Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης

Τομέας Αρχείου Πληθυσμού


Ηλεκτρονική υποβολή αιήσεων μέσω του η-ΣΑΠ


Τι είναι το η-ΣΑΠ
Το η-ΣΑΠ είναι το ηλεκτρονικό Σύστημα του Αρχείου Πληθυσμού, με την εγγραφή σας στο οποίο θα μπορείτε από όπου κι αν βρίσκεστε, στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, να υποβάλετε συγκεκριμένες αιτήσεις που αφορούν το Αρχείο Πληθυσμού μέσω διαδικτύου!


Αιτήσεις που μπορούν να υποβληθούν μέσω του η-ΣΑΠ
Μέσω του η-ΣΑΠ μπορούν να υποβληθούν διαδικτυακά οι πιο κάτω αιτήσεις:

  • Επαλήθευση/Τροποποίηση Προσωπικών Στοιχείων
  • Αλλαγή Διεύθυνσης Επικοινωνίας
  • Έκδοση Πιστοποιητικού Μονίμου Διαμονής
  • Επανέκδοση Εκλογικού Βιβλιαρίου Λόγω Απώλειας
  • Επανέκδοση Πιστοποιητικού Γεννήσεως ή Προξενικού Πιστοποιητικού Γεννήσεως
Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης θα πρέπει να καταβάλετε τα σχετικά τέλη με τη χρήση τραπεζικής κάρτας.


Πρόσβαση στο η-ΣΑΠ:
Η πρόσβαση στο η-ΣΑΠ γίνεται μέσω της ιστοσελίδας της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας «ΑΡΙΑΔΝΗ».


Εγγραφή στο η-ΣΑΠ:
Για να είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων μέσω του η-ΣΑΠ, απαιτείται εγγραφή. Η εγγραφή γίνεται μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας «ΑΡΙΑΔΝΗ» της οποίας πρέπει να ακολουθήσει επιβεβαίωση στοιχείων στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη με την επίδειξη δελτίου ταυτότητας. Με την εγγραφή σας θα εφοδιαστείτε με τους κωδικούς πρόσβασης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Με την ίδια εγγραφή μπορείτε να χρησιμοποιείτε και τις υπηρεσίες της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας «ΑΡΙΑΔΝΗ». Αν έχετε ήδη εγγραφεί στην «ΑΡΙΑΔΝΗ» δεν απαιτείται νέα εγγραφή για χρήση του η-ΣΑΠ.


Τρόπος παραλαβής εγγράφων
Κατά την υποβολή της αίτησης, μπορείτε να επιλέξετε και τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να παραλάβετε το έγγραφό σας:
  • Ταχυδρομικώς, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό χωρίς επιπλέον επιβάρυνση.
  • Αυτοπροσώπως από το γραφείο που θα επιλέξετε εσείς.

Μπορείτε να κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο που βρίσκεται στο κάτω μέρος της σελίδας!


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Η-ΣΑΠ.pdf (File Size: 469,79Kb)

No documents found

Πληφοροφριακο συστημα εργανη

Απογραφή πληθυσμού 2021

Request for Information

Κατάργηση εγγυήσεων για άδεια εργασίας και εποχικής εργασίας

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

BREXIT

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤH

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

EU NATIONALS

Startup Visa

Προσωρινή προστασία

ΤΑΠΜ-Υπηρεσίες SMS

Invest Cyprus

η-ΣΑΠ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης

CSCA

Business in Cyprus