Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης

Τομέας ΜετανάστευσηςHide details for Νομοθεσία και ΠολιτικήΝομοθεσία και Πολιτική

Οι αρμοδιότητες του Τομέα Μετανάστευσης προκύπτουν από σειρά νομοθετημάτων καθώς και από πολιτικές που καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, την Υπουργική Επιτροπή για την Απασχόληση Αλλοδαπών καθώς και από τον Υπουργό Εσωτερικών.

Οι βασικές νομοθεσίες που διέπουν τις εργασίες του Τομέα Μετανάστευσης, όπως αυτές τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, είναι:
  • Ο περί του Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία Νόμος,
  • Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμος (Κεφ. 105),
  • Ο περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Εμπορίας και Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας των Θυμάτων Νόμος,
  • Οι περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Κανονισμοί.

Οι πιο πάνω νομοθεσίες είναι εναρμονισμένες με το Ευρωπαϊκό δίκαιο. Αυτό σημαίνει ότι οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες που αφορούν στα θέματα ελεύθερης διακίνησης των Ευρωπαίων πολιτών, μετανάστευσης και εμπορίας προσώπων έχουν μεταφερθεί στο Κυπριακό δίκαιο του οποίου πλέον αποτελούν μέρος.


Show details for Κύριες ΑρμοδιότητεςΚύριες Αρμοδιότητες


Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις επί μέρους ισχύουσες πολιτικές ακολουθήσετε τους σχετικούς συνδέσμους της ιστοσελίδας μας πιο κάτω, ανάλογα με το θέμα που σας ενδιαφέρει.


- ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
- ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ
- ΥΠΗΚΟΟΙ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΑΔΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ
- ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
- ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
- ΥΠΗΚΟΟΙ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ
- ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
- ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
- ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΑΕ


Πληφοροφριακο συστημα εργανη

Απογραφή πληθυσμού 2021

Request for Information

Κατάργηση εγγυήσεων για άδεια εργασίας και εποχικής εργασίας

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

BREXIT

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤH

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

EU NATIONALS

Startup Visa

Προσωρινή προστασία

ΤΑΠΜ-Υπηρεσίες SMS

Invest Cyprus

η-ΣΑΠ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης

CSCA

Business in Cyprus