ότι έχουν διαπράξει έγκλημα πολέμου, έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, σοβαρό μη πολιτικό έγκλημα ή πράξεις αντίθετες προς τους σκοπούς και τις αρχές του ΟΗΕ (π.χ. δίωξη άλλων).
Eurostat Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat) Η Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Europol Ευρωπόλ (Europol) Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιβολή του νόμου, η οποία παρέχει βοήθεια στις αστυνομικές δυνάμεις των κρατών μελών της ΕΕ για να βελτιώσουν τη συνεργασία τους για την πρόληψη και την καταπολέμηση των πιο σοβαρών μορφών διεθνούς εγκλήματος, όπως η τρομοκρατία, η διακίνηση ναρκωτικών και η παράνομη διακίνηση μεταναστών, εστιάζοντας στη στόχευση εγκληματικών οργανώσεων.
European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε (FRA) Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παρέχει ανεξάρτητες, τεκμηριωμένες συμβουλές σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα στα αρμόδια θεσμικά όργανα και τις αρμόδιες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-μελών της ΕΕ, προκειμένου να τις υποστηρίξει κατά την εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης, τη λήψη μέτρων ή τη διαμόρφωση ενεργειών εντός των αντίστοιχων πεδίων αρμοδιότητάς τους για πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων.
European Neighbourhood Policy (ENP) Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (ΕΠΓ) Διμερής πολιτική μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 16 χωρών εταίρων (οι πλησιέστερες γειτονικές χώρες της ΕΕ), που εμπλουτίστηκε περαιτέρω και συμπληρώθηκε από τρεις πρωτοβουλίες περιφερειακής και πολυμερούς συνεργασίας.
European Travel Information and Authorisation System (ETIAS) Σύστημα Πληροφοριών και Άδειας Ταξιδίου της Ε.Ε (ETIAS) Αυτοματοποιημένο διαδικτυακό σύστημα για τον εντοπισμό παράτυπης μετανάστευσης, κινδύνων ασφάλειας ή δημόσιας υγείας που σχετίζονται με πολίτες τρίτων χωρών που δεν υποχρεούνται να διαθέτουν θεώρηση εισόδου, οι οποίοι ταξιδεύουν προς την ΕΕ, πριν από την άφιξή τους.
European Migration Network (EMN) Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης (ΕΔΜ) Όργανο που θεσπίστηκε από την Οδηγία 2008/381/ΕΚ του Συμβουλίου που συμβάλλει στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αρχών και των οργάνων των κρατών-μελών παρέχοντας ενημερωμένες, αντικειμενικές, αξιόπιστες και συγκρίσιμες πληροφορίες περί μετανάστευσης και ασύλου, με σκοπό την υποστήριξη της χάραξης πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτούς τους τομείς.
European travel document for return Ευρωπαϊκό ταξιδιωτικό έγγραφο για επιστροφή Ασφαλές και ενιαίο έγγραφο για την επιστροφή παρανόμως διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών για τη διευκόλυνση της επιστροφής και της επανεισδοχής πολιτών τρίτων χωρών που διαμένουν παράνομα στο έδαφος των μερών της Συμφωνίας Σένγκεν.
European integrated border management Ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων Εθνικός και διεθνής συντονισμός και συνεργασία μεταξύ όλων των αρμόδιων αρχών και οργανισμών που συμμετέχουν στην ασφάλεια των συνόρων και στη διευκόλυνση του εμπορίου για τη δημιουργία αποτελεσματικής και συντονισμένης διαχείρισης συνόρων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, για την επίτευξη του στόχου των ανοικτών, αλλά καλά ελεγχόμενων και ασφαλών συνόρων.
European Border and Coast Guard Agency (Frontex) Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι επιφορτισμένος με τον συνοριακό έλεγχο του χώρου Σένγκεν, σε συντονισμό με τις εθνικές αρχές των κρατών μελών Σένγκεν (και της Ισλανδίας, της Νορβηγίας, της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου) οι οποίες είναι αρμόδιες για τη διαχείριση των συνόρων και για την εφαρμογή τηςευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων ως κοινή ευθύνη του Οργανισμού και των εθνικών αρχών.
European Convention on Human Rights (ECHR) Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) Περιφερειακό όργανο για τα ανθρώπινα δικαιώματα που εφαρμόζει ορισμένα δικαιώματα τα οποία αναφέρονται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που προσφέρει στα άτομα τη δυνατότητα υποβολής αίτησης σε δικαστήρια για την επιβολή των δικαιωμάτων τους.
European Court of Human Rights (ECtHR) Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) Διεθνές δικαστήριο που ιδρύθηκε από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), το οποίο αποφασίζει σχετικά με τις ατομικές ή κρατικές αιτήσεις που αφορούν παραβιάσεις των αστικών και πολιτικών δικαιωμάτων που αναφέρονται στην ΕΣΔΑ.
European Border and Coast Guard Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή Ένα σύστημα συνοριακού ελέγχου και διαχείρισης που καλύπτει τον χώρο Σένγκεν, το οποίο αποτελείται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) (ένας μεταρρυθμισμένος Οργανισμός Frontex) και τις εθνικές αρχές των κρατών μελών της ΕΕ οι οποίες είναι υπεύθυνες για καθήκοντα διαχείρισης των συνόρων.
European Border Surveillance System (EUROSUR) Ευρωπαϊκό Σύστημα Επιτήρησης Συνόρων (EUROSUR) Κοινό πλαίσιο για την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ και του Frontex με στόχο την ενίσχυση της επίγνωσης της κατάστασης και της βελτίωσης της ικανότητας ανταπόκρισης στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ με σκοπό τον εντοπισμό, την πρόληψη και την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης και του διασυνοριακού εγκλήματος και τη συμβολή στη διασφάλιση της προστασίας και της διάσωσης της ζωής μεταναστών.
Euro-Mediterranean Partnership (EUROMED) Ευρωμεσογειακή Εταιρική Σχέση (EUROMED) Μια Ένωση των κρατών μελών της ΕΕ και 16 χωρών της Νότιας Μεσογείου που βασίζεται σε συμφωνίες συνεργασίας με σκοπό την προώθηση της οικονομικής ολοκλήρωσης και της δημοκρατικής μεταρρύθμισης μεταξύ των γειτόνων της ΕΕ προς τα νότια, στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή.
European Asylum Support Office (EASO) Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εξουσιοδοτείται να εστιάσει σε τρεις σημαντικές ευθύνες: να συμβάλει στη συνεκτική εφαρμογή και ανάπτυξη του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου (ΚΕΣΑ), να υποστηρίξει και να ενισχύσει την πρακτική συνεργασία μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ για το άσυλο και να παράσχει ή/και να συντονίσει την παροχή επιχειρησιακής στήριξης προς τα κράτη-μέλη της ΕΕ των οποίων τα συστήματα ασύλου και υποδοχής υφίστανται ιδιαίτερες πιέσεις.
Rabat Process Διαδικασία του Ραμπάτ Πλαίσιο διαλόγου και διαβούλευσης μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και των αφρικανικών χωρών από τη Βόρεια, τη Δυτική και την Κεντρική Αφρική, καθώς και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Οικονομικής Κοινότητας των Κρατών της Δυτικής Αφρικής (ECOWAS), με επίκεντρο την περιφερειακή συνεργασία στον τομέα της μετανάστευσης μεταξύ χωρών καταγωγής, διέλευσης και προορισμού κατά μήκος τρεχουσών οδών μετανάστευσης και εντός των οποίων υλοποιούνται συγκεκριμένες, πρακτικές πρωτοβουλίες.
EU-LAC Structured Dialogue on Migration Διαρθρωμένος Διάλογος για τη Μετανάστευση Ε.Ε-ΛΑΚ (χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής) Φόρουμ για τον εντοπισμό κοινών προκλήσεων και τομέων αμοιβαίας συνεργασίας, και για τη δημιουργία ισχυρότερης βάσης αποδεικτικών στοιχείων για τη μετανάστευση ΕΕ-ΛΑΚ (χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής), προκειμένου να κατανοηθεί καλύτερα η πραγματικότητά της, με βάση την αρχή της κοινής ευθύνης, ενισχύοντας τη δέσμευση και την προθυμία και των δύο πλευρών να συζητήσουν θέματα μετανάστευσης.
Eurodac Ευρωπαϊκό Σύστημα για την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων των αιτούντων άσυλο (Eurodac) Πληροφοριακό σύστημα, το οποίο έχει σκοπό να συντελεί, μέσω της συλλογής, διαβίβασης και σύγκρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων, στον προσδιορισμό του κράτους-μέλους της ΕΕ που είναι υπεύθυνο, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 604/2013 (Κανονισμός του Δουβλίνου ΙΙΙ), να εξετάσει την αίτηση διεθνούς προστασίας η οποία έχει υποβληθεί σε ένα κράτος μέλος της ΕΕ από πολίτη τρίτης χώρας ή από ανιθαγενή, και να διευκολύνει γενικότερα την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 υπό τους όρους που αναφέρονται στον Κανονισμό που θεσπίζει το Eurodac.
EU Blue Card holder Κάτοχος Μπλε Κάρτας της Ε.Ε Πολίτης τρίτης χώρας που έχει αποκτήσει την άδεια που φέρει την μνεία 'Μπλε Κάρτα της ΕΕ' χορηγώντας του το δικαίωμα να διαμένει και να εργάζεται στο έδαφος ενός κράτους μέλους σύμφωνα με τους όρους της Οδηγίας 2009/50/ΕΚ του Συμβουλίου (Οδηγία για την Μπλε κάρτα).
ethnic cleansing εθνοκάθαρση Προσπάθεια δημιουργίας μιας εθνικά ομοιογενούς περιοχής με τη χρήση βίας ή εκφοβισμού για την απομάκρυνση από μια δεδομένη περιοχή ατόμων άλλης εθνοτικής ή θρησκευτικής ομάδας, κάτι που αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο.
EU acquis κεκτημένο της Ε.Ε Το σώμα των κοινών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που είναι δεσμευτικό για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και εξελίσσεται συνεχώς, το οποίο περιλαμβάνει: - το περιεχόμενο, τις αρχές και τους πολιτικούς στόχους των Συνθηκών - τη νομοθεσία που υιοθετήθηκε σύμφωνα με τις Συνθήκες και τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) - δηλώσεις και ψηφίσματα που εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση - μέσα, στο πλαίσιο της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, - μέσα, στο πλαίσιο της Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων - διεθνείς συμφωνίες που συνάπτονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτές που συνάπτονται μεταξύ των κρατών-μελών της στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Ένωσης.
Eurasil Το Δίκτυο Eurasil της Ε.Ε για τους ασχολούμενους με το Άσυλο Δίκτυο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους ασχολούμενους με το άσυλο που παρέχει ένα φόρουμ ανταλλαγής πληροφοριών για τις χώρες καταγωγής (COI), βέλτιστων πρακτικών και ποικιλίας θεμάτων που σχετίζονται με την πολιτική μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ, των αποφαινόμενων για το άσυλο και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο στοχεύει στη βελτίωση και τη μεγιστοποίηση της σύγκλισης στις προσεγγίσεις και την αξιολόγηση των αναγκών προστασίας των αναζητούντων άσυλο.
EU Blue Card Μπλε Κάρτα της Ε.Ε Η άδεια που φέρει την μνεία Μπλε Κάρτα της ΕΕ που επιτρέπει στον κάτοχό της να διαμένει και να εργάζεται στο έδαφος ενός κράτους μέλους της ΕΕ σύμφωνα με τους όρους της Οδηγίας 2009/50/ΕΚ του Συμβουλίου (Οδηγία για την Μπλε Κάρτα).
ethnic nationality εθνοτική καταγωγή Συνώνυμο της εθνικότητας ή της ιθαγένειας, που χρησιμοποιείται σε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ, επιπροσθέτως της ιθαγένειας.
EU Immigration Portal Διαδικτυακή Πύλη της Ε.Ε για τη Μετανάστευση (EUIP) Ιστότοπος με πρακτικές πληροφορίες για ξένους υπηκόους που ενδιαφέρονται να μετακινηθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λειτουργεί ως πρώτο σημείο εισόδου για την παροχή ενημερωμένων, πρακτικών πληροφοριών σχετικά με τις Ευρωπαϊκές και εθνικές διαδικασίες και πολιτικές μετανάστευσης.
illegal employment of an illegally staying third-country national παράνομη απασχόληση παρανόμως διαμένοντος πολίτη τρίτης χώρας Απασχόληση παράνομα διαμένοντος πολίτη τρίτης χώρας.
immigrant μετανάστης προς ξένη χώρα Στο παγκόσμιο πλαίσιο, μη κάτοικος (υπήκοος ή αλλοδαπός) ο οποίος φτάνει σε ένα κράτος με σκοπό την παραμονή για περίοδο που υπερβαίνει το ένα έτος. Στο πλαίσιο της ΕΕ, ένα πρόσωπο που εγκαθιστά τον συνήθη τόπο διαμονής του στο έδαφος ενός κράτους-μέλους της ΕΕ για μια περίοδο η οποία είναι, ή αναμένεται να είναι, 12 μήνες τουλάχιστον, ενώ προηγουμένως ο συνήθης τόπος διαμονής του ήταν σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή σε τρίτη χώρα.
immigration μετανάστευση προς ξένη χώρα Στο παγκόσμιο πλαίσιο, η ενέργεια άφιξης σε ένα κράτος με σκοπό την παραμονή για περίοδο που υπερβαίνει το ένα έτος. Στο πλαίσιο της ΕΕ, η ενέργεια δια της οποίας ένα πρόσωπο μεταφέρει τον συνήθη τόπο διαμονής του στο έδαφος ενός κράτους-μέλους της ΕΕ για μια περίοδο η οποία είναι, ή αναμένεται να είναι, 12 μήνες τουλάχιστον, ενώ προηγουμένως ο συνήθης τόπος διαμονής του ήταν σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ.
immigration programme πρόγραμμα μετανάστευσης Πρόγραμμα για τη διευκόλυνση της μετανάστευσης που οργανώνεται ή υποστηρίζεται με τη βοήθεια μιας κυβέρνησης, κυβερνήσεων ή ενός διεθνούς οργανισμού, σε αντίθεση με την αυτόβουλη μετανάστευση, η οποία πραγματοποιείται χωρίς βοήθεια.
female genital mutilation ακρωτηριασμός γυναικείων γεννητικών οργάνων Όλες οι διαδικασίες που περιλαμβάνουν τη μερική ή ολική αφαίρεση των εξωτερικών γεννητικών οργάνων ή άλλου τραυματισμού στα γυναικεία γεννητικά όργανα, είτε για πολιτιστικούς ή άλλους μη ιατρικούς λόγους.
Immigration Liaison Officer (ILO) Αξιωματικός Σύνδεσμος Μετανάστευσης Ο εκπρόσωπος κράτους-μέλους της ΕΕ, ο οποίος τοποθετείται στο εξωτερικό από την υπηρεσία μετανάστευσης ή από άλλες αρμόδιες αρχές με σκοπό την ανάπτυξη και διατήρηση επαφών με τις αρχές της χώρας υποδοχής προκειμένου να συμβάλλει στην πρόληψη και την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης, στην επιστροφή των παράτυπων μεταναστών και στη διαχείριση της νόμιμης μετανάστευσης.
identified victim of trafficking in human beings αναγνωρισμένο θύμα εμπορίας ανθρώπων Κάθε πρόσωπο που έχει επίσημα αναγνωριστεί ως θύμα εμπορίας ανθρώπων σύμφωνα με την αρμόδια επίσημη αρχή στα κράτη-μέλη της ΕΕ.
identity document έγγραφο ταυτότητας Κάθε έγγραφο που εκδίδεται από μια κρατική αρχή σε ένα άτομο για την παροχή αποδεικτικών στοιχείων της ταυτότητας του ατόμου αυτού.
identification of a victim of trafficking in human beings αναγνώριση θύματος εμπορίας ανθρώπων Η διαδικασία επιβεβαίωσης και χαρακτηρισμού μιας κατάστασης εμπορίας ανθρώπων για περαιτέρω εφαρμογή υποστήριξης.
human rights law δίκαιο των ανθρώπινων δικαιωμάτων Το σώμα του εθιμικού διεθνούς δικαίου, όργανα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και εθνικό δίκαιο που αναγνωρίζει και προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα.
humanitarian protection ανθρωπιστική προστασία Μορφή εναρμονισμένης προστασίας εκτός της ΕΕ που αντικαθίσταται συνήθως από επικουρική προστασία, εκτός από ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ.
illegal employment of a legally staying third-country national παράνομη απασχόληση νομίμως διαμένοντος πολίτη τρίτης χώρας Απασχόληση νομίμως διαμένοντος πολίτη τρίτης χώρας ο οποίος εργάζεται εκτός των όρων της άδειας διαμονής και/ή χωρίς άδεια εργασίας, που υπόκειται στην εθνική νομοθεσία κάθε κράτους-μέλους της ΕΕ.
illegal employment παράνομη απασχόληση Η οικονομική δραστηριότητα πραγματοποιείται κατά παράβαση των διατάξεων που ορίζονται από τη νομοθεσία.
hotspot area κομβικό σημείο υποδοχής (hotspot) Η περιοχή στην οποία το κράτος-μέλος υποδοχής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι αρμόδιοι οργανισμοί της ΕΕ και τα συμμετέχοντα κράτη-μέλη της ΕΕ συνεργάζονται για τη διαχείριση υφιστάμενου ή εν δυνάμει δυσανάλογα μεγάλου μεταναστευτικού προβλήματος, χαρακτηριζόμενου από σημαντική αύξηση του αριθμού των μεταναστών οι οποίοι καταφθάνουν στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ.
human rights ανθρώπινα δικαιώματα Συμφωνηθέντα διεθνή πρότυπα που αναγνωρίζουν και προστατεύουν την αξιοπρέπεια και την ακεραιότητα κάθε ατόμου, χωρίς καμία διάκριση.
host Member State κράτος-μέλος υποδοχής Το κράτος-μέλος της ΕΕ στο οποίο μεταβαίνει ο πολίτης της Ένωσης για να ασκήσει το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής.
hotspot approach σύστημα κομβικών σημείων υποδοχής (hotspot) Προσέγγιση όπου η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex), η Ευρωπόλ (Europol) και η Eurojust εργάζονται επί τόπου με τις αρχές των κρατών-μελών της ΕΕ της πρώτης γραμμής, τα οποία αντιμετωπίζουν δυσανάλογες μεταναστευτικές πιέσεις στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, για να τα βοηθήσουν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ και να ταυτοποιήσουν, να καταχωρήσουν και να λάβουν δακτυλικά αποτυπώματα των εισερχόμενων μεταναστών με ταχύ τρόπο.
highly qualified migrant μετανάστης υψηλής εξειδίκευσης Στο παγκόσμιο πλαίσιο, ένα άτομο που εμπίπτει στις κατηγορίες 1, 2 και 3 του ISCO-88 της ΔΟΕ, π.χ. ένα άτομο που έχει τα προσόντα διευθυντή, στελέχους, επαγγελματία, τεχνικού ή παρόμοιο, που κινείται εντός των εσωτερικών αγορών εργασίας πολυεθνικών εταιρειών και διεθνών οργανισμών, ή που αναζητά απασχόληση μέσω διεθνών αγορών εργασίας για σπάνιες δεξιότητες. Στο πλαίσιο της ΕΕ, ένας πολίτης τρίτης χώρας που αναζητά απασχόληση σε κράτος μέλος της ΕΕ και έχει την απαιτούμενη επαρκή και ειδική γνώση, όπως αποδεικνύεται από υψηλά επαγγελματικά προσόντα.
host society κοινωνία υποδοχής Στο πλαίσιο της ΕΕ, οι κάτοικοι (υπήκοοι και μη υπήκοοι) μιας εθνικής / περιφερειακής / τοπικής κοινότητας εντός ενός κράτους μέλους της ΕΕ.
highly qualified employment απασχόληση υψηλής εξειδίκευσης Η απασχόληση προσώπου το οποίο: (α) στο οικείο κράτος-μέλος, προστατεύεται ως εργαζόμενος δυνάμει του εθνικού εργατικού δικαίου και/ή σύμφωνα με την εθνική πρακτική, ανεξάρτητα από τη νομική σχέση, με σκοπό την άσκηση γνήσιας και αποτελεσματικής εργασίας για λογαριασμό ή υπό την καθοδήγηση άλλου, (β) αμείβεται, και (γ) έχει την απαιτούμενη επαρκή και ειδική γνώση, όπως αποδεικνύεται από υψηλά επαγγελματικά προσόντα.
harmful onward movement επικίνδυνη δευτερογενής μετακίνηση Μετακίνηση προσφύγων και μεταναστών με επικίνδυνα μέσα από μία τοποθεσία σε άλλη.
harassment παρενόχληση Ανεπιθύμητη συμπεριφορά συνδεόμενη με φυλετική ή εθνοτική καταγωγή με σκοπό ή αποτέλεσμα την προσβολή της αξιοπρέπειας ενός προσώπου και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος.
host entity οντότητα υποδοχής Ο ερευνητικός οργανισμός, το ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το εκπαιδευτικό ίδρυμα, ο οργανισμός που είναι υπεύθυνος για το πρόγραμμα εθελοντικής υπηρεσίας ή ο φορέας υποδοχής ασκουμένων στον οποίο ο υπήκοος τρίτης χώρας έχει τοποθετηθεί για τους σκοπούς της Οδηγίας 2016/801/ΕΕ (Αναδιατυπωμένη Οδηγία για τους Ερευνητές) και ο οποίος βρίσκεται στο έδαφος του οικείου κράτους-μέλους της ΕΕ, ανεξάρτητα από τη νομική του μορφή, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.
group persecution ομαδική δίωξη Μια έννοια -η οποία αναγνωρίζει ότι μπορεί να γίνει δίωξη εναντίον μελών ενός τμήματος του πληθυσμού (μιας "ομάδας") που καταπιέζεται ή απειλείται συνολικά στη χώρα του σύμφωνα με ένα από τα κριτήρια της Σύμβασης και Πρωτοκόλλου της Γενεύης για τους Πρόσφυγες σε σημείο που τα μέλη μιας τέτοιας ομάδας δεν κινδυνεύουν μόνο εν κρυπτώ ή εν δυνάμει, αλλά πολύ φανερά και άμεσα και γι'αυτό η δίωξη εναντίον τους είναι τόσο έντονη ώστε με ασφάλεια να συμπεραίνεται ότι και το κάθε μέλος της ομάδας διώκεται ατομικά, άσχετα αν το κάθε άτομο έχει πραγματικά υπάρξει θύμα τέτοιας δίωξης -και η οποία, σε κάθε περίπτωση, ενώ μια ομάδα μπορεί να διώκεται, απαιτεί την εξέταση της αίτησης διεθνούς προστασίας σε ατομική βάση στα κράτη μέλη της ΕΕ, και όχι όλων μαζί, ομαδικά.
High-Level Working Group (HLWG) on Asylum and Migration Ομάδα Εργασίας Υψηλού Επιπέδου για το Άσυλο και τη Μετανάστευση Μια στρατηγική ομάδα που λειτουργεί υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και η οποία δημιουργήθηκε για τη χάραξη μιας ολοκληρωμένης και ενιαίας στρατηγικής για τη συνεργασία της ΕΕ με τρίτες χώρες στον τομέα του ασύλου και της μετανάστευσης.
Global Approach to Migration and Mobility (GAMM) Σφαιρική Προσέγγιση της Μετανάστευσης και της Κινητικότητας (ΣΠΜΚ) Το γενικό πλαίσιο της εξωτερικής μεταναστευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βασίζεται σε πραγματική εταιρική σχέση με χώρες εκτός ΕΕ και αντιμετωπίζει όλες τις πτυχές των θεμάτων μετανάστευσης και κινητικότητας με ολοκληρωμένο, ενιαίο και ισορροπημένο τρόπο.
Group of Eight Roma-Lyon Group, Migration Experts Sub-Group Ομάδα Ρώμη-Λυών της G8, Υπο-ομάδα Εμπειρογνωμόνων για τη Μετανάστευση Μια ομάδα εργασίας στο πλαίσιο των χωρών της G8 που αντιμετωπίζει την παράτυπη μετανάστευση και την εμπορία ανθρώπων στο ευρύτερο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και του διακρατικού εγκλήματος.
Global Forum on Migration and Development (GFMD) Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη (GFMD) Πρωτοβουλία των κρατών-μελών του ΟΗΕ για την αντιμετώπιση των διασυνδέσεων μετανάστευσης και ανάπτυξης με πρακτικούς και με προσανατολισμένους στη δράση τρόπους.
genocide γενοκτονία Οποιαδήποτε πράξη που διαπράττεται με πρόθεση να καταστρέψει, συνολικά ή εν μέρει, εθνική, εθνοτική, φυλετική ή θρησκευτική ομάδα.
guest worker επισκέπτης εργαζόμενος Οικονομικός μετανάστης ο οποίος προσλήφθηκε για περιορισμένο χρόνο εγκατάστασης και απασχόλησης.
group determination of refugee status ομαδικός καθορισμός καθεστώτος πρόσφυγα Μια πρακτική με την οποία όλα τα άτομα που αποτελούν μέρος μιας εισροής μεγάλης κλίμακας θεωρούνται εκ πρώτης όψεως πρόσφυγες, εξασφαλίζοντας ότι οι ανάγκες προστασίας και βοήθειας ικανοποιούνται χωρίς προηγούμενο ατομικό προσδιορισμό του καθεστώτος πρόσφυγα.
Geneva Refugee Convention and Protocol Σύμβαση και Πρωτόκολλο της Γενεύης για τους Πρόσφυγες Η πολυμερής συνθήκη του ΟΗΕ που αποτελεί το βασικό νομικό έγγραφο το οποίο ορίζει ποιος είναι πρόσφυγας και ποιος όχι, τα δικαιώματα των προσφύγων και τις νομικές υποχρεώσεις των κρατών έναντι αυτών.
gender γένος Τα κοινωνικά κατασκευασμένα χαρακτηριστικά, οι ρόλοι, οι δραστηριότητες, οι ευθύνες και οι ανάγκες που συνδέονται κυρίως με το να είσαι άνδρας ή γυναίκα σε συγκεκριμένες κοινωνίες ή κοινότητες σε μια δεδομένη στιγμή.
General Directors of Immigration Services Conference (GDISC) Διάσκεψη Γενικών Διευθυντών Υπηρεσιών Μετανάστευσης (GDISC) Δίκτυο που θεσπίστηκε για να διευκολύνει την πρακτική συνεργασία στον τομέα του ασύλου και της μετανάστευσης μεταξύ των Υπηρεσιών Μετανάστευσης των διαφόρων κρατών-μελών.
gender-based persecution δίωξη λόγω φύλου Η αιτιώδης σχέση μεταξύ φύλου και δίωξης, δηλαδή όταν ο λόγος της δίωξης σχετίζεται με το φύλο ενός ατόμου.
gender-specific violence έμφυλη βία Διαφορετικοί τύποι και μορφές έμφυλης βλάβης και παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που ωστόσο δεν αποτελούν απαραίτητα διώξεις λόγω φύλου.
fundamental rights θεμελιώδη δικαιώματα Καθολικές νομικές εγγυήσεις χωρίς τις οποίες άτομα και ομάδες δεν μπορούν να διασφαλίσουν τις θεμελιώδεις ελευθερίες και την ανθρώπινη αξιοπρέπειά τους και οι οποίες ισχύουν εξίσου για κάθε άνθρωπο ανεξαρτήτως ιθαγένειας, τόπου κατοικίας, φύλου, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, χρώματος, θρησκείας, γλώσσας ή οποιουδήποτε άλλου καθεστώτος, σύμφωνα με το νομικό σύστημα μιας χώρας, άνευ όρων.
forced return monitoring παρακολούθηση αναγκαστικών επιστροφών Όλες οι δραστηριότητες παρακολούθησης που αναλαμβάνονται για την απομάκρυνση από το έδαφος κράτους μέλους της ΕΕ/ΕΖΕΣ πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος διατάχθηκε να αποχωρήσει από τη χώρα (από την προετοιμασία της αναχώρησης, έως την παραλαβή στη χώρα επιστροφής ή σε περίπτωση αποτυχίας απομάκρυνσης, μέχρι την επιστροφή στο σημείο αναχώρησης).
host country χώρα υποδοχής Το κράτος-μέλος / η χώρα της ΕΕ στην οποία έρχεται να διαμείνει πολίτης τρίτης χώρας / μη υπήκοος.
frontier worker διαμεθοριακός εργαζόμενος Στο πλαίσιο της ΕΕ, εργαζόμενος που απασχολείται στην παραμεθόρια ζώνη ενός κράτους μέλους της ΕΕ αλλά επιστρέφει κάθε μέρα ή τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα στην παραμεθόρια ζώνη μιας γειτονικής χώρας στην οποία διαμένει και της οποίας είναι υπήκοος.
forced return αναγκαστική επιστροφή Στο παγκόσμιο πλαίσιο, η υποχρεωτική επιστροφή ενός ατόμου στη χώρα καταγωγής, διέλευσης ή τρίτη χώρα (δηλ. χώρα επιστροφής), βάσει διοικητικής ή δικαστικής πράξης. Στο πλαίσιο της ΕΕ, η διαδικασία της επιστροφής ενός ατόμου- είτε με εθελούσια συμμόρφωσή προς την υποχρέωση επιστροφής είτε αναγκαστικά- προς: - τη χώρα καταγωγής του, ή - τη χώρα διέλευσης σύμφωνα με κοινοτικές ή διμερείς συμφωνίες επανεισδοχής ή άλλoυς διακανονισμούς, ή - άλλη τρίτη χώρα, στην οποία ο πολίτης τρίτης χώρας εκούσια αποφασίζει να επιστρέψει και στην οποία θα γίνει δεκτός.
foreign population of a country αλλοδαπός πληθυσμός μιας χώρας Όλα τα άτομα που έχουν μια συγκεκριμένη χώρα ως τόπο συνήθους διαμονής τους και είναι πολίτες άλλης χώρας.
fraudulent travel or identity document πλαστό έγγραφο ταυτότητας ή ταξιδιωτικό έγγραφο Οποιοδήποτε έγγραφο ταυτότητας ή ταξιδιωτικό έγγραφο: (i) το οποίο έχει δολίως κατασκευασθεί ή αλλοιωθεί με κάποιον ουσιαστικό τρόπο από οποιονδήποτε άλλο εκτός από το νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή υπηρεσία για να δημιουργεί ή να εκδίδει το ταξιδιωτικό έγγραφο ή το έγγραφο ταυτότητας για λογαριασμό ενός κράτους ή (ii) το οποίο έχει εκδοθεί ή ληφθεί καταχρηστικώς μέσω ψευδούς δήλωσης, διαφθοράς ή απειλή βίας ή με οποιονδήποτε άλλο παράνομο τρόπο ή (iii) το οποίο χρησιμοποιείται από άτομο διαφορετικό από τον νόμιμο κάτοχο.
first country of asylum πρώτη χώρα ασύλου Μια χώρα στην οποία ο αιτών διεθνή προστασία είτε (α) έχει αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας και επωφελείται ακόμη της σχετικής προστασίας, είτε (β) επωφελείται άλλης επαρκούς προστασίας, εκμεταλλευόμενος μεταξύ άλλων την αρχή της μη επαναπροώθησης, με την προϋπόθεση ότι θα γίνει εκ νέου δεκτός στη χώρα αυτή.
forced labour καταναγκαστική εργασία Κάθε εργασία ή υπηρεσία που απαιτείται από οποιοδήποτε άτομο υπό την απειλή οποιασδήποτε ποινής και για την οποία το εν λόγω άτομο δεν έχει προσφερθεί οικειοθελώς.
final decision οριστική απόφαση Απόφαση που ορίζει εάν χορηγείται στον πολίτη τρίτης χώρας ή στον ανιθαγενή καθεστώς πρόσφυγα ή καθεστώς επικουρικής προστασίας δυνάμει της Οδηγίας 2011/95/ΕΕ (Οδηγία για την Αναγνώριση) και η οποία δεν υπόκειται πλέον σε άσκηση ένδικου μέσου στο πλαίσιο του κεφαλαίου V της παρούσας Οδηγίας, ασχέτως εάν με την άσκηση τέτοιου ένδικου μέσου οι αιτούντες αποκτούν τη δυνατότητα να παραμένουν στα εν λόγω κράτη μέλη της ΕΕ μέχρις ότου εκδοθεί η σχετική απόφαση.
Five plus Five (5+5) Dialogue on Migration in the Western Mediterranean Πέντε συν Πέντε (5+5) Διάλογος για τη Μετανάστευση στη Δυτική Μεσόγειο Διαμεσογειακό φόρουμ που δημιουργήθηκε ως πρωτοβουλία ασφάλειας για τη διασφάλιση στενότερης συνεργασίας μεταξύ πέντε κρατών-μελών της ΕΕ και πέντε χωρών του Αραβικού Μαγκρέμπ μέσω πολιτικού διαλόγου και οικονομικής συνεργασίας και ενθαρρύνοντας την αποτελεσματικότερη διαχείριση των πόρων ως μέσο ενίσχυσης της περιφερειακής αλληλεξάρτησης και ανάπτυξης.
forced migrant αναγκαστικά μεταναστεύων Πρόσωπο που υπόκειται σε μεταναστευτική κίνηση στην οποία υφίσταται ένα στοιχείο εξαναγκασμού, συμπεριλαμβανομένων απειλών για τη ζωή και την επιβίωση, που είτε προκύπτουν από φυσικές είτε ανθρωπογενείς αιτίες (π.χ. μετακινήσεις προσφύγων και εσωτερικά εκτοπισθέντων, καθώς και άτομα που εκτοπίζονται από φυσικές ή περιβαλλοντικές καταστροφές, χημικές ή πυρηνικές καταστροφές, λιμό ή αναπτυξιακά έργα).
forced marriage εξαναγκαστικός γάμος Η ένωση δύο προσώπων, εκ των οποίων τουλάχιστον το ένα δεν έχει δώσει την πλήρη και ελεύθερη συγκατάθεσή του για το γάμο.
forced migration αναγκαστική μετανάστευση Μεταναστευτική κίνηση στην οποία υφίσταται ένα στοιχείο εξαναγκασμού, συμπεριλαμβανομένων απειλών για τη ζωή και την επιβίωση, που είτε προκύπτουν από φυσικές είτε ανθρωπογενείς αιτίες (π.χ. μετακινήσεις προσφύγων και εσωτερικά εκτοπισθέντων, καθώς και άτομα που εκτοπίζονται από φυσικές ή περιβαλλοντικές καταστροφές, χημικές ή πυρηνικές καταστροφές, λιμό ή αναπτυξιακά έργα).
immigration quota ποσόστωση εισόδου μεταναστών Μια ποσόστωση που καθορίζεται για και από τη χώρα, συνήθως για τους σκοπούς της οικονομικής μετανάστευσης, για την είσοδο μεταναστών.
irregular entry παράτυπη είσοδος Στο παγκόσμιο πλαίσιο, η διέλευση των συνόρων χωρίς συμμόρφωση με τις απαραίτητες προϋποθέσεις για νόμιμη είσοδο στο κράτος υποδοχής. Στο πλαίσιο Σένγκεν, η είσοδος ενός πολίτη τρίτης χώρας σε ένα κράτος μέλος Σένγκεν ο οποίος δεν συμμορφώνεται με το άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 (Κώδικας Συνόρων Σένγκεν).
international protection διεθνής προστασία Στο παγκόσμιο πλαίσιο, οι δράσεις της διεθνούς κοινότητας βάσει του διεθνούς δικαίου, που στοχεύουν στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων μιας συγκεκριμένης κατηγορίας προσώπων που βρίσκονται εκτός των χωρών καταγωγής τους, και στερούνται της εθνικής προστασίας των χωρών τους. Στο πλαίσιο της ΕΕ, νοείται ως η προστασία που περιλαμβάνει το καθεστώς πρόσφυγα και το καθεστώς επικουρικής προστασίας.
intra-corporate transferee ενδοεταιρικώς μετατιθέμενος Πολίτης τρίτης χώρας που υπόκειται σε προσωρινή απόσπαση από επιχείρηση εγκατεστημένη εκτός της επικράτειας ενός κράτους μέλους της ΕΕ με την οποία ο πολίτης τρίτης χώρας δεσμεύεται από σύμβαση εργασίας, σε οντότητα που ανήκει στην επιχείρηση ή στον ίδιο όμιλο επιχειρήσεων η οποία είναι εγκατεστημένη εντός της επικράτειας.
International Civil Aviation Organisation (ICAO) format μορφότυπος Διεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ) Προδιαγραφές που καθορίζονται από τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ) σε σχέση με μηχανικά αναγνώσιμα ταξιδιωτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων διαβατηρίων, ταξιδιωτικών εγγράφων και θεωρήσεων εισόδου.
International Organization for Migration (IOM) Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) Διακυβερνητικός οργανισμός στον τομέα της μετανάστευσης αφιερωμένος στη διασφάλιση της ομαλής και ανθρώπινης διαχείρισης της μετανάστευσης, στην προώθηση της διεθνούς συνεργασίας σε ζητήματα μετανάστευσης, στην παροχή βοήθειας κατά την αναζήτηση πρακτικών λύσεων σε προβλήματα μετανάστευσης και στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε μετανάστες που έχουν ανάγκη, είτε πρόκειται για πρόσφυγες, εκτοπισθέντες ή άλλους εκριζωθέντες.
internal EU border εσωτερικά σύνορα της Ε.Ε Τα κοινά σύνορα των κρατών μελών Σένγκεν, συμπεριλαμβανομένων των χερσαίων συνόρων, των ποτάμιων και λιμναίων συνόρων, των θαλάσσιων συνόρων και των αεροδρομίων τους, των ποτάμιων λιμένων, των θαλάσσιων λιμένων και των λιμναίων λιμένων.
internal protection εσωτερική προστασία Έννοια κατά την οποία ο αιτών δεν χρήζει διεθνούς προστασίας εάν σε τμήμα της χώρας καταγωγής, (α) δεν υπάρχει βάσιμος φόβος δίωξης ή πραγματικός κίνδυνος σοβαρής βλάβης, ή (β) έχει πρόσβαση σε προστασία κατά της δίωξης ή σοβαρής βλάβης, και μπορεί νόμιμα και με ασφάλεια να ταξιδέψει και να γίνει δεκτός σε εκείνο το τμήμα της χώρας και μπορεί εύλογα να υποτεθεί ότι θα εγκατασταθεί εκεί.
internally displaced person εσωτερικώς εκτοπισθείς Ένα πρόσωπο ή ομάδες προσώπων που έχουν αναγκαστεί ή υποχρεωθεί να τραπούν σε φυγή ή να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους ή τους συνήθεις τόπους διαμονής τους, ιδίως ως αποτέλεσμα ή προκειμένου να αποφύγουν τα αποτελέσματα ένοπλης σύγκρουσης, καταστάσεων γενικευμένης βίας, παραβιάσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων ή φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών, και τα οποία πρόσωπα δεν έχουν διασχίσει διεθνώς αναγνωρισμένα κρατικά σύνορα.
intercultural dialogue διαπολιτισμικός διάλογος Ανοιχτή και με σεβασμό ανταλλαγή απόψεων μεταξύ ατόμων και ομάδων με διαφορετικό εθνικό, πολιτιστικό, θρησκευτικό και γλωσσικό υπόβαθρο και κληρονομιά με βάση την αμοιβαία κατανόηση και το σεβασμό.
intra-EU mobility κινητικότητα στο εσωτερικό της Ε.Ε Δράση προσώπων (πολιτών κρατών εκτός ΕΕ ή νομίμως διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών) που ασκούν το δικαίωμά τους να κυκλοφορούν ελεύθερα μετακινούμενοι από το ένα κράτος μέλος της ΕΕ στο άλλο.
Intergovernmental Consultations on Migration, Asylum and Refugees (IGC) Οργανισμός Διακυβερνητικών Διαβουλεύσεων για τη Μετανάστευση, το Άσυλο και τους Πρόσφυγες (IGC) Ανεπίσημο φόρουμ, που δεν συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων, για διακυβερνητική ανταλλαγή πληροφοριών και πολιτική συζήτηση για θέματα που σχετίζονται με τη διαχείριση των διεθνών μεταναστευτικών ροών, το οποίο συγκεντρώνει τα συμμετέχοντα κράτη, την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR), τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
integration ένταξη Στο πλαίσιο της ΕΕ, μια δυναμική, αμφίδρομη διαδικασία αμοιβαίας διαμονής από όλους τους μετανάστες και τους κατοίκους των κρατών-μελών της ΕΕ.
Information and Coordination Network for Member States’ Migration Management Services (ICONet) Δίκτυο Πληροφοριών και Συντονισμού των Υπηρεσιών Διαχείρισης της Μετανάστευσης των κρατών-μελών (ICONet) Ένα ασφαλές διαδικτυακό δίκτυο πληροφοριών και συντονισμού για την ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ σχετικά με τις παράτυπες μεταναστευτικές ροές και τα φαινόμενα μετανάστευσης και την επιστροφή παράνομων κατοίκων.
inhuman treatment or punishment απάνθρωπη μεταχείριση ή τιμωρία Κακομεταχείριση που είναι προσχεδιασμένη και εφαρμόζεται για ώρες συνεχώς και προκαλεί είτε πραγματικό σωματικό τραυματισμό είτε έντονο σωματικό και ψυχικό πόνο.
informal economy παραοικονομία Όλες οι οικονομικές δραστηριότητες των εργαζομένων και των οικονομικών μονάδων που - νομικά και πρακτικά - δεν καλύπτονται ή καλύπτονται ανεπαρκώς από επίσημες ρυθμίσεις.
indirect discrimination έμμεση διάκριση Η κατάσταση κατά την οποία μία εκ πρώτης όψεως ουδέτερη διάταξη, κριτήριο ή πρακτική θέτει σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση πρόσωπα μίας φυλετικής ή εθνικής καταγωγής σε σύγκριση με άλλα πρόσωπα, εκτός αν η εν λόγω διάταξη, κριτήριο ή πρακτική δικαιολογείται αντικειμενικώς από νόμιμο στόχο και τα μέσα για την επίτευξη του εν λόγω στόχου είναι πρόσφορα και αναγκαία.
indiscriminate violence αδιακρίτως ασκούμενη βία Άσκηση βίας σε καταστάσεις διεθνούς ή εσωτερικής ένοπλης σύρραξης η οποία οδηγεί σε σοβαρή και προσωπική απειλή κατά της ζωής αμάχου.
inadmissible application for international protection απαράδεκτη αίτηση διεθνούς προστασίας Η αίτηση διεθνούς προστασίας την οποία μια αρχή κράτους-μέλους της ΕΕ μπορεί να αποφασίσει να μην εξετάσει στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) η διεθνής προστασία έχει χορηγηθεί από άλλο κράτος-μέλος, (β) μια χώρα που δεν είναι κράτος-μέλος θεωρείται ως πρώτη χώρα ασύλου για τον αιτούντα (γ) μια χώρα που δεν είναι κράτος-μέλος θεωρείται ως ασφαλής τρίτη χώρα για τον αιτούντα (δ) η αίτηση είναι μεταγενέστερη αίτηση στο πλαίσιο της οποίας δεν προέκυψαν ή δεν υποβλήθηκαν από τον αιτούντα νέα στοιχεία ή πορίσματα σχετικά με την εξέταση του εάν ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις για να χαρακτηρισθεί δικαιούχος διεθνούς προστασίας δυνάμει της Οδηγίας 2011/95/ΕΕ, ή (ε) εξαρτώμενο άτομο από τον αιτούντα υποβάλει αίτηση, αφού το πρόσωπο αυτό έχει συναινέσει να αποτελέσει η περίπτωσή του τμήμα αίτησης υποβαλλόμενης για λογαριασμό του και δεν υπάρχουν στοιχεία σχετικά με την κατάσταση του προσώπου αυτού τα οποία να δικαιολογούν την υποβολή χωριστής αίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2013/32/EU (Αναθεωρημένης Οδηγίας Διαδικασιών Ασύλου).
impostor απατεώνας Το πρόσωπο που διεκδικεί την ταυτότητα άλλου προσώπου, για παράδειγμα χρησιμοποιώντας τα αυθεντικά έγγραφα ταυτότητας του άλλου προσώπου.
national referral mechanism εθνικός μηχανισμός παραπομπής (NRM) Μηχανισμός που αποσκοπεί στην αναγνώριση, την προστασία και την παροχή βοήθειας στα θύματα εμπορίας ανθρώπων, μέσω παραπομπής, και συμμετοχής των σχετικών δημόσιων αρχών και της κοινωνίας των πολιτών.
mutual information mechanism μηχανισμός αμοιβαίας πληροφόρησης Μηχανισμός για την αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με εθνικά μέτρα στους τομείς του ασύλου και της μετανάστευσης που ενδέχεται να έχουν σημαντικό αντίκτυπο σε πολλά κράτη-μέλη της ΕΕ ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά.
National Contact Points on Integration Εθνικά Σημεία Επαφής για την Ένταξη (NCPI) Δίκτυο αρχών υπεύθυνων για ζητήματα ένταξης που χρησιμεύουν για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών και τις ορθές πρακτικές σε επίπεδο ΕΕ με σκοπό την εξεύρεση επιτυχημένων λύσεων για την ένταξη των μεταναστών σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ και για τη διασφάλιση του συντονισμού και της συνοχής της πολιτικής σε εθνικό επίπεδο και με τις πρωτοβουλίες της ΕΕ.
mutual recognition agreement συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης Συμφωνίες για την αναγνώριση τίτλων σπουδών της αλλοδαπής που διαπραγματεύονται κυβερνήσεις και επαγγελματικές οργανώσεις σε διάφορες χώρες με τον καθορισμό σαφών κανόνων για την αδειοδότηση ή την πιστοποίηση διακινούμενων επαγγελματιών που μετακινούνται μεταξύ των συμβαλλόμενων κρατών προκειμένου να μειώσουν ή ακόμη και να εξαλείψουν την ανάγκη για κατά περίπτωση αξιολογήσεις όταν οι υποψήφιοι έχουν εκπαιδευτεί σε συστήματα που παρέχουν ουσιαστικά συγκρίσιμες δεξιότητες και γνώσεις.
irregular migrant παράτυπος μετανάστης Στο παγκόσμιο πλαίσιο, ένα πρόσωπο το οποίο, λόγω παράτυπης εισόδου, παραβίασης όρων εισόδου ή παρέλευσης του νόμιμου χρονικού διαστήματος εισόδου και διαμονής, στερείται νομικού καθεστώτος σε χώρα διέλευσης ή χώρα υποδοχής. Στο πλαίσιο της ΕΕ, ένας πολίτης τρίτης χώρας που βρίσκεται στο έδαφος κράτους Σένγκεν που δεν πληροί ή δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις εισόδου, όπως ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/399 (Κώδικας Συνόρων του Σένγκεν), ή σε άλλες προϋποθέσεις εισόδου, παραμονής ή διαμονής σε αυτό το κράτος μέλος.
minimum standards ελάχιστα πρότυπα Σε ένα πλαίσιο ασύλου, μια σειρά αρχών σε σχέση με τις διαδικασίες για την παροχή διεθνούς προστασίας, με τις συνθήκες υποδοχής και με τον ορισμό των προσφύγων όπως θεσπίστηκε με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ από την οποία τα κράτη-μέλη της ΕΕ δεν μπορούν να παρεκκλίνουν.
minority μειονότητα Μη κυρίαρχη ομάδα η οποία συνήθως είναι αριθμητικά μικρότερη από τον πληθυσμό της πλειοψηφίας ενός κράτους ή περιοχής όσον αφορά τα εθνοτικά, θρησκευτικά ή γλωσσικά χαρακτηριστικά της και η οποία (αν και μόνο εμμέσως) διατηρεί αλληλεγγύη με τον πολιτισμό, τις παραδόσεις, τη θρησκεία ή τη γλώσσα της.
Migration, Asylum, Refugees Regional Initiative (MARRI) Περιφερειακή Πρωτοβουλία για τη Μετανάστευση, το Άσυλο και τους Πρόσφυγες (MARRI) Πρωτοβουλία που αποτελεί μέρος της Διαδικασίας για τη Συνεργασία στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, η οποία στοχεύει στην ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας στον τομέα της μετανάστευσης προωθώντας μια περιεκτική, ολοκληρωμένη και συνεκτική προσέγγιση στα ζητήματα της μετανάστευσης, του ασύλου, της διαχείρισης των συνόρων, των πολιτικών θεώρησης και της προξενικής συνεργασίας, της επιστροφής και εγκατάστασης προσφύγων προκειμένου να πληρούν τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα.
multiculturalism πολυπολιτισμικότητα Πολιτική που υποστηρίζει την αρχή της πολιτιστικής ποικιλοµορφίας και στηρίζει το δικαίωμα διαφορετικών πολιτισμικών και εθνοτικών ομάδων να διατηρούν διακριτές πολιτιστικές ταυτότητες διασφαλίζοντας την ισότιμη πρόσβασή τους στην κοινωνία, περιλαμβάνοντας συνταγματικές αρχές και κοινές αξίες που επικρατούν στην κοινωνία.
mobility partnership σύμπραξη κινητικότητας Συμφωνία συνεργασίας, βάσει πολιτικών δηλώσεων, που παρέχει το διμερές πλαίσιο για διάλογο και πρακτική συνεργασία για την αντιμετώπιση ζητημάτων σχετικών με μετανάστευση και κινητικότητα, αμοιβαίου ενδιαφέροντος κυρίως με τις γειτονικές χώρες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης κινητικότητας, σε εθελούσια βάση.
mixed migration flow μεικτές μεταναστευτικές ροές Μετακίνηση σύνθετου πληθυσμού μεταναστών συμπεριλαμβανομένων προσφύγων, αναζητούντων άσυλο, οικονομικών μεταναστών και άλλων κατηγοριών μεταναστών σε αντίθεση με τις μετακινήσεις πληθυσμών μεταναστών που αποτελούνται εξ ολοκλήρου από μια κατηγορία μεταναστών.
minor ανήλικος Στο νομικό πλαίσιο και σε αντίθεση με ένα παιδί, ένα πρόσωπο που, σύμφωνα με το δίκαιο της αντίστοιχης χώρας του, βρίσκεται κάτω από την ηλικία ενηλικίωσης, δηλαδή δεν έχει ακόμη δικαίωμα άσκησης συγκεκριμένων ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων.
migrant worker εργαζόμενος μετανάστης Πρόσωπο που πρόκειται να προσληφθεί, απασχολείται ή έχει απασχοληθεί σε αμειβόμενη δραστηριότητα σε κράτος στο οποίο δεν είναι υπήκοος.
migration route οδός μετανάστευσης Η γεωγραφική διαδρομή κατά την οποία οι μετανάστες και οι πρόσφυγες μετακινούνται μέσω κόμβων σε περιοχές διέλευσης από τη χώρα καταγωγής τους στη χώρα προορισμού τους, συχνά ταξιδεύοντας σε μεικτές μεταναστευτικές ροές.
migration routes initiative πρωτοβουλία μεταναστευτικών οδών Πρωτοβουλία με την οποία αναγνωρίζεται η εργασία κατά μήκος των κύριων μεταναστευτικών οδών μέσω μιας συγκεκριμένης περιοχής και προς την ΕΕ και η οποία λαμβάνει υπόψη την ανάγκη στενής συνεργασίας με τις τρίτες χώρες κατά μήκος αυτών των οδών.
migration profile μεταναστευτικό προφίλ Εργαλείο για τη συγκέντρωση και ανάλυση όλων των σχετικών πληροφοριών που απαιτούνται για την ανάπτυξη πολιτικής στον τομέα της μετανάστευσης και για την ανάπτυξη και την παρακολούθηση του αντίκτυπου των πολιτικών που εφαρμόζονται.
migration management support team ομάδα στήριξης για τη διαχείριση μεταναστευτικών ροών Ομάδα εμπειρογνωμόνων που παρέχει τεχνική και επιχειρησιακή ενίσχυση στα κράτη-μέλη της ΕΕ σε περιοχές κομβικών σημείων υποδοχής (hotspot) και αποτελείται από εμπειρογνώμονες που αξιοποιούνται στα κράτη-μέλη της ΕΕ από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) και από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO), την Ευρωπόλ (Europol) ή άλλους σχετικούς οργανισμούς της ΕΕ.
migration μετανάστευση Στο παγκόσμιο πλαίσιο, η κυκλοφορία ενός προσώπου είτε διαμέσου διεθνών συνόρων (διεθνής μετανάστευση), είτε εντός κράτους (εσωτερική μετανάστευση) για περισσότερο από ένα έτος, ανεξάρτητα από τις αιτίες, εκούσιες ή ακούσιες, και τα μέσα, έννομα ή παράτυπα, που χρησιμοποιούνται για τη μετεγκατάσταση. Στο πλαίσιο της ΕΕ/ΕΖΕΣ, η ενέργεια με την οποία ένα πρόσωπο είτε: (i) εγκαθιστά τον συνήθη τόπο διαμονής του στο έδαφος ενός κράτους-μέλους της ΕΕ/ΕΖΕΣ για μια περίοδο η οποία είναι, ή αναμένεται να είναι, 12 μήνες τουλάχιστον, ενώ προηγουμένως ο συνήθης τόπος διαμονής του ήταν σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ/ΕΖΕΣ ή σε τρίτη χώρα, ή (ii) ενώ είχε το συνήθη τόπο διαμονής του στο έδαφος ενός κράτους-μέλους της ΕΕ/ΕΖΕΣ, παύει να έχει το συνήθη τόπο διαμονής του σε αυτό το κράτος-μέλος της ΕΕ/ΕΖΕΣ για μια περίοδο η οποία είναι ή αναμένεται να είναι 12 μήνες τουλάχιστον.
migrant stock μεταναστευτικό απόθεμα Ο αριθμός των μεταναστών σε μια δεδομένη περιοχή σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία (π.χ. 1 Ιανουαρίου ή 31 Δεκεμβρίου) του εν λόγω έτους.
mass influx μαζική εισροή Άφιξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεγάλου αριθμού εκτοπισθέντων, που προέρχονται από συγκεκριμένη χώρα ή γεωγραφική περιοχή, είτε η άφιξή τους στην ΕΕ ήταν αυθόρμητη είτε υποβοηθούμενη, για παράδειγμα μέσω προγράμματος εκκένωσης.
material reception conditions υλικές συνθήκες υποδοχής Οι συνθήκες υποδοχής που περιλαμβάνουν την παροχή στέγης, τροφής και ρουχισμού, σε είδος ή υπό μορφή οικονομικού βοηθήματος ή δελτίων, ή συνδυασμό των τριών, καθώς και ένα βοήθημα για τα καθημερινά έξοδα.
manifestly unfounded application for international protection προδήλως αβάσιμη αίτηση διεθνούς προστασίας Στο παγκόσμιο πλαίσιο, μια αίτηση που α) δεν σχετίζεται με τα κριτήρια για τη χορήγηση του καθεστώτος πρόσφυγα που ορίζονται στο άρθρο 1 στοιχείο A2 της Σύμβασης και Πρωτοκόλλου της Γενεύης για τους Πρόσφυγες ούτε σε άλλα κριτήρια που δικαιολογούν τη χορήγηση ασύλου ή β) είναι σαφώς δόλια καθώς βασίζεται σε εσκεμμένη προσπάθεια εξαπάτησης των αρχών που καθορίζουν το καθεστώς του πρόσφυγα. Στο πλαίσιο της ΕΕ, μια αβάσιμη αίτηση διεθνούς προστασίας που θεωρείται βάσει της εθνικής νομοθεσίας των κρατών-μελών της ΕΕ ότι είναι προδήλως αβάσιμη σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις: - ο αιτών έθεσε μόνο ζητήματα που δεν σχετίζονται με τον χαρακτηρισμό του ως δικαιούχου διεθνούς προστασίας - ο αιτών προέρχεται απόασφαλή χώρα καταγωγής - ο αιτών θεωρείται, για σοβαρούς λόγους, κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη ή - η αίτηση βασίζεται σε εσκεμμένη παραπλάνηση ή κατάχρηση της διαδικασίας για παροχή διεθνούς προστασίας όπως περιγράφεται περαιτέρω στις περιστάσεις γ-θ που αναφέρονται στο άρθρο 31 παράγραφος 8 της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ (Αναδιατυπωμένη Οδηγία για τις Διαδικασίες Ασύλου).
migrant μετανάστης Στο παγκόσμιο πλαίσιο, ένα πρόσωπο που βρίσκεται εκτός του εδάφους του κράτους του οποίου είναι υπήκοος ή πολίτης και έχει διαμείνει σε ξένη χώρα για περισσότερο από ένα έτος, ανεξάρτητα από τις αιτίες, εκούσιες ή ακούσιες, και από τα μέσα, έννομα ή παράτυπα, που χρησιμοποιούνται για τη μετανάστευση. Στο πλαίσιο της ΕΕ/ΕΖΕΣ, ένα πρόσωπο το οποίο είτε: (i) εγκαθιστά τον συνήθη τόπο διαμονής του στο έδαφος ενός κράτους-μέλους της ΕΕ/ΕΖΕΣ για μία περίοδο η οποία είναι, ή αναμένεται να είναι, 12 μήνες τουλάχιστον, ενώ προηγουμένως ο συνήθης τόπος διαμονής του ήταν σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ/ΕΖΕΣ ή σε τρίτη χώρα, ή (ii) ενώ είχε τον τόπο διαμονής του στο έδαφος ενός κράτους-μέλους της ΕΕ/ΕΖΕΣ, παύει να έχει το συνήθη τόπο διαμονής του σε αυτό το κράτος μέλος της ΕΕ/ΕΖΕΣ για μια περίοδο η οποία είναι, ή αναμένεται να είναι 12 μήνες τουλάχιστον.
managed migration ελεγχόμενη μετανάστευση Προσέγγιση που χρησιμοποιείται από την ΕΕ και τα κράτη-μέλη της ΕΕ για τη δομή της διαχείρισης όλων των πτυχών της μετανάστευσης τόσο προς όσο και εντός της ΕΕ, πολιτών τρίτων χωρών και υπηκόων της ΕΕ, ιδίως για την είσοδο, την υποδοχή, τη διαμονή, την ένταξη και την επιστροφή, καθώς και των προσφύγων και άλλων προσώπων που χρειάζονται προστασία.
migration flow μεταναστευτική ροή Ο αριθμός των μεταναστών που διασχίζουν τα σύνορα, εντός συγκεκριμένης χρονικής περιόδου, με σκοπό την εγκατάσταση και διαμονή.
making an application for international protection σύνταξη αίτησης διεθνούς προστασίας Η έκφραση της πρόθεσης για υποβολή αίτησης διεθνούς προστασίας.
marriage of convenience γάμος συμφέροντος Γάμος που συνήφθη με μοναδικό σκοπό να επιτρέψει στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο να εισέλθει ή να διαμείνει σε κράτος-μέλος της ΕΕ.
long-term mobility μακροχρόνια κινητικότητα Στο πλαίσιο της Οδηγίας 2016/801/ΕΕ (Αναδιατυπωμένη Οδηγία για τους Ερευνητές), η δράση πολίτη τρίτης χώρας, που έχει ήδη εξουσιοδοτηθεί να διαμείνει σε ένα κράτος-μέλος της ΕΕ για σκοπούς έρευνας ή μελέτης, διαμένοντας και σε ένα ή περισσότερα δεύτερα κράτη-μέλη της ΕΕ για περισσότερες από 180 ημέρες ανά κράτος-μέλος της ΕΕ, προκειμένου να πραγματοποιήσει μέρος της έρευνάς του σε οποιονδήποτε ερευνητικό οργανισμό.
long-term resident επί μακρόν διαμένων Πολίτης τρίτης χώρας που έχει το καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος, όπως προβλέπεται στα άρθρα 4 έως 7 της Οδηγίας 2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου (Οδηγία για τους Επί Μακρόν Διαμένοντες) ή όπως προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία.
mandate refugee πρόσφυγας εντολής Πρόσωπο που πληροί τα κριτήρια του Καταστατικού της Ύπατης Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες και πληροί τις προϋποθέσεις για την προστασία του ΟΗΕ που παρέχεται από την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR), ανεξάρτητα από το αν βρίσκεται ή όχι σε χώρα που είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Σύμβαση και Πρωτόκολλο της Γενεύης για τους Πρόσφυγες, ή εάν έχει αναγνωριστεί ή όχι από τη χώρα υποδοχής ως πρόσφυγας βάσει ενός από αυτά τα όργανα.
local border traffic τοπική διασυνοριακή κυκλοφορία Η τακτική διέλευση των εξωτερικών χερσαίων συνόρων από κατοίκους των μεθορίων περιοχών με σκοπό να διαμείνουν σε μια παραμεθόρια περιοχή, για παράδειγμα για κοινωνικούς, πολιτιστικούς ή τεκμηριωμένους οικονομικούς λόγους, ή για οικογενειακούς λόγους, για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες.
long-term migration μακροχρόνια μετανάστευση Μετακίνηση προσώπων που αλλάζουν τη χώρα συνήθους διαμονής τους για περίοδο τουλάχιστον ενός έτους, με αποτέλεσμα η χώρα προορισμού να γίνεται πρακτικά η νέα χώρα συνήθους διαμονής τους.
long-term migrant μετανάστης επί μακρόν διαμένων Πρόσωπο που μετακινείται σε χώρα διαφορετική από εκείνη της συνήθους διαμονής του για περίοδο τουλάχιστον ενός έτους (12 μήνες), με αποτέλεσμα η χώρα προορισμού να γίνει πρακτικά η νέα χώρα συνήθους διαμονής του.
loss of citizenship απώλεια ιθαγένειας Οποιοσδήποτε τρόπος απώλειας του καθεστώτος ως πολίτη μιας χώρας, εκούσια ή ακούσια, αυτόματα ή με πράξη των δημόσιων αρχών.
Lisbon Treaty Συνθήκη της Λισαβόνας Διεθνής συμφωνία - αρχικά γνωστή ως Μεταρρυθμιστική Συνθήκη - η οποία τροποποιεί τις δύο συνθήκες που αποτελούν τη συνταγματική βάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της δημοκρατικής νομιμότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη βελτίωση της συνοχής των δράσεών της.
long-stay visa θεώρηση εισόδου για διαμονή μακράς διαρκείας Άδεια ή απόφαση που εκδίδεται από ένα κράτος μέλος της ΕΕ σύμφωνα με το εθνικό ή ενωσιακό δίκαιο και απαιτείται με σκοπό την είσοδο για προβλεπόμενη διαμονή, διαρκείας άνω των τριών μηνών, στο συγκεκριμένο κράτος-μέλος της ΕΕ.
lodging an application for international protection υποβολή αίτησης διεθνούς προστασίας Η πράξη της επισημοποίησης της αίτησης διεθνούς προστασίας με την αποφαινόμενη αρχή ή με οποιονδήποτε άλλο φορέα επιφορτισμένο με την κατάθεση σύμφωνα με την εθνική πρακτική.
language analysis for the determination of origin (LADO) ανάλυση γλώσσας για τον καθορισμό περιοχής προέλευσης (LADO) Ανάλυση της ομιλούμενης κυρίως, αλλά και γραπτής, γλώσσας ως μέθοδος που βοηθά στην εξακρίβωση της εθνικότητας, της περιοχής ή της εθνοτικής καταγωγής τωνπολιτών τρίτων χωρών/μεταναστών.
labour shortage έλλειψη εργατικού δυναμικού Έλλειψη εργατικού δυναμικού ενός συγκεκριμένου τύπου σε μια συγκεκριμένη αγορά εργασίας που μπορεί να υπάρξει όταν ο αριθμός των κενών θέσεων βρίσκεται (ή αναμένεται να βρεθεί) πάνω από ένα επίπεδο που θεωρείται ότι αντιπροσωπεύει τον 'κανονικό' αριθμό εργαζομένων με τους ισχύοντες μισθούς και τις συνθήκες εργασίας για μια παρατεταμένη περίοδο.
LGB(TI) ΛΟΑ(ΤΚΙ) Ακρωνύμιο για άτομα που αυτοπροσδιορίζονται ως λεσβίες, ομοφυλόφιλοι, αμφιφυλόφιλοι, διεμφυλικοί (τρανς), κουήρ και μεσοφυλικοί (ίντερσεξ).
labour migration μετανάστευση για λόγους εργασίας Μετακίνηση προσώπων από το ένα κράτος στο άλλο, ή εντός της χώρας διαμονής τους, με σκοπό την απασχόληση.
labour matching αντιστοίχιση εργατικού δυναμικού ανάλογα με τις δεξιότητες Διαδικασία με την οποία συγκρίνονται οι δεξιότητες και τα προσόντα ενός εργαζομένου με τις απαιτήσεις μιας συγκεκριμένης κενής θέσης εργασίας, για να διαπιστωθεί εάν αντιστοιχούν πλήρως ή εν μέρει.
legal entry νόμιμη είσοδος Στο παγκόσμιο πλαίσιο, η είσοδος ενός αλλοδαπού σε ξένη χώρα σύμφωνα με τις απαραίτητες προϋποθέσεις για νόμιμη είσοδο στο κράτος υποδοχής. Στο πλαίσιο Σένγκεν, και για παραμονή που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ανά περίοδο έξι μηνών, η είσοδος πολίτη τρίτης χώρας σε κράτος-μέλος Σένγκεν σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού (EΕ) 2016/399 (Κώδικας Συνόρων του Σένγκεν).
legal migration νόμιμη μετανάστευση Μετανάστευση σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.
labour market test έλεγχος της αγοράς εργασίας Μηχανισμός που αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι οι εργαζόμενοι μετανάστες γίνονται δεκτοί μόνο αφού οι εργοδότες έχουν αναζητήσει ανεπιτυχώς ημεδαπούς εργαζόμενους, πολίτες της ΕΕ (σε κράτη-μέλη της ΕΕ στον όρο συμπεριλαμβάνονται οι εργαζόμενοι στον ΕΟΧ) ή νόμιμα διαμένοντες πολίτες τρίτων χωρών με πρόσβαση στην αγορά εργασίας σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
irregular stay παράτυπη διαμονή Παρουσία στο έδαφος κράτους-μέλους πολίτη τρίτης χώρας που δεν πληροί, ή δεν πληροί πλέον, τις προϋποθέσεις εισόδου, όπως ορίζονται στο άρθρο 5 του Κανονισμού (EΕ) 2016/399 (Κώδικας Συνόρων του Σένγκεν) ή τις λοιπές προϋποθέσεις εισόδου, παραμονής ή διαμονής στο εν λόγω κράτος μέλος της ΕΕ.
ius soli δίκαιο του εδάφους Η αρχή ότι η ιθαγένεια ενός προσώπου καθορίζεται με βάση τη χώρα γέννησης.
Irregular Migration Management Application (IRMA) Εφαρμογή για τη Διαχείριση της Παράτυπης Μετανάστευσης (IRMA) Περιορισμένης πρόσβασης και ασφαλής πλατφόρμα ανταλλαγής πληροφοριών που αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συνδέει τα κράτη-μέλη της ΕΕ και τα κράτη Σένγκεν, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) και τα σχετικά χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ προγράμματα σε επιχειρησιακό επίπεδο επαγγελματιών και διευκολύνει τον προγραμματισμό, την οργάνωση και την εφαρμογή δραστηριοτήτων επιστροφής και επανεισδοχής με στόχο να καταστούν αποτελεσματικότερες οι διαδικασίες επιστροφής.
irregular migration παράτυπη μετανάστευση Μετακίνηση προσώπων σε νέο τόπο διαμονής ή διέλευσης που πραγματοποιείται εκτός των κανονιστικών κανόνων των χωρών προέλευσης, διέλευσης και άφιξης.
ius sanguinis δίκαιο του αίματος Ο προσδιορισμός της υπηκοότητας ενός προσώπου με βάση την υπηκοότητα των γονέων του (ή ενός γονέα ή ενός συγκεκριμένου γονέα) κατά τη στιγμή της γέννησης του εν λόγω ατόμου και τη στιγμή της απόκτησης της υπηκοότητας από το πρόσωπο-στόχο (τα δύο χρονικά σημεία διαφέρουν σε περιπτώσεις απόκτησης υπηκοότητας μετά τη γέννηση).
naturalisation πολιτογράφηση Οποιοσδήποτε τρόπος απόκτησης μετά τη γέννηση υπηκοότητας που στο παρελθόν δεν κατείχε το πρόσωπο-στόχος και απαιτεί αίτηση από αυτό το πρόσωπο ή τον νόμιμο αντιπρόσωπό του, καθώς και πράξη χορήγησης ιθαγένειας από δημόσια αρχή.
postponement of removal αναβολή απομάκρυνσης (Προσωρινή) αναστολή απομάκρυνσης πολίτη τρίτης χώρας που έχει λάβει απόφαση επιστροφής, αλλά του οποίου η απομάκρυνση δεν είναι δυνατή είτε για ανθρωπιστικούς λόγους (καθώς η απομάκρυνσή τους θα παραβίαζε την αρχή της μη επαναπροώθησης ή λόγω της φυσικής ή διανοητικής ικανότητας του πολίτη τρίτης χώρας) ή για τεχνικούς λόγους (όπως απουσία μέσων μεταφοράς ή έλλειψη δυνατότητας απομάκρυνσης λόγω αδυναμίας διαπίστωσης της ταυτότητας ή άρνηση της χώρας καταγωγής να δεχθεί το πρόσωπο) και για όσο χρονικό διάστημα χορηγείται ανασταλτικό αποτέλεσμα σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ (Οδηγία Επιστροφών).
presumed victim of trafficking in human beings φερόμενο θύμα εμπορίας ανθρώπων Πρόσωπο που πληροί τα κριτήρια των κανονισμών της ΕΕ και των διεθνών συμβάσεων, αλλά δεν έχει αναγνωριστεί επισήμως από τις αρμόδιες αρχές (π.χ. αστυνομία) ως θύμα εμπορίας ή αρνήθηκε να χαρακτηριστεί επίσημα ή νομικά ως θύμα εμπορίας.
Prague Process Διαδικασία της Πράγας Διαδικασία ενίσχυσης της συνεργασίας στη διαχείριση της μετανάστευσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και 19 χωρών εταίρων προς την Ανατολή (Δυτικά Βαλκάνια, Ανατολική Ευρώπη, Τουρκία, Ρωσία, Κεντρική Ασία και Νότιος Καύκασος).
positive discrimination θετική διάκριση Πολιτική ή πρόγραμμα που παρέχει πλεονεκτήματα σε ορισμένες ομάδες ανθρώπων που θεωρούνται παραδοσιακά ότι υφίστανται διακρίσεις, με στόχο τη δημιουργία πιο ισότιμης κοινωνίας.
posted worker αποσπασμένος εργαζόμενος Εργαζόμενος ο οποίος, για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα, εκτελεί την εργασία του στο έδαφος κράτους-μέλους άλλου από το κράτος στο οποίο εργάζεται συνήθως.
population stock πληθυσμιακό απόθεμα Ο πληθυσμός σε μια δεδομένη περιοχή σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία (π.χ. 1 Ιανουαρίου ή 31 Δεκεμβρίου) του εν λόγω έτους.
person eligible for subsidiary protection άτομο που πληροί τις προϋποθέσεις για επικουρική προστασία Πολίτης τρίτης χώρας ή ανιθαγενής που δεν πληροί τις προϋποθέσεις για να αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας, αλλά σε σχέση με τον οποίο υπάρχουν ουσιώδεις λόγοι να πιστεύεται ότι, εάν ο ενδιαφερόμενος επιστρέψει στη χώρα καταγωγής του ή, στην περίπτωση ανιθαγενούς, στη χώρα της προηγούμενης συνήθους διαμονής του, θα αντιμετωπίσει πραγματικό κίνδυνο σοβαρής βλάβης, όπως ορίζεται στο άρθρο 15 της Οδηγίας 2011/95/ΕΚ (Αναδιατυπωμένη Οδηγία για την Αναγνώριση), και για τον οποίο δεν έχει εφαρμογή το άρθρο 17 παράγραφοι 1 και 2 της εν λόγω Οδηγίας, και δεν είναι σε θέση ή, λόγω του κινδύνου αυτού, δεν επιθυμεί να θέσει εαυτόν υπό τηνπροστασία της εν λόγω χώρας.
personal interview for international protection προσωπική συνέντευξη για διεθνή προστασία Συνέντευξη με τον αιτούντα επί της ουσίας της αίτησης διεθνούς προστασίας του η οποία πρέπει να διεξάγεται από το προσωπικό της αποφαινόμενης αρχής.
person with a migratory background άτομο με μεταναστευτική καταγωγή Ένα πρόσωπο που: (α) έχει μεταναστεύσει στην τρέχουσα χώρα διαμονής του και/ή (β) είχε προηγουμένως διαφορετική υπηκοότητα από την τρέχουσα χώρα διαμονής του και/ή (γ) τουλάχιστον ένας από τους γονείς του εισήλθε στο παρελθόν στη τρέχουσα χώρα διαμονής του ως μετανάστης.
persecution δίωξη Παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή άλλη σοβαρή βλάβη, συχνά, αλλά όχι πάντα, κατά τρόπο επαναλαμβανόμενο ή συστηματικό.
partnership of convenience σύμφωνο συμβίωσης για λόγους συμφέροντος Σύμφωνο συμβίωσης που συνήφθη με μοναδικό σκοπό να επιτρέψει σε ένα εκ των ενδιαφερόμενων προσώπων να εισέλθει ή να διαμείνει σε κράτος-μέλος της ΕΕ.
organised criminal group οργανωμένη εγκληματική ομάδα Μια δομημένη ομάδα τριών ή περισσότερων προσώπων, που υφίσταται για μια χρονική περίοδο και ενεργεί συνεργατικά με σκοπό τη διάπραξη ενός ή περισσότερων σοβαρών εγκλημάτων ή αδικημάτων.
Palermo Protocol Πρωτόκολλο του Παλέρμο Πρωτόκολλο των Ηνωμένων Εθνών για την πρόληψη, καταστολή και τιμωρία της εμπορίας ανθρώπων, ιδίως γυναικών και παιδιών, που συμπληρώνει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διακρατικού Οργανωμένου Εγκλήματος και τα Πρωτόκολλά της.
overstayer αλλοδαπός υπερβαίνων την επιτρεπόμενη διάρκεια διαμονής Στο παγκόσμιο πλαίσιο, το πρόσωπο που παραμένει σε μια χώρα πέραν της περιόδου για την οποία χορηγήθηκε η είσοδος. Στο πλαίσιο της ΕΕ, ένα πρόσωπο που έχει εισέλθει νόμιμα αλλά έμεινε έπειτα σε κράτος-μέλος της ΕΕ πέραν της επιτρεπόμενης διάρκειας της επιτρεπόμενης διαμονής του χωρίς την κατάλληλη θεώρηση εισόδου (συνήθως 90 ημέρες ή έξι μήνες), ή τη θεώρηση και/ή της άδεια διαμονής του.
nuclear family πυρηνική οικογένεια Ο/ή σύζυγος και τα ανήλικα τέκνα μιας οικογένειας.
organised crime οργανωμένο έγκλημα Μεγάλης κλίμακας και περίπλοκες παράνομες δραστηριότητες που διεξάγονται από οργανωμένη εγκληματική ομάδα.
occupation εργασία Σύνολο θέσεων εργασίας των οποίων οι κύριες εργασίες και τα καθήκοντα χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό ομοιότητας.
obligation to cooperate υποχρέωση συνεργασίας Υποχρεώσεις που επιβάλλουν τα κράτη-μέλη στον αιτούντα διεθνή προστασία να συνεργαστεί με τις αρμόδιες αρχές στο μέτρο που οι υποχρεώσεις αυτές είναι αναγκαίες για τη διεκπεραίωση της αίτησης.
non-refoulement μη-επαναπροώθηση Στο παγκόσμιο πλαίσιο, βασική αρχή του διεθνούς προσφυγικού δικαίου και του δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που απαγορεύει στα κράτη να επιστρέφουν άτομα σε μια χώρα όπου υπάρχει πραγματικός κίνδυνος να υποστούν δίωξη, βασανιστήρια, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή οποιαδήποτε άλλη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στο πλαίσιο των προσφύγων, βασική αρχή του διεθνούς δικαίου για τους πρόσφυγες που απαγορεύει στα κράτη να επιστρέφουν πρόσφυγες με οποιονδήποτε τρόπο σε χώρες ή εδάφη στις οποίες μπορεί η ζωή ή η ελευθερία τους να διατρέχει κίνδυνο λόγω της φυλής, της θρησκείας, της υπηκοότητας, της ιδιότητας μέλους σε συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα ή της πολιτικής τους άποψης.
non-removable returnee πολίτης τρίτης χώρας ανεφίκτου απελάσεως Πολίτης τρίτης χώρας που δεν έχει κανένα νομικό δικαίωμα να διαμείνει στο έδαφος ενός κράτους-μέλους της ΕΕ και ο οποίος υπόκειται σε απόφαση επιστροφής, αλλά δεν μπορεί να επιστρέψει αμέσως για διάφορους λόγους.
New York Declaration for Refugees and Migrants Διακήρυξη της Νέας Υόρκης για τους Πρόσφυγες και τους Μετανάστες Η διακήρυξη της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών που περιλαμβάνει ένα σύνολο δεσμεύσεων για την ενίσχυση της προστασίας των προσφύγων και των μεταναστών.
non-EU national πολίτης χώρας που δεν ανήκει στην Ε.Ε Κάθε πρόσωπο που δεν έχει την υπηκοότητα ενός κράτους-μέλους της ΕΕ.
net migration καθαρή μετανάστευση Η διαφορά μεταξύ της μετανάστευσης και της αποδημίας από μια δεδομένη περιοχή κατά τη διάρκεια του έτους.
residence document έγγραφο διαμονής Έγγραφο εκδιδόμενο από τις αρχές κράτους-μέλους της ΕΕ που επιτρέπει τη διαμονή πολίτη τρίτης χώρας στο έδαφός του, καθώς και όσα έγγραφα του επιτρέπουν να διαμένει στο κράτος αυτό δυνάμει συμφωνιών προσωρινής προστασίας ή μέχρις ότου αρθούν τα κωλύματα εκτέλεσης μιας εντολής απομάκρυνσης. Εξαιρούνται οι θεωρήσεις και οι άδειες διαμονής που εκδίδονται κατά τη χρονική περίοδο που απαιτείται για τον καθορισμό του υπεύθυνου κράτους-μέλους της ΕΕ κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ 604/2013 (Κανονισμός του Δουβλίνου ΙΙΙ) ή κατά τη διάρκεια της εξέτασης αίτησης διεθνούς προστασίας ή αίτησης για άδεια διαμονής.
residence permit άδεια διαμονής Οποιαδήποτε άδεια εκδίδεται από τις αρχές ενός κράτους-μέλους της ΕΕ που επιτρέπει σε πολίτη τρίτης χώρας να διαμείνει νόμιμα στο έδαφός του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 265/2010 (Κανονισμός για τις Θεωρήσεις Μακράς Διαμονής).
prima facie refugee εκ πρώτης όψεως πρόσφυγας Πρόσωπο αναγνωρισμένο ως πρόσφυγας, από κράτος ή την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR), βάσει αντικειμενικών κριτηρίων που σχετίζονται με τις συνθήκες στη χώρα καταγωγής τους, οι οποίες δικαιολογούν το τεκμήριο ότι πληρούν τα κριτήρια του ισχύοντος ορισμού του πρόσφυγα.
resettled refugee πρόσφυγας που επανεγκαθίσταται Στο παγκόσμιο πλαίσιο, ένας πρόσφυγας που αναγνωρίζεται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και μεταφέρεται από τη χώρα στην οποία έχει αναζητήσει προστασία σε ένα τρίτο κράτος που συμφώνησε να τον δεχθεί ως πρόσφυγα στον οποίο έχει αναγνωριστεί το καθεστώς μόνιμης διαμονής. Στο πλαίσιο της ΕΕ, ένας πολίτης τρίτης χώρας ή ανιθαγενής ο οποίος, κατόπιν αιτήματος επανεγκατάστασης της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR), βασισμένου στην ανάγκη του προσώπου για την παροχή διεθνούς προστασίας, μεταφέρεται από μια τρίτη χώρα σε ένα κράτος-μέλος όπου του επιτρέπεται να διαμείνει, με ένα από τα ακόλουθα καθεστώτα: (i) καθεστώς πρόσφυγα υπό την έννοια του άρθρου 2 δ) της Οδηγίας 2011/95/ΕΕ (Αναδιατυπωμένη Οδηγία για την Αναγνώριση), ή (ii) καθεστώς που προσφέρει τα ίδια δικαιώματα και παροχές με το καθεστώς του πρόσφυγα βάσει του εθνικού δικαίου και δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
resettlement programme πρόγραμμα επανεγκατάστασης Στο παγκόσμιο πλαίσιο, μια συντονισμένη δραστηριότητα που αναλήφθηκε σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) που περιλαμβάνει συγκεκριμένες διαδικασίες όπως η αναγνώριση στον τομέα των προσφύγων που χρειάζονται επανεγκατάσταση, στον έλεγχο, στην επεξεργασία, στην υποδοχή και στην ένταξη. Στο πλαίσιο της ΕΕ, προγράμματα εθελοντισμού με τα οποία τα κράτη-μέλη της ΕΕ στοχεύουν στην παροχή εντός της επικράτειάς τους διεθνούς προστασίας και βιώσιμων λύσεων στους πρόσφυγες και στους εκτοπισθέντες που έχουν κριθεί επιλέξιμοι επανεγκατάστασης από την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR), και τα οποία περιλαμβάνουν δράσεις που τα κράτη-μέλη θέτουν σε εφαρμογή για να αξιολογήσουν τις ανάγκες επανεγκατάστασης και για να μεταφέρουν τα συγκεκριμένα πρόσωπα στην επικράτειά τους, με σκοπό να τους χορηγήσουν ασφαλές νομικό καθεστώς και να προωθήσουν την ουσιαστική ένταξή τους.
repatriation assistance βοήθεια για επαναπατρισμό Οικονομική ή σε είδος βοήθεια σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας που κατέχουν άδεια διαμονής μακράς διαρκείας και που επιθυμούν να επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους.
resettlement επανεγκατάσταση Στο παγκόσμιο πλαίσιο, η επιλογή και μεταφορά των προσφύγων από ένα κράτος στο οποίο έχουν αναζητήσει προστασία σε ένα τρίτο κράτος που συμφώνησε να τους δεχθεί ως πρόσφυγες στους οποίους έχει αναγνωριστεί το καθεστώς μόνιμης διαμονής. Στο πλαίσιο της ΕΕ, η μεταφορά, κατόπιν αιτήματος της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και βάσει της ανάγκης διεθνούς προστασίας ενός πολίτη τρίτης χώρας ή ανιθαγενούς, από μια τρίτη χώρα σε ένα κράτος μέλος της ΕΕ, όπου του επιτρέπεται να διαμείνει με ένα από τα ακόλουθα καθεστώτα: (i) καθεστώς πρόσφυγα υπό την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο δ) της Οδηγίας 2011/95/ΕΕ (Αναδιατυπωμένη Οδηγία για την Αναγνώριση), ή (ii) καθεστώς που προσφέρει τα ίδια δικαιώματα και παροχές με το καθεστώς του πρόσφυγα βάσει του εθνικού δικαίου και δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
removal order εντολή απομάκρυνσης Διοικητική ή δικαστική απόφαση ή πράξη που διατάζει την απομάκρυνση.
representative εκπρόσωπος Ένα πρόσωπο ή μία οργάνωση που έχει ορισθεί από τις αρμόδιες αρχές με καθήκον να συνδράμει και να αντιπροσωπεύει ασυνόδευτο ανήλικο σε διαδικασίες που προβλέπονται στην Οδηγία 2013/32/ΕΕ (Αναδιατυπωμένη Οδηγία για τις Διαδικασίες Ασύλου), ώστε να διασφαλίζει το υπέρτερο συμβέρον του παιδιού (BIC), και να ασκεί νομική ικανότητα για λογαριασμό του ανηλίκου όποτε είναι αναγκαίο.
researcher ερευνητής Στο πλαίσιο της ΕΕ για τη μετανάστευση, ένας πολίτης τρίτης χώρας ο οποίος κατέχει διδακτορικό πτυχίο ή κατάλληλο τίτλο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που δίνει πρόσβαση στον εν λόγω πολίτη τρίτης χώρας σε διδακτορικά προγράμματα και ο οποίος επιλέγεται από ερευνητικό οργανισμό και γίνεται δεκτός στο έδαφος ενός κράτους-μέλους της ΕΕ για να υλοποιήσει ερευνητική δραστηριότητα για την οποία απαιτείται συνήθως ο ανωτέρω τίτλος.
remunerated trainee αμειβόμενος εκπαιδευόμενος Πολίτης τρίτης χώρας που έχει γίνει δεκτός στο έδαφος κράτους-μέλους της ΕΕ για χρονικό διάστημα αμειβόμενης πρακτικής άσκησης, όπως ορίζει η εθνική του νομοθεσία.
repatriation επαναπατρισμός Το προσωπικό δικαίωμα ενός πρόσφυγα ή αιχμάλωτου πολέμου να επιστρέψει στη χώρα ιθαγένειάς του υπό συγκεκριμένους όρους που καθορίζονται σε διάφορες διεθνείς πράξεις και πράξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και στο εθιμικό διεθνές δίκαιο.
remittance έμβασμα Στο παγκόσμιο πλαίσιο, μια διασυνοριακή, σχετικά χαμηλής αξίας, πληρωμή από ένα πρόσωπο σε ένα άλλο. Στο πλαίσιο της ΕΕ, μια χρηματική μεταφορά από έναν μετανάστη σε έναν ή περισσότερους δικαιούχους στη χώρα καταγωγής του.
removal απομάκρυνση Στο παγκόσμιο πλαίσιο, η πράξη ενός κράτους κατά την άσκηση της κυριαρχίας του στην απομάκρυνση ενός αλλοδαπού από το έδαφός του σε ένα συγκεκριμένο μέρος μετά την άρνηση υποδοχής του ή την λήξη της άδειας παραμονής του. Στο πλαίσιο της ΕΕ, η εκτέλεση της υποχρέωσης επιστροφής, και συγκεκριμένα η φυσική μεταφορά εκτός του κράτους-μέλους της ΕΕ.
remain in the Member State παραμονή σε κράτος-μέλος Η παραμονή στο έδαφος, περιλαμβανομένων των συνόρων, ή στις ζώνες διέλευσης του κράτους-μέλους της ΕΕ στο οποίο υπεβλήθη ή εξετάζεται η αίτηση διεθνούς προστασίας.
rejected applicant for international protection απορριφθείς αιτών διεθνή προστασία Πρόσωπο που καλύπτεται από πρωτοβάθμια απόφαση απόρριψης αίτησης διεθνούς προστασίας, συμπεριλαμβανομένων αποφάσεων που θεωρούν τις αιτήσεις απαράδεκτες ή αβάσιμες, καθώς και αποφάσεων που λαμβάνονται με τη διαδικασία προτεραιότητας και την εσπευσμένη διαδικασία από διοικητικά ή δικαστικά όργανα κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς.
relocation μετεγκατάσταση Στο γενικό πλαίσιο της ΕΕ, η μεταφορά προσώπων στα οποία έχει αναγνωριστεί το καθεστώς που ορίζεται από τη Σύμβαση και Πρωτόκολλο της Γενεύης για τους Πρόσφυγες ή το καθεστώς επικουρικής προστασίας κατά την έννοια της Οδηγίας 2011/95/ΕΕ (Αναδιατυπωμένη Οδηγία για την Αναγνώριση) από το κράτος-μέλος της ΕΕ που τους χορήγησε διεθνή προστασία σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ όπου θα τους δοθεί παρόμοια προστασία, και των προσώπων που έχουν υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας από το κράτος-μέλος της ΕΕ που είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησής τους σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ όπου θα εξεταστούν οι αιτήσεις διεθνούς προστασίας τους. Στο πλαίσιο του προγράμματος μετεγκατάστασης εκτάκτου ανάγκης της ΕΕ, η μεταφορά προσώπων που χρήζουν σαφώς διεθνούς προστασίας, όπως ορίζεται στην Απόφαση του Συμβουλίου 2015/1601 και Απόφαση2016/1754, αφού έχουν υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας από το κράτος-μέλος της ΕΕ, την Ελβετία ή τη Νορβηγία όπου είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης τους σε ένα άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ, την Ελβετία ή τη Νορβηγία όπου θα εξεταστεί η αίτηση διεθνούς προστασίας τους.
regularisation νομιμοποίηση Στο πλαίσιο της ΕΕ, η κρατική διαδικασία με την οποία χορηγείται νομικό καθεστώς στους παράνομα διαμένοντες πολίτες τρίτων χωρών.
regional development and protection programme (RDPP) Πρόγραμμα Περιφερειακής Ανάπτυξης και Προστασίας (RDPP) Διεθνής πρωτοβουλία προστασίας που δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των τρίτων χωρών στις περιοχές από τις οποίες προέρχονται πολλοί πρόσφυγες, ή μέσω των οποίων διέρχονται, με στόχο τη βελτίωση της προστασίας των προσφύγων μέσω βιώσιμων λύσεων, συγκεκριμένα μέσω επιστροφής, τοπικήςένταξης και επανεγκατάστασης.
reintegration επανένταξη Επανένταξη ή επανενσωμάτωση ενός προσώπου σε μια ομάδα ή μια διαδικασία, π.χ. ενός μετανάστη στην κοινωνία της χώρας επιστροφής του.
reintegration assistance βοήθεια για την επανένταξη Ενίσχυση σε χρήμα, σε είδος ή συνδυασμός αυτών, που παρέχεται από μια χώρα υποδοχής σε έναν επαναπατριζόμενο, με σκοπό να βοηθήσουν τον επαναπατριζόμενο να διάγει ένα ανεξάρτητο βίο μετά την επιστροφή.
refugee sur place επί τόπου πρόσφυγας Στο παγκόσμιο πλαίσιο, ένα πρόσωπο το οποίο δεν είναι πρόσφυγας όταν εγκαταλείπει τη χώρα καταγωγής του, αλλά το οποίο γίνεται πρόσφυγας, δηλαδή αποκτά έναν βάσιμο φόβο δίωξης, μεταγενέστερα. Στο πλαίσιο της ΕΕ, ένα πρόσωπο το οποίο έλαβε καθεστώς πρόσφυγα βάσει των αναγκών διεθνούς προστασίας οι οποίες προέκυψαν επί τόπου, δηλαδή λόγω γεγονότων που έλαβαν χώρα μετά την αναχώρησή του από τη χώρα καταγωγής του.
refusal of entry άρνηση εισόδου Στο παγκόσμιο πλαίσιο, η άρνηση εισόδου προσώπου που δεν πληροί όλες τις προϋποθέσεις εισόδου που ορίζονται στην εθνική νομοθεσία της χώρας στην οποία αιτείται είσοδο. Στο πλαίσιο της ΕΕ, η άρνηση εισόδου σε πολίτες τρίτων χωρών στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ διότι δεν πληρούν όλους τους όρους εισόδου που ορίζονται στο Άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 (Κώδικας συνόρων του Σένγκεν) και δεν ανήκουν στις κατηγορίες προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 4 του εν λόγω Κανονισμού.
refugee status καθεστώς πρόσφυγα Η εκ μέρους κράτους-μέλους της ΕΕ αναγνώριση πολίτη τρίτης χώρας ή ανιθαγενούς ως πρόσφυγα.
refugee πρόσφυγας Στο παγκόσμιο πλαίσιο, είτε πρόσωπο που συνεπεία βάσιμου φόβου διώξης λόγω φυλής, θρησκείας, υπηκοότητας, πολιτικών πεποιθήσεων ή συμμετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα, ευρίσκεται εκτός της χώρας ιθαγένειάς του και δεν είναι σε θέση ή, λόγω φόβου, δεν επιθυμεί να θέσει εαυτόν υπό την προστασία της εν λόγω χώρας, είτε ο ανιθαγενής ο οποίος, ευρισκόμενος εκτός της χώρας της προηγούμενης συνήθους διαμονής του για τους ίδιους προαναφερθέντες λόγους, δεν είναι σε θέση ή, λόγω φόβου, δεν επιθυμεί να επιστρέψει σε αυτήν. Στο πλαίσιο της ΕΕ, είτε ο πολίτης τρίτης χώρας ο οποίος, συνεπεία βάσιμου φόβου δίωξης λόγω φυλής, θρησκείας, ιθαγένειας, πολιτικών πεποιθήσεων ή ιδιότητας μέλους ιδιαίτερης κοινωνικής ομάδας, ευρίσκεται εκτός της χώρας της ιθαγένειάς του και δεν είναι σε θέση ή, λόγω φόβου, δεν επθυμεί να θέσει εαυτόν υπό την προστασία της εν λόγω χώρας, είτε ο ανιθαγενής ο οποίος, ευρισκόμενος εκτός της χώρας της προηγούμενης συνήθους διαμονής του για τους ίδιους προαναφερθέντες λόγους, δεν είναι σε θέση ή, λόγω φόβου, δεν επιθυμεί να επιστρέψει σε αυτήν και για τους οποίους δεν ισχύει το Άρθρο 12 (Εξαίρεση) της Οδηγίας 2011/95/EU (Αναδιατυπωμένη Οδηγία Ορισμού).
refugee in transit πρόσφυγας σε ζώνη διέλευσης Πρόσφυγας που γίνεται προσωρινά δεκτός στο έδαφος ενός κράτους υπό τον όρο ότι θα επανεγκατασταθεί αλλού.
refugee law προσφυγικό δίκαιο Το σώμα του εθιμικού διεθνούς δικαίου και του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και τα μέσα που καθορίζουν πρότυπα για την προστασία των προσφύγων.
refugee in orbit πρόσφυγας σε τροχιά Πρόσφυγας, ο οποίος, παρόλο που δεν επέστρεψε απευθείας σε μια χώρα όπου ενδέχεται να του ασκηθεί δίωξη, στερείται ασύλου ή αδυνατεί να βρει ένα κράτος πρόθυμο να εξετάσει το αίτημά του, και μεταβαίνει από τη μια χώρα στην άλλη σε συνεχή αναζήτηση ασύλου.
reflection period περίοδος περίσκεψης Μια χρονική περίοδος που καθορίζεται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και χορηγείται σε πολίτες τρίτων χωρών που αναγνωρίζονται επίσημα ως θύματα εμπορίας ανθρώπων, που επιτρέπει στο θύμα να συνέλθει και να ξεφύγει από την επιρροή των δραστών των αδικημάτων, ώστε να μπορεί να λάβει τεκμηριωμένη απόφαση σχετικά με τη συνεργασία του (ή μη) με τις αρμόδιες αρχές.
real risk of suffering serious harm πραγματικός κίνδυνος σοβαρής βλάβης Ο κίνδυνος σοβαρής βλάβης που βιώνει ένας αιτών διεθνή προστασία, ο οποίος θεωρείται πραγματικός και πιθανός να συμβεί.
re-entry επανείσοδος Στο πλαίσιο της Οδηγίας 2016/801/ΕΕ (Αναδιατυπωμένη Οδηγία για τους Ερευνητές), η επιστροφή ερευνητή ή σπουδαστή από το δεύτερο κράτος-μέλος της ΕΕ στο οποίο διέμεναν για έως και 180 ημέρες (όσον αφορά τους επιτρεπόμενους όρους κινητικότητας από την παρούσα Οδηγία) στο κράτος-μέλος της ΕΕ στο οποίο τους είχε χορηγηθεί πρώτα άδεια διαμονής μετά την ανάκληση ή τη λήξη της περιόδου κινητικότητας από το δεύτερο κράτος-μέλος της ΕΕ.
recognition rate (in procedures for international protection) ποσοστό αναγνώρισης (στις διαδικασίες διεθνούς προστασίας) Ο αριθμός των θετικών αποφάσεων σχετικά με τις αιτήσεις διεθνούς προστασίας ως αναλογία του συνολικού αριθμού των αποφάσεων που εκδόθηκαν για κάθε στάδιο της διαδικασίας (δηλ. πρώτου βαθμού και τελική προσφυγή) κατά την υπό εξέταση περίοδο αναφοράς.
reception facilities εγκαταστάσεις υποδοχής Όλοι οι τύποι χώρων που χρησιμοποιούνται για τη στέγαση των αιτούντων διεθνή προστασία και άλλες κατηγορίες μεταναστών και προσφύγων.
reception centre κέντρο υποδοχής Μια τοποθεσία με εγκαταστάσεις για την υποδοχή, την επεξεργασία και την κάλυψη των άμεσων αναγκών των προσφύγων ή των αναζητούντων άσυλο κατά την άφιξή τους σε μια χώρα ασύλου.
recognition of foreign qualifications αναγνώριση τίτλων σπουδών της αλλοδαπής Η επίσημη αναγνώριση από την αρμόδια αρχή της εγκυρότητας ενός αλλοδαπού τίτλου σπουδών με σκοπό την πρόσβαση σε εκπαιδευτικές και/ή εργασιακές δραστηριότητες.
reception conditions συνθήκες υποδοχής Η πλήρης δέσμη μέτρων που τα κράτη-μέλη της ΕΕ εφαρμόζουν προς όφελος των αιτούντων διεθνή προστασία.
push-pull factor παράγοντας απώθησης και έλξης Παράγοντες που ξεκινούν και επηρεάζουν την απόφαση μετανάστευσης, είτε προσελκύοντάς τα άτομα σε άλλη χώρα (παράγοντες έλξης) είτε μέσω ώθησης ή παρακίνησης της αποδημίας (παράγοντες απώθησης).
racism ρατσισμός Ιδέες ή θεωρίες ανωτερότητας μιας φυλής ή ομάδας προσώπων ενός χρώματος ή κάποιας εθνοτικής καταγωγής.
quota ποσόστωση Ένας ποσοτικός περιορισμός στο πλαίσιο της μετανάστευσης ή του ασύλου.
Rapid Border Intervention Team (RABIT) Ομάδα Tαχείας Eπέμβασης στα Σύνορα (RABIT) Μηχανισμός για την παροχή ταχείας επιχειρησιακής συνδρομής για περιορισμένο χρονικό διάστημα σε αιτούν κράτος-μέλος της ΕΕ που αντιμετωπίζει κατάσταση επείγουσας και εξαιρετικής πίεσης, ιδίως στην περίπτωση αφίξεως σε ορισμένα σημεία των εξωτερικών συνόρων μεγάλου αριθμού πολιτών τρίτων χωρών που επιχειρούν να εισέλθουν παράνομα στο έδαφος του κράτους-μέλους της ΕΕ.
readmission επανεισδοχή Πράξη από κράτος που αποδέχεται την επανείσοδο ατόμου (δικού του πολίτη, πολίτη τρίτης χώρας ή ανιθαγενούς).
racial discrimination φυλετική διάκριση Οποιαδήποτε διάκριση, αποκλεισμός, περιορισμός ή προτίμηση με βάση τη φυλή, το χρώμα, την καταγωγή ή την εθνική ή εθνοτική καταγωγή που έχει ως σκοπό ή αποτέλεσμα την ακύρωση ή την μείωση της αναγνώρισης, της απόλαυσης ή της άσκησης, επί ίσοις όροις, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών σε πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό ή οποιοσδήποτε άλλο τομέα της δημόσιας ζωής.
push factor παράγοντας απώθησης Η/οι κατάσταση(εις) ή η/οι συνθήκη(ες) σε μια χώρα καταγωγής που ωθεί(ουν) ή παρακινεί(ουν) την αποδημία.
readmission agreement συμφωνία επανεισδοχής Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και/ή κράτους-μέλους της ΕΕ με τρίτη χώρα που καθορίζει σε βάση αμοιβαιότητας, ταχείες και αποτελεσματικές διαδικασίες για την εξακρίβωση της ταυτότητας και την ασφαλή και ομαλή επιστροφή των προσώπων που δεν πληρούν, ή δεν πληρούν πλέον, τις προϋποθέσεις για την είσοδο, παρουσία ή διαμονή τους στα εδάφη τρίτης χώρας ή ενός από τα κράτη-μέλη της ΕΕ, καθώς και να διευκολύνουν τη διέλευση των προσώπων αυτών μέσα σε πνεύμα συνεργασίας.
procedure for international protection διαδικασία διεθνούς προστασίας Σύνολο μέτρων που περιγράφονται στην Οδηγία 2013/32/ΕΕ (Αναδιατυπωμένη Οδηγία για τις Διαδικασίες Ασύλου) που περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα βήματα για τη χορήγηση και ανάκληση διεθνούς προστασίας ξεκινώντας από την υποβολή αίτησης διεθνούς προστασίας εώς την τελική απόφαση στις διαδικασίες προσφυγής.
principle of equal treatment αρχή της ίσης μεταχείρισης Η αρχή ότι δεν θα υπάρχει άμεση διάκριση ή έμμεση διάκριση λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, φύλου, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.
protection προστασία Έννοια που περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες που αποσκοπούν στον πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων του ατόμου σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του πρόσφυγα και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.
procedural guarantees διαδικαστικές εγγυήσεις Στο πλαίσιο της ΕΕ για το άσυλο, οι ειδικές εγγυήσεις που αφορούν τα νομικά δικαιώματα των αιτούντων διεθνή προστασία, όπως περιγράφονται στο κεφάλαιο II της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ (Αναδιατυπωμένη Οδηγία για τις Διαδικασίες Ασύλου) και το άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).
Public Register of Authentic Travel and Identity Documents Online (PRADO) Δημόσιο Μητρώο Γνήσιων Εγγράφων Ταξιδίου και Ταυτότητας Online (PRADO) Βάση δεδομένων αναφοράς που περιέχει πληροφορίες για τα γνήσια έγγραφα ταξιδίου και ταυτότητας και άλλα σημαντικά έγγραφα που εκδίδονται από αρχές κρατών-μελών της ΕΕ και χωρών Σένγκεν και ορισμένες τρίτες χώρες.
pull factor παράγοντας έλξης Η/οι κατάσταση(εις) ή η/οι συνθήκη(ες) που προσελκύει(ουν) έναν μετανάστη σε μία άλλη χώρα.
standard of proof πρότυπο αποδείξεως Στο παγκόσμιο πλαίσιο, ο βαθμός ή το επίπεδο πειστικότητας των αποδεικτικών στοιχείων που απαιτούνται σε μια συγκεκριμένη περίπτωση. Στο πλαίσιο της διεθνούς προστασίας, ο βαθμός ή το επίπεδο πειστικότητας των αποδεικτικών στοιχείων που απαιτούνται (ως ελάχιστο κριτήριο που πρέπει να πληρούται) από τον αιτούντα διεθνή προστασία για να πείσει τους κριτές σχετικά με την αλήθεια των γεγονότων της αξίωσης ότι υπάρχει πραγματικός κίνδυνος σοβαρής βλάβης.
stateless person ανιθαγενής Άτομο που δεν θεωρείται πολίτης οποιουδήποτε κράτους σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του κράτους αυτού.
stock of foreigners απόθεμα πληθυσμού αλλοδαπών Ο αριθμός αλλοδαπών υπηκόοων σε μια δεδομένη περιοχή σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία (π.χ. 1 Ιανουαρίου ή 31 Δεκεμβρίου) του εν λόγω έτους.
return επιστροφή Μετακίνηση ενός προσώπου από μια χώρα υποδοχής πίσω στη χώρα καταγωγής, στη χώρα ιθαγένειας ή στον συνήθη τόπο διαμονής συνήθως μετά από ένα σημαντικό χρονικό διάστημα στη χώρα υποδοχής, είτε εθελούσια ή ακούσια, υποβοηθούμενη ή αυθόρμητη.
statutory refugee αναγνωρισμένος πρόσφυγας Πρόσωπο που θεωρείται πρόσφυγας (σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 1Α παράγραφος Ι της Σύμβασης και Πρωτοκόλλου της Γενεύης για τους Πρόσφυγες βάσει διεθνών πράξεων που προηγούνται της Σύμβασης της Γενεύης ή ένα πρόσωπο που έχει αναγνωριστεί ως πρόσφυγας από τον πρώην Διεθνή Οργανισμός Προσφύγων κατά την περίοδο της δραστηριότητάς του.
spontaneous migration αυτόβουλη μετανάστευση Μετακίνηση ενός προσώπου ή μιας ομάδας προσώπων που ξεκινούν και προχωρούν με τα σχέδια μετανάστευσης τους χωρίς καμία εξωτερική βοήθεια.
sponsor συντηρών Στο παγκόσμιο πλαίσιο, ένα πρόσωπο ή οντότητα που αναλαμβάνει τη (νομική, οικονομική ή προσωπική) υποχρέωση, υπόσχεση ή δέσμευση, για λογαριασμό άλλου. Στο πλαίσιο της ΕΕ για την οικογενειακή επανένωση, ένας πολίτης τρίτης χώρας που διαμένει νόμιμα σε κράτος-μέλος της ΕΕ και υποβάλλει, ο ίδιος ή τα μέλη της οικογένειας του αίτηση οικογενειακής επανένωσης προκειμένου να επανενωθούν μαζί του.
social security κοινωνική ασφάλιση Δικαίωμα που έχει κάθε μέλος της κοινωνίας να απολαμβάνει μέσω εθνικής προσπάθειας και διεθνούς συνεργασίας και σύμφωνα με την οργάνωση και τους πόρους κάθε κράτους, των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων που είναι απαραίτητα για την αξιοπρέπεια του και την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του.
social dumping κοινωνικό ντάμπινγκ Πρακτική σύμφωνα με την οποία οι εργαζόμενοι λαμβάνουν αμοιβές ή/και εργάζονται σε συνθήκες εργασίας και ζουν σε συνθήκες διαβίωσης που είναι υποβαθμισμένες σε σύγκριση με εκείνες που ορίζονται από το νόμο ή τις συλλογικές συμβάσεις στη σχετική αγορά εργασίας, ή αλλιώς που επικρατούν σε αυτήν.
social partners κοινωνικοί εταίροι Φορείς που εκπροσωπούν εργοδότες, εργαζόμενους και κυβερνήσεις όταν συνεδριάζουν για να διεξάγουν διαβουλεύσεις και διαπραγματεύσεις για την εργασία, τις κοινωνικές και οικονομικές πρακτικές, τις πολιτικές και τη νομοθεσία.
social group κοινωνική ομάδα Στο παγκόσμιο πλαίσιο, μια ομάδα προσώπων που διαθέτουν ένα κοινό χαρακτηριστικό εκτός από τον κίνδυνο δίωξης, το οποίο συχνά είναι εγγενές, αμετάβλητο ή το οποίο είναι διαφορετικά θεμελιώδους σημασίας για την ταυτότητα ή τη συνείδηση ή την άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ενός προσώπου, ή που θεωρούνται ως μια ομάδα από την κοινωνία. Στο πλαίσιο της ΕΕ, τα μέλη μια ομάδας που έχουν κοινά εγγενή χαρακτηριστικά ή κοινό ιστορικό παρελθόν το οποίο δεν μπορεί να μεταβληθεί ή έχουν από κοινού χαρακτηριστικά ή πεποιθήσεις τόσο θεμελιώδους σημασίας για την ταυτότητα ή τη συνείδηση ώστε ένα πρόσωπο να μην πρέπει να τις αποκηρύξει, και αυτή η ομάδα έχει διακριτή ταυτότητα στο εν λόγω κράτος, γιατί η περιβάλλουσα κοινωνία την αντιλαμβάνεται ως διαφορετική.
social inclusion κοινωνική ένταξη Στο πλαίσιο της ΕΕ, ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη εθνικής στρατηγικής, καθώς και για τον συντονισμό των πολιτικών μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ, σε ζητήματα που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
social exclusion κοινωνικός αποκλεισμός Στο πλαίσιο της ΕΕ, κατάσταση κατά την οποία ένα πρόσωπο εμποδίζεται (ή αποκλείεται) από το να συνεισφέρει και να επωφελείται από την οικονομική και κοινωνική πρόοδο.
social protection benefits οφέλη κοινωνικής προστασίας Μεταβιβάσεις, σε χρήμα ή σε είδος, από τα συστήματα κοινωνικής προστασίας σε νοικοκυριά και σε άτομα προκειμένου να τα ανακουφίσουν από το βάρος ενός ή περισσοτέρων καθορισμένων κινδύνων στο Σύστημα Αμοιβαίας Πληροφόρησης για την Κοινωνική Προστασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Smart Borders Package Δέσμη Μέτρων "Ευφυή Σύνορα" Δέσμη μέτρων που αποτελούνται από ένα Σύστημα Εισόδου / Εξόδου (ΣΕΕ) και τροποποιήσεις του Κώδικα Συνόρων Σένγκεν εκτός από τα υφιστάμενα συστήματα διαχείρισης των συνόρων με στόχο τη βελτίωση της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων των κρατών-μελών Σένγκεν, την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης και την παροχή πληροφοριών σχετικά με αλλοδαπούς υπερβαίνοντες την επιτρεπόμενη διάρκεια διαμονής, καθώς και για τη διευκόλυνση της διέλευσης των συνόρων για τακτικούς και υποβληθέντες σε προκαταρκτικό έλεγχο ταξιδιώτες υπηκόους χωρών εκτός της ΕΕ.
single application procedure ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης Διαδικασία που οδηγεί, βάσει ενιαίας αίτησης που υποβάλλεται από πολίτη τρίτης χώρας ή από τον εργοδότη του, με σκοπό να του χορηγηθεί άδεια διαμονής και εργασίας στην επικράτεια ενός κράτους μέλους, σε απόφαση σχετικά με την εν λόγω αίτηση για την ενιαία άδεια.
short-term migration βραχυπρόθεσμη μετανάστευση Μετακίνηση ατόμων σε χώρα διαφορετική από τον συνήθη τόπο διαμονής τους για περίοδο τουλάχιστον τριών μηνών αλλά μικρότερη από ένα έτος (12 μήνες) εκτός από τις περιπτώσεις όπου η μετακίνηση προς την εν λόγω χώρα πραγματοποιείται για λόγους αναψυχής, διακοπών, επισκέψεων σε φίλους ή συγγενείς, εργασίας, ιατρικής περίθαλψης ή θρησκευτικού προσκυνήματος.
smuggling of migrants παράνομη διακίνηση μεταναστών Σωματεμπορία με σκοπό τον προσπορισμό, άμεσα ή έμμεσα, οικονομικού ή άλλου υλικού κέρδους, από την παράτυπη είσοδο ενός ατόμου σε κάποιο κράτος-μέλος (των Ηνωμένων Εθνών) του οποίου το άτομο αυτό δεν είναι υπήκοος ή μόνιμος κάτοικος.
Sirene Bureau Τμήμα SIRENE Διοικητική δομή που δημιουργήθηκε για την ανταλλαγή πληροφοριών συμπληρωματικών των καταχωρήσεων του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν στο SIS.
short-term mobility βραχυπρόθεσμη κινητικότητα Στο πλαίσιο της Οδηγίας 2016/801/ΕΕ (Αναδιατυπωμένη Οδηγία για τους Ερευνητές), το δικαίωμα ενός πολίτη τρίτης χώρας, που έχει εξουσιοδοτηθεί να διαμείνει εντός της ΕΕ για σκοπούς έρευνας ή μελέτης, διαμένοντας και σε ένα ή περισσότερα δεύτερα κράτη-μέλη της ΕΕ για μέγιστη περίοδο 180 ημερών εντός μια περιόδου 360 ημερών, προκειμένου να πραγματοποιήσει μέρος της έρευνάς του σε οποιονδήποτε ερευνητικό οργανισμό.
serious harm σοβαρή βλάβη Βλάβη που συνίσταται σε (α) θανατική ποινή ή εκτέλεση, ή (β) βασανιστήρια ή απάνθρωπη μεταχείριση ή τιμωρία του αιτούντος στη χώρα καταγωγής του, ή (γ) σοβαρή και προσωπική απειλή κατά της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας αμάχου λόγω άσκησης αδιάκριτης βίας σε καταστάσεις διεθνούς ή εσωτερικής ένοπλης σύρραξης.
sex φύλο Τα βιολογικά χαρακτηριστικά ενός προσώπου, κυρίως γυναίκας ή άνδρα.
single permit ενιαία άδεια Άδεια διαμονής που εκδίδεται από τις αρχές ενός κράτους-μέλους της ΕΕ μετά από μια ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης και η οποία επιτρέπει στον πολίτη τρίτης χώρας να διαμένει νόμιμα στην επικράτειά του με σκοπό την εργασία.
short-stay visa θεώρηση βραχείας διαμονής Άδεια ή απόφαση κράτους-μέλους της ΕΕ με σκοπό τη διέλευση μέσω του εδάφους ενός ή περισσοτέρων ή όλων των κρατών-μελών της ΕΕ ή την εκ προθέσεως διαμονή στο εν λόγω έδαφος, διάρκειας 90 ημερών εντός οποιασδήποτε περιόδου 180 ημερών.
self-employed person αυτοαπασχολούμενος Ένα πρόσωπο που είναι ο μοναδικός ή από κοινού ιδιοκτήτης επιχείρησης μη μετοχικής μορφής (που δεν έχει συσταθεί, δηλαδή δεν έχει την μορφή εταιρείας) στην οποία εργάζεται, εκτός εάν εργάζεται επίσης σε θέση αμειβόμενης απασχόλησης που είναι η κύρια δραστηριότητά του.
short-term migrant μετανάστης βραχείας διαμονής Πρόσωπο που μετακινείται σε χώρα διαφορετική από τον συνήθη τόπο διαμονής του για περίοδο τουλάχιστον τριών μηνών αλλά μικρότερη από ένα έτος (12 μήνες), εκτός από τις περιπτώσεις όπου η μετακίνηση προς την εν λόγω χώρα πραγματοποιείται για λόγους αναψυχής, διακοπών, επισκέψεων σε φίλους ή συγγενείς, εργασίας, ιατρικής περίθαλψης ή θρησκευτικού προσκυνήματος.
separated child παιδί χωρισμένο από την οικογένειά του Ένα παιδί κάτω των 18 ετών που βρίσκεται εκτός της χώρας καταγωγής του και έχει χωριστεί από τους δύο γονείς ή τον νόμιμο ή συνήθη μέχρι τότε βασικό κηδεμόνα του.
search and rescue (SAR) operation επιχείρηση έρευνας και διάσωσης (SAR) Στο παγκόσμιο πλαίσιο, η επιχείρηση για παροχή βοήθειας σε πρόσωπα που βρίσκονται σε κίνδυνο στη θάλασσα ανεξάρτητα από την υπηκόοτητα ή το καθεστώς ενός τέτοιου προσώπου ή τις συνθήκες υπό τις οποίες βρίσκεται το πρόσωπο σύμφωνα με το ισχύον Ναυτικό Δίκαιο και τις Συμβάσεις. Στο πλαίσιο της ΕΕ, επιχείρηση των κρατών-μελών της ΕΕ για παροχή βοήθειας σε κάθε σκάφος ή πρόσωπο σε κατάσταση κινδύνου στη θάλασσα ανεξαρτήτως της υπηκοότητας ή του καθεστώτος του προσώπου αυτού ή των συνθηκών υπό τις οποίες βρίσκεται το πρόσωπο αυτό σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και με σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων.
school pupil μαθητής σχολείου Ένας πολίτης τρίτης χώρας που έχει γίνει δεκτός στο έδαφος κράτους-μέλους της ΕΕ για να παρακολουθήσει αναγνωρισμένο κρατικό ή περιφερειακό πρόγραμμα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αντιστοιχεί στο επίπεδο 2 ή 3 της Διεθνούς Πρότυπης Ταξινόμησης της Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο ενός προγράμματος ανταλλαγών μαθητών ή εκπαιδευτικού προγράμματος που παρέχεται από εκπαιδευτικό ίδρυμα σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο ή τη διοικητική πρακτική.
segregation διαχωρισμός Η πράξη με την οποία ένα (φυσικό ή νομικό) πρόσωπο διαχωρίζει άλλα άτομα βάσει φυλής, χρώματος, γλώσσας, θρησκείας, υπηκοότητας ή εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής χωρίς αντικειμενική και λογική αιτιολόγηση.
Schengen Information System (SIS) Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) Κοινό σύστημα πληροφοριών που επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές κάθε κράτους-μέλους της ΕΕ, μέσω μιας αυτοματοποιημένης διαδικασίας αναζητήσεων, να διαθέτουν πρόσβαση σε καταχωρίσεις προσώπων και αντικειμένων κατά τη διάρκεια συνοριακών ελέγχων και εξακριβώσεων καθώς και άλλων αστυνομικών και τελωνειακών ερευνών στο εσωτερικό της χώρας σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, καθώς και, για κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες καταχωρήσεων (άρθρο 96), για τις ανάγκες της διαδικασίας χορήγησηςς θεωρήσεων εισόδου, αδειών διαμονής και ρύθμισης της νομοθεσίας περί αλλοδαπών στο πλαίσιο της εφαρμογής των διατάξεων της Σύμβασης Σένγκεν για την κυκλοφορία των προσώπων.
seasonal worker εποχικά εργαζόμενος Πολίτης τρίτης χώρας που διατηρεί την κύρια κατοικία σε τρίτη χώρα αλλά διαμένει νόμιμα και προσωρινά στο έδαφος κράτους-μέλους της ΕΕ για την άσκηση δραστηριότητας που εξαρτάται από την εναλλαγή των εποχών, βάσει μιας ή περισσότερων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου που συνάπτονται απευθείας μεταξύ του εν λόγω πολίτη τρίτης χώρας και του εργοδότη που είναι εγκατεστημένος στο εν λόγω κράτος-μέλος της ΕΕ.
secondary movement of migrants δευτερογενής μετακίνηση μεταναστών Μετακίνηση μεταναστών, συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων και αναζητούντων άσυλο, οι οποίοι μετακινούνται για διάφορους λόγους, από τη χώρα πρώτης άφιξης, με σκοπό να αναζητήσουν προστασία ή μόνιμη επανεγκατάσταση σε άλλο μέρος.
safe country of origin ασφαλής χώρα καταγωγής Μια χώρα όπου, βάσει της νομικής κατάστασης, της εφαρμογής του δικαίου στο πλαίσιο δημοκρατικού συστήματος και των γενικών πολιτικών συνθηκών, καταδεικνύεται σαφώς ότι γενικά και μόνιμα δεν υφίσταται δίωξη όπως ορίζεται στο άρθρο 9 της Οδηγίας 2011/95/ΕΕ (Αναδιατυπωμένη Οδηγία για την Αναγνώριση, ούτε βασανιστήρια ή απάνθρωπη μεταχείριση ή τιμωρία ούτε απειλή που προκύπτει από τη χρήση αδιάκριτης βίας σε καταστάσεις διεθνούς ή εσωτερικής ένοπλης σύγκρουσης.
risk of absconding κίνδυνος διαφυγής Στο πλαίσιο της ΕΕ, η ύπαρξη λόγων, σε ατομική περίπτωση, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων οριζομένων από το δίκαιο, οι οποίοι οδηγούν στην εικασία ότι πολίτης τρίτης χώρας υποκείμενος σε διαδικασίες επιστροφής μπορεί να διαφύγει.
safe third country ασφαλής τρίτη χώρα Μια τρίτη χώρα στην οποία η μεταχείριση ενός ατόμου που αναζητά διεθνή προστασία πληροί τα εξής κριτήρια: (α) δεν απειλούνται η ζωή και η ελευθερία λόγω φυλής, θρησκείας, υπηκοότητας, κοινωνικής ομάδας ή πολιτικών πεποιθήσεων, (β) δεν υπάρχει κίνδυνος σοβαρής βλάβης, όπως ορίζεται στην Οδηγία 2011/95/ΕΕ (Αναδιατυπωμένη Οδηγία για την Αναγνώριση) (γ) τηρείται η αρχή της μη επαναπροώθησης σύμφωνα με τη Σύμβαση και Πρωτόκολλο της Γενεύης για τους Πρόσφυγες, (δ) τηρείται η απαγόρευση της απομάκρυνσης, κατά παράβαση του δικαιώματος αποφυγής των βασανιστηρίων και της σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης, όπως ορίζεται στο διεθνές δίκαιο, και (ε) υπάρχει η δυνατότητα να ζητηθεί το καθεστώς πρόσφυγα και, στην περίπτωση που ο αιτών αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας, να του χορηγηθεί προστασία σύμφωνα με τη Σύμβαση και Πρωτόκολλο της Γενεύης για τους Πρόσφυγες.
Schengen Borders Code Κώδικας Συνόρων Σένγκεν Οι κανόνες συνοριακού ελέγχου προσώπων όταν περνούν τα εξωτερικά σύνορα των κρατών-μελών της ΕΕ.
Schengen Agreement Συμφωνία Σένγκεν Μια συμφωνία μεταξύ ορισμένων κρατών μελών της ΕΕ και ορισμένων γειτονικών τρίτων χωρών για τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορά τους και την θέσπιση της ελεύθερης κυκλοφορίας για όλους τους υπηκόους των υπογραφόντων κρατών μελών, άλλων κρατών μελών της ΕΕ ή τρίτων χωρών.
Schengen Convention Σύμβαση Σένγκεν Νομοθεσία για τη συμπλήρωση της Συμφωνίας Σένγκεν και τον καθορισμό των ρυθμίσεων και διασφαλίσεων για την εφαρμογή της ελεύθερης κυκλοφορίας.
second-generation migrant μετανάστης δεύτερης γενιάς Πρόσωπο που γεννήθηκε και κατοικεί σε μια χώρα στην οποία τουλάχιστον ένας από τους γονείς του είχε προηγουμένως εισέλθει ως μετανάστης.
right of residence δικαίωμα διαμονής Το δικαίωμα έννομης διαμονής σε μια δεδομένη χώρα, σύμφωνα με τη νομοθεσία περίμετανάστευσης της χώρας αυτής.
right to asylum δικαίωμα στο άσυλο Το δικαίωμα ενός προσώπου να αιτείται άσυλο, το οποίο διασφαλίζεται με τον δέοντα σεβασμό από τους κανόνες της Σύμβασης και Πρωτοκόλλου της Γενεύης για τους Πρόσφυγες και σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).
right to family life δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή Ένα δικαίωμα που κατοχυρώνεται στα άρθρα 7, 9 και 33 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).
right to family unity δικαίωμα στην οικογενειακή ενότητα Στο πλαίσιο ενός πρόσφυγα, ένα δικαίωμα που προβλέπεται στο άρθρο 23 της Οδηγίας 2011/95/ΕΕ (Αναδιατυπωμένη Οδηγία για την Αναγνώριση) και στο άρθρο 12 της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ (Αναδιατυπωμένη Οδηγία για τις Συνθήκες Υποδοχής) που υποχρεώνει τα κράτη-μέλη της ΕΕ να διασφαλίσουν ότι η οικογενειακή ενότητα μπορεί να διατηρηθεί.
right to an effective remedy δικαίωμα πραγματικής προσφυγής Μια γενική αρχή του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ορίζεται στο άρθρο 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παρέχει σε όλους όσους τα δικαιώματα και οι ελευθερίες που κατοχυρώνονται από το δίκαιο της ΕΕ παραβιάζονται, το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής ενώπιον εθνικής αρχής ή δικαστηρίου, παρά το γεγονός ότι η παραβίαση έχει διαπραχθεί από πρόσωπα που ενεργούν υπό επίσημη αρμοδιότητα.
right to free movement δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας Το δικαίωμα των πολιτών της ΕΕ και των πολιτών τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα σε αυτά (σύμφωνα με τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας) να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στο έδαφος των κρατών-μελών της ΕΕ.
return decision απόφαση επιστροφής Διοικητική ή δικαστική απόφαση ή πράξη με την οποία κηρύσσεται ή αναφέρεται ως παράνομη η διαμονή πολίτη τρίτης χώρας και η οποία επιβάλλει ή αναφέρει υποχρέωσηεπιστροφής.
returnee επαναπατριζόμενος Πρόσωπο που πηγαίνει από μια χώρα υποδοχής πίσω στη χώρα καταγωγής, στη χώρα ιθαγένειας ή στον συνήθη τόπο διαμονής του, συνήθως μετά από ένα σημαντικό χρονικό διάστημα στη χώρα υποδοχής, είτε εθελούσια ή ακούσια, υποβοηθούμενη ή αυθόρμητη.
return intervention επέμβαση επιστροφής Μια ενέργεια του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) για την παροχή αυξημένης τεχνικής και επιχειρησιακής συνδρομής η οποία συνίσταται στην ανάπτυξη, στα κράτη-μέλη της ΕΕ, μελών ευρωπαϊκών ομάδων επέμβασης για επιστροφή, και στην οργάνωση επιχειρήσεων επιστροφής.
right of asylum δικαίωμα ασύλου Το δικαίωμα ενός κράτους, δυνάμει της εδαφικής του κυριαρχίας και κατά την άσκηση της διακριτικής του ευχέρειας, να επιτρέπει σε έναν μη υπήκοο να εισέρχεται και να διαμένει σε αυτό, και να αντιστέκεται στην άσκηση δικαιοδοσίας από οποιοδήποτε κράτος επί του ατόμου αυτού.
assisted voluntary return and reintegration programme (AVRR) Πρόγραμμα υποβοηθούμενης εκούσιας επιστροφής και επανένταξης (AVRR) Οποιοδήποτε μέτρο για να υποστηριχτεί (π.χ σε επίπεδο διοικητικό, οικονομικό, συμβουλευτικό, υποδομών) η επιστροφή και η επανένταξη του επαναπατριζόμενου στη χώρα καταγωγής του ή σε άλλη τρίτη χώρα από πλευράς του κράτους-μέλους ή ενός τρίτου μέρους (π.χ μια διεθνούς οργάνωσης ή μιας μη-κυβερνητικής οργάνωσης). Τα μέτρα αυτά καθιστούν ικανό τον επαναπατριζόμενο να ζήσει μια ανεξάρτητη ζωή στη χώρα επιστροφής.
return operation επιχείρηση επιστροφής Επιχείρηση η οποία συντονίζεται από τον Οργανισμό Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) και περιλαμβάνει τεχνική και επιχειρησιακή ενίσχυση που παρέχεται από ένα ή περισσότερα κράτη-μέλη της ΕΕ, στο πλαίσιο της οποίας οι επαναπατριζόμενοι από ένα ή περισσότερα κράτη-μέλη της ΕΕ επιστρέφουν αναγκαστικά ή εθελούσια.
stock of pending cases (in procedures for international protection) απόθεμα εκκρεμών υποθέσεων (κατά τις διαδικασίες διεθνούς προστασίας) Ο αριθμός των επίσημα υποβληθεισών αιτήσεων διεθνούς προστασίας για τις οποίες δεν έχουν ληφθεί ακόμη αποφάσεις σε κάθε στάδιο της διαδικασίας για παροχή διεθνούς προστασίας (πρώτου βαθμού και τελική προσφυγή) στο τέλος της περιόδου αναφοράς.
well-founded fear of persecution βάσιμος φόβος δίωξης Ο φόβος δίωξης που βιώνει ένας αιτών διεθνή προστασία που θεωρείται πραγματικός και αντικειμενικά δικαιολογημένος (π.χ. επειδή ο ενδιαφερόμενος έχει ήδη υποστεί δίωξη ή σοβαρή βλάβη, ή άμεσες απειλές τέτοιας δίωξης ή τέτοιας βλάβης και δεν υπάρχει βάσιμος λόγος να θεωρηθεί ότι τέτοιες διώξεις ή σοβαρές βλάβες δεν θα επαναληφθούν).
withdrawal of international protection ανάκληση διεθνούς προστασίας Απόφαση αρμόδιας αρχής να ανακαλέσει, να τερματίσει ή να αρνηθεί να ανανεώσει το καθεστώς πρόσφυγα ή το καθεστώς επικουρικής προστασίας σύμφωνα με την Οδηγία 2011/95/ΕΕ (Αναδιατυπωμένη Οδηγία για την Αναγνώριση).
withdrawal of refugee status ανάκληση καθεστώτος πρόσφυγα Απόφαση αρμόδιας αρχής να ανακαλέσει, να τερματίσει ή να αρνηθεί να ανανεώσει το καθεστώς πρόσφυγα σύμφωνα με την Οδηγία 2011/95/ΕΕ (Αναδιατυπωμένη Οδηγία για την Αναγνώριση).
withdrawal of an application for international protection ανάκληση αίτησης διεθνούς προστασίας Ενέργειες με τις οποίες ο αιτών τερματίζει,είτε ρητά είτε σιωπηρά, τις διαδικασίες που ξεκίνησε με την υποβολή της αίτησης διεθνούς προστασίας, σύμφωνα με την Οδηγία 2013/32/ΕΕ (Αναδιατυπωμένη Οδηγία για τις Διαδικασίες Ασύλου).
work permit άδεια διαμονής για εργασία Στο παγκόσμιο πλαίσιο, ένα νομικό έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια αρχή ενός κράτους το οποίο παρέχει άδεια για την απασχόληση εργαζόμενων μεταναστών στη χώρα υποδοχής κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας. Στο πλαίσιο της ΕΕ, ένα νομικό έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια αρχή ενός κράτους-μέλους της ΕΕ και αναφέρει το δικαίωμα πολίτη τρίτης χώρας να εργάζεται στο έδαφός του κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας.
vulnerable person ευάλωτο πρόσωπο Ανήλικοι, ασυνόδευτοι ανήλικοι, άτομα με ειδικές ανάγκες, ηλικιωμένοι, εγκυμονούσες, μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα παιδιά, θύματα εμπορίας ανθρώπων, άτομα με σοβαρές ασθένειες, άτομα με πνευματικές διαταραχές και άτομα που έχουν υποστεί βασανιστήρια, βιασμό ή άλλες σοβαρές μορφές ψυχολογικής, φυσικής ή σεξουαλικής βίας, όπως τα θύματα ακρωτηριασμό γυναικείων γεννητικών οργάνων.
voluntary departure εθελούσια αναχώρηση Τήρηση της υποχρέωσης επιστροφής εντός της προθεσμίας που ορίζεται για τον σκοπό αυτό στην απόφαση επιστροφής.
voluntary return εθελούσια επιστροφή Η υποβοηθούμενη ή ανεξάρτητη επιστροφή στη χώρα καταγωγής, χώρα διέλευσης ή σε τρίτη χώρα, με βάση την ελεύθερη βούληση του επαναπατριζόμενου.
visa facilitation agreement συμφωνία για τη διευκόλυνση της έκδοσης θεωρήσεων Συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και τρίτης χώρας που διευκολύνει την έκδοση, από κράτος-μέλος της ΕΕ, αδειών στους πολίτες της εν λόγω χώρας εκτός ΕΕ για διέλευση ή προβλεπόμενη διαμονή στο έδαφος των κρατών-μελών της ΕΕ για διάρκεια όχι περισσότερο από τρεις μήνες εντός οποιαδήποτε περιόδου έξι μηνών από την ημερομηνία της πρώτης εισόδου στο έδαφος των κρατών-μελών της ΕΕ.
Visa Information System (VIS) Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) Σύστημα για την ανταλλαγή στοιχείων σχετικών με τις θεωρήσεις εισόδου μεταξύ κρατών-μελών της ΕΕ, μέσω του οποίου οι εξουσιοδοτημένες εθνικές αρχές μπορούν να εισάγουν και να ενημερώνουν στοιχεία για τις θεωρήσεις και να τα συμβουλεύονται ηλεκτρονικά.
xenophobia ξενοφοβία Στάσεις, προκαταλήψεις και συμπεριφορές που απορρίπτουν, αποκλείουν και συχνά κακοποιούν τα άτομα, με βάση την αντίληψη ότι είναι ξένοι ή αλλοδαποί στην κοινότητα, την κοινωνία ή την εθνική ταυτότητα.
war crime έγκλημα πολέμου Σοβαρές παραβιάσεις των Συμβάσεων της Γενεύης ή άλλες σοβαρές παραβιάσεις των νόμων και των πρακτικών που ισχύουν σε διεθνείς ένοπλες συγκρούσεις εντός του καθιερωμένου πλαισίου του διεθνούς δικαίου, όπως ορίζεται στο Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.
victimisation θυματοποίηση Δυσμενής μεταχείριση ή δυσμενής επίπτωση, ως αντίδραση σε κάποια καταγγελία ή διαδικασία που στοχεύει στην πραγμάτωση της αρχής ίσης μεταχείρισης.
unremunerated trainee άμισθος εκπαιδευόμενος Πολίτης τρίτης χώρας που έχει γίνει δεκτός στο έδαφος κράτους-μέλους της ΕΕ για χρονικό διάστημα άμισθης πρακτικής άσκησης, όπως ορίζει η εθνική του νομοθεσία.
visa θεώρηση εισόδου Η άδεια ή η απόφαση κράτους μέλους της ΕΕ που απαιτείται με σκοπό τη διέλευση ή την είσοδο για προβλεπόμενη διαμονή στο συγκεκριμένο κράτος-μέλος ή σε περισσότερα κράτη-μέλη της ΕΕ.
usual residence συνήθης τόπος διαμονής Ο τόπος στον οποίο ένα άτομο περνά τις καθημερινές ώρες ανάπαυσης, ανεξάρτητα από την περιστασιακή απουσία του για λόγους αναψυχής, διακοπών, επισκέψεων σε φίλους και συγγενείς, εργασίας, ιατρικής περίθαλψης ή θρησκευτικού προσκυνήματος, ή, εάν τέτοια δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα, ο τόπος της νόμιμης ή καταχωρισμένης διαμονής.
Visa Code Κώδικας Θεωρήσεων Κανονισμός που περιγράφει τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις έκδοσης θεωρήσεων εισόδου για διέλευση από ή με πρόθεση διαμονής στο έδαφος των κρατών-μελών Σένγκεν, που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες εντός οποιασδήποτε περιόδου έξι μηνών.
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) Η Ύπατη Αρμοστεία των ΗΕ για τους Πρόσφυγες έχει εξουσία ώστε να ηγείται και να συντονίζει τη διεθνή δράση για την προστασία των προσφύγων και να επιλύει προβλήματα προσφύγων παγκοσμίως, καθώς και να διασφαλίζει τα δικαιώματα και την ευημερία των προσφύγων.
usually resident population συνήθης διαμένων πληθυσμός Ο αριθμός των ατόμων που, σε μια δεδομένη ημερομηνία αναφοράς, διαμένουν συνήθως σε μια καθορισμένη γεωγραφική περιοχή (π.χ. εθνική, περιφερειακής ή τοπική).
transit διέλευση Στο πλαίσιο της μετανάστευσης, το πέρασμα από χώρα διέλευσης πολίτη τρίτης χώρας ο οποίος ταξιδεύει από τη χώρα καταγωγής του σε κράτος-μέλος της ΕΕ. Στο πλαίσιο θεώρησης, το πέρασμα μέσω (ενός) κράτους/ων μέλους/ων της ΕΕ πολίτη τρίτης χώρας ο οποίος ταξιδεύει από μια τρίτη χώρα προς άλλη τρίτη χώρα.
union preference ενωσιακή προτίμηση Η προτίμηση που δείχνει ένα κράτος-μέλος της ΕΕ προς τους εργαζομένους που είναι υπήκοοι άλλων κρατών-μελών της ΕΕ έναντι των εργαζομένων που είναι πολίτες τρίτων χωρών όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά εργασίας τους.
unaccompanied minor ασυνόδευτος ανήλικος Έναςανήλικος ο οποίος - φτάνει στο έδαφος των κρατών μελών χωρίς να συνοδεύεται από ενήλικο υπεύθυνο για αυτόν σύμφωνα με το νόμο ή την πρακτική του οικείου κράτους-μέλους της ΕΕ, και εφόσον κανένας ενήλικος δεν ασκεί στην πράξη την επιμέλειά του ή - έχει σταματήσει να συνοδεύεται μετά την είσοδό του σε έδαφος κράτους-μέλους της ΕΕ.
union citizen πολίτης της Ένωσης Κάθε πρόσωπο που έχει την υπηκοότητα ενός κράτους-μέλους της ΕΕ.
unfounded application for international protection αβάσιμη αίτηση διεθνούς προστασίας Αίτηση διεθνούς προστασίας την οποία η αποφαινόμενη αρχή έχει αποδείξει ως αβάσιμη, διότι ο αιτών δεν πληροί τις προϋποθέσεις για διεθνή προστασία σύμφωνα με την Οδηγία 2011/95/ΕΕ (Αναδιατυπωμένη Οδηγία για την Αναγνώριση).
United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού (UNCRC) Διεθνής συνθήκη για τα ανθρώπινα δικαιώματα που καθορίζει τα αστικά, πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα των παιδιών.
travel document ταξιδιωτικό έγγραφο Έγγραφο που εκδίδεται από κυβερνητική αρχή ή διεθνή οργανισμό συνθηκών και αποτελεί αποδεκτή απόδειξη ταυτότητας με σκοπό την είσοδο σε άλλη χώρα.
third-country national found to be illegally present παράνομα διαμένων πολίτης τρίτης χώρας Πολίτης τρίτης χώρας που διαπιστώνεται επισήμως ότι βρίσκεται στο έδαφος ενός κράτους-μέλους της ΕΕ ενώ δεν πληροί ή δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις παραμονής ή διαμονής στο εν λόγω κράτος-μέλος της ΕΕ.
transfer order εντολή μεταφοράς Η επίσημη υποχρέωση ενός αιτούντα διεθνή προστασία να εγκαταλείψει ένα κράτος-μέλος της ΕΕ και, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, να μεταβεί στο καθορισμένο κράτος-μέλος της ΕΕ που είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης διεθνούς προστασίας.
trainee εκπαιδευόμενος Στο πλαίσιο της ΕΕ για τη μετανάστευση, εργαζόμενος του οποίου η παρουσία στο έδαφος ενός κράτους-μέλους της ΕΕ είναι αυστηρά περιορισμένης διάρκειας και συνδέεται στενά με την αύξηση των δεξιοτήτων και των προσόντων του στο επάγγελμά του, πριν επιστρέψει στην χώρα του για να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του.
third-country national πολίτης τρίτης χώρας Κάθε πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Ένωσης κατά την έννοια του άρθρου 20, παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ και δεν απολαμβάνει το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 (Κώδικας συνόρων Σένγκεν).
trafficking in human beings εμπορία ανθρώπων Η πρόσληψη, μεταφορά, διακίνηση, στέγαση ή υποδοχή προσώπων, συμπεριλαμβανομένης και της ανταλλαγής ή της μεταβίβασης εξουσίας επί των προσώπων αυτών, με την απειλή της χρήσης ή τη χρήση βίας ή άλλων μορφών εξαναγκασμού, με απαγωγή, απάτη, παραπλάνηση, κατάχρηση εξουσίας ή ευάλωτης θέσης ή με πληρωμή ή αποδοχή χρημάτων ή άλλων απολαβών για την εξασφάλιση της συναίνεσης προσώπου κατέχοντος εξουσία επί ενός άλλου, με σκοπό εκμετάλλευσης.
torture βασανιστήρια Κάθε πράξη με την οποία επιβάλλεται μεθοδευμένα ισχυρός σωματικός ή ψυχικός πόνος ή οδύνη, σε κάποιο πρόσωπο με σκοπό να αποσπασθεί από αυτό ή από τρίτο πρόσωπο πληροφορία ή ομολογία, να τιμωρηθεί για πράξη που αυτό ή τρίτο πρόσωπο διέπραξε ή υπάρχουν υπόνοιες ότι διέπραξε, ή για να ασκηθεί εκφοβισμός ή καταπίεση σε αυτό ή τρίτο πρόσωπο, ή στο πλαίσιο εφαρμογής διακρίσεων οποιουδήποτε είδους, όταν αυτός ο πόνος ή η οδύνη επιβάλλονται από δημόσιο λειτουργό ή άλλο πρόσωπο που ενεργεί με επίσημη ιδιότητα ή με την υποκίνηση, τη συναίνεση ή την αποδοχή του. Στο πλαίσιο της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η σκόπιμη απάνθρωπη μεταχείριση που προκαλεί πολύ σοβαρή και σκληρή οδύνη.
temporary external border προσωρινά εξωτερικά σύνορα (α) Τα κοινά σύνορα μεταξύ ενός κράτους-μέλους που εφαρμόζει πλήρως το κεκτημένο του Σένγκεν και ενός κράτους-μέλους που έχει υποχρέωση να εφαρμόσει πλήρως το κεκτημένο του Σένγκεν, σύμφωνα με την πράξη προσχώρησής του, αλλά για το οποίο δεν έχει τεθεί ακόμη σε ισχύ η σχετική απόφαση του Συμβουλίου που το εξουσιοδοτεί να εφαρμόζει πλήρως το εν λόγω κεκτημένο. (β) Τα κοινά σύνορα μεταξύ δύο κρατών μελών της ΕΕ που έχουν υποχρέωση να εφαρμόσουν πλήρως το κεκτημένο του Σένγκεν, σύμφωνα με την πράξη προσχώρησής τους, αλλά για τα οποία δεν έχει τεθεί ακόμη σε ισχύ η σχετική απόφαση του Συμβουλίου που τα εξουσιοδοτεί να εφαρμόζουν πλήρως το εν λόγω κεκτημένο.
temporary protection προσωρινή προστασία Διαδικασία με έκτακτο χαρακτήρα που εξασφαλίζει, σε περίπτωση μαζικής εισροής ή επικείμενης μαζικής εισροής εκτοπισθέντων από τρίτες χώρες, οι οποίοι δεν μπορούν να επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους, άμεση και προσωρινή προστασία σε αυτά τα άτομα, ιδίως εάν υπάρχει επίσης κίνδυνος το σύστημα ασύλου να μην μπορεί να αντιμετωπίσει αυτήν την εισροή χωρίς αρνητικές συνέπειες για την καλή λειτουργία του, το συμφέρον των ενδιαφερομένων ατόμων και το συμφέρον άλλων ατόμων που ζητούν προστασία.
third country τρίτη χώρα Χώρα που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και χώρα ή μέρος της επικράτειάς της, όπου οι πολίτες δεν απολαμβάνουν το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 (Κώδικας Συνόρων Σένγκεν).
subsidiary protection status καθεστώς επικουρικής προστασίας Η εκ μέρους κράτους μέλους της ΕΕ αναγνώριση πολίτη τρίτης χώρας ή ανιθαγενούς ως δικαιούχου επικουρικής προστασίας.
temporary migration προσωρινή μετανάστευση Μετανάστευση με συγκεκριμένο κίνητρο και/ή σκοπό με την πρόθεση ότι μετά θα υπάρξει επιστροφή στη χώρα καταγωγής ή δευτερογενής μετακίνηση.
total migration συνολική μετανάστευση Το άθροισμα τωνμεταναστεύσεων και των αποδημιών που αποδίδει τον συνολικό όγκο μετανάστευσης.
suspensive effect ανασταλτικό αποτέλεσμα Συνέπεια της προσφυγής, η οποία αναστέλλει την εκτελεστότητα μιας προσβαλλόμενης απόφασης που επιτρέπει στον προσφεύγοντα να παραμείνει σε χώρα υποδοχής εν αναμονή του αποτελέσματος.
Strategic Committee on Immigration, Frontiers and Asylum (SCIFA) Στρατηγική Επιτροπή για τη Μετανάστευση, τα Σύνορα και το Άσυλο (SCIFA) Φόρουμ για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ, αποτελούμενο από ανώτερους αξιωματούχους στους τομείς του ασύλου, της μετανάστευσης και των συνόρων, το οποίο στοχεύει στην εφαρμογή στρατηγικής προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα που σχετίζονται με το άσυλο, τη μετανάστευση και τα σύνορα.
subsequent application for international protection μεταγενέστερη αίτηση διεθνούς προστασίας Η περαιτέρω αίτηση διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται μετά τη λήψη οριστικής απόφασης επί προηγούμενης αίτησης, περιλαμβανομένων περιπτώσεων όπου ο αιτών ρητά ανακάλεσε την αίτησή του και περιπτώσεων όπου η αποφαινόμενη αρχή απέρριψε αίτηση μετά από τη σιωπηρή της ανάκληση σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 1 της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ (Αναδιατυπωμένη Οδηγία για τις Διαδικασίες Ασύλου).
subsidiary protection επικουρική προστασία Η προστασία που παρέχεται σε πολίτη τρίτης χώρας ή ανιθαγενή που δεν πληροί τις προϋποθέσεις για να αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας, αλλά σε σχέση με τον οποίο υπάρχουν ουσιώδεις λόγοι να πιστεύεται ότι, εάν ο ενδιαφερόμενος επιστρέψει στη χώρα καταγωγής του ή, στην περίπτωση ανιθαγενούς, στη χώρα της προηγούμενης συνήθους διαμονής του, θα αντιμετωπίσει πραγματικό κίνδυνο σοβαρής βλάβης, όπως ορίζεται στο άρθρο 15 της Οδηγίας 2011/95/ΕΕ (Αναδιατυπωμένη Οδηγία για την Αναγνώριση), και στον οποίο δεν έχει εφαρμογή το άρθρο 17 παράγραφοι 1 και 2 της παρούσας Οδηγίας, και που δεν είναι σε θέση ή, λόγω του κινδύνου αυτού, δεν επιθυμεί να θέσει εαυτόν υπό την προστασία της εν λόγω χώρας.
stranded migrant εγκλωβισμένος μετανάστης Μετανάστης ο οποίος για λόγους πέραν του ελέγχου του αναγκάστηκε να διαμείνει ακούσια σε μια χώρα.
student φοιτητής Στο πλαίσιο της ΕΕ για τη μετανάστευση, πολίτης τρίτης χώρας που έγινε δεκτός σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και στον οποίο επετράπη η εισδοχή στο έδαφος κράτους-μέλους της ΕΕ για να έχει ως κύρια δραστηριότητά του την παρακολούθηση προγράμματος σπουδών πλήρους φοίτησης, με σκοπό την απόκτηση τίτλου τριτοβάθμιων σπουδών αναγνωρισμένου από το κράτος-μέλος, ήτοι διπλώματος, πιστοποιητικού ή διδακτορικού σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πράγμα που ενδεχομένως συμπεριλαμβάνει προπαιδευτικό κύκλο για τις εν λόγω σπουδές βάσει του εθνικού δικαίου ή υποχρεωτική πρακτική άσκηση.
Stockholm Programme Πρόγραμμα της Στοκχόλμης Ένα πενταετές πολιτικό, στρατηγικό έγγραφο που περιγράφει το επίκεντρο της συνεργασίας στους τομείς πολιτικής της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων των κρατών-μελών της ΕΕ για τα έτη 2010 έως 2014.Back To Top