Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης

Νόμοι


Το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης εφαρμόζει και χειρίζεται τη νομοθεσία που αφορά στις αρμοδιότητές του.

Πιο κάτω μπορείτε να βρέιτε συνδέσμους που οδηγούν σε ανεπίσημες ενοποιήσεις της νομοθεσίας:

Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΠΕΡΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ (Μέγεθος Αρχείου: 1612,04Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου PowerPointΠΕΡΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ (Μέγεθος Αρχείου: 14993,85Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΟ περί του Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και Ορισμένων Υπηκόων του Ηνωμένου Βασιλείου και των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία (Τροπο-ποιητικός) Νόμος του 2020 - Ν. 193(Ι)/2020 (Μέγεθος Αρχείου: 213,51Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου PowerPointΠΕΡΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΝΟΜΟΣ (Μέγεθος Αρχείου: 5289,48Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου PowerPointΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (Μέγεθος Αρχείου: 6331,79Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου PowerPointΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΝΟΜΟΣ (Μέγεθος Αρχείου: 13760,27Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΟ ΠΕΡΙ ΓΑΜΟΥ ΝΟΜΟΣ (Μέγεθος Αρχείου: 1510,79Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΟ περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017 (Εναρμόνιση με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο "Οδηγία 2014/66/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης") (Μέγεθος Αρχείου: 734,36Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΟ περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 (Εναρμόνιση, μεταξύ άλλων, με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2014/36/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή εργασία») (Μέγεθος Αρχείου: 225,09Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΟ περί του Δικαιώματος των Πολιτών τ ης Ένωσης και των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία (Τροποποιητικός) Νόμος (Μέγεθος Αρχείου: 135,11Kb)


Πληφοροφριακο συστημα εργανη

Απογραφή πληθυσμού 2021

Request for Information

Κατάργηση εγγυήσεων για άδεια εργασίας και εποχικής εργασίας

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

BREXIT

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤH

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

EU NATIONALS

Startup Visa

Προσωρινή προστασία

ΤΑΠΜ-Υπηρεσίες SMS

Invest Cyprus

η-ΣΑΠ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης

CSCA

Business in Cyprus