Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης

ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΚΑΡΤΑΣ)ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ:


ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ ΤΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ:

Βήμα 1:
Υποβολή αίτησης στα σημεία υποβολής αιτήσεων ανάλογα με την περίπτωση. Για αποφυγή τυχόν ταλαιπωρίας, παρακαλείσθε όπως πριν την υποβολή της αίτησης βεβαιώνεσθε ότι έχετε συγκεντρώσει όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα ανάλογα με το σκοπό διαμονής. Βεβαιώνεσθε, επίσης, ότι η αίτηση είναι πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη.

Βήμα 2:
Καταβολή των κατά περίπτωση εφαρμοστέων τελών.


ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ ΤΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ:

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ!


Βήμα 1:
Υποβολή όλων των κατά περίπτωση πρόσθετων απαραίτητων εγγράφων στα σημεία υποβολής αιτήσεων ανάλογα με το σκοπό διαμονής.

Βήμα 2:
Λήψη βιομετρικών στοιχείων αλλοδαπού (δακτυλικών αποτυπωμάτων και φωτογραφίας) και υπογραφής αλλοδαπού (δακτυλικά αποτυπώματα και υπογραφή λαμβάνονται από άτομα που κατά την ημερ. υποβολής της αίτησης έχουν συμπληρώσει την ηλικία των έξι ετών) – Απαιτείται η παρουσίαση του πρωτότυπου ταξιδιωτικού εγγράφου.ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΗΔΗ ΝΟΜΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (ΕΚΔΟΣΗ, ΑΝΑΝΕΩΣΗ, ΑΛΛΑΓΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ)

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ!

Βήμα 1:
Υποβολή αίτησης στα σημεία υποβολής αιτήσεων ανάλογα με την περίπτωση. Για αποφυγή τυχόν ταλαιπωρίας, παρακαλείσθε όπως πριν την υποβολή της αίτησης βεβαιώνεσθε ότι έχετε συγκεντρώσει όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα βάσει ανάλογα με το σκοπό διαμονής. Βεβαιώνεσθε, επίσης, ότι η αίτηση είναι πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη.

Βήμα 2:
Καταβολή των κατά περίπτωση εφαρμοστέων τελών.

Βήμα 3:
Λήψη βιομετρικών στοιχείων αλλοδαπού (δακτυλικών αποτυπωμάτων και φωτογραφίας) και υπογραφής αλλοδαπού (δακτυλικά αποτυπώματα και υπογραφή λαμβάνονται από άτομα που κατά την ημερ. υποβολής της αίτησης έχουν συμπληρώσει την ηλικία των έξι ετών) – Απαιτείται η παρουσίαση του πρωτότυπου ταξιδιωτικού εγγράφου.

ΣΗΜ.: Δεν παραλαμβάνεται καμία αίτηση από πρόσωπο άλλο από τον εργοδότη ή τον αλλοδαπό ή το συντηρούντα, ανάλογα με την περίπτωση, χωρίς την παρουσίαση δεόντως πιστοποιημένης εξουσιοδότησης.
Πληφοροφριακο συστημα εργανη

Απογραφή πληθυσμού 2021

Request for Information

Κατάργηση εγγυήσεων για άδεια εργασίας και εποχικής εργασίας

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

BREXIT

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤH

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

EU NATIONALS

Startup Visa

Προσωρινή προστασία

ΤΑΠΜ-Υπηρεσίες SMS

Invest Cyprus

η-ΣΑΠ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης

CSCA

Business in Cyprus