Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης

Τομέας ΜετανάστευσηςShow details for Νομοθεσία και ΠολιτικήΝομοθεσία και Πολιτική

Hide details for Κύριες ΑρμοδιότητεςΚύριες Αρμοδιότητες
(α) Η διαχείριση αιτήσεων και έκδοση Βεβαιώσεων Εγγραφής σε πολίτες της Ένωσης και Δελτίων Διαμονής στα μέλη της οικογένειάς τους που είναι τρίτοι υπήκοοι.
(β) Η διαχείριση αιτήσεων και η έκδοση αδειών εισόδου και διαμονής σε υπήκοους τρίτων χωρών που επιθυμούν να εισέλθουν ή βρίσκονται στην Κύπρο.
(γ) Η διαχείριση διάφορων αιτημάτων που σχετίζονται με τα σημεία (α) και (β) πιο πάνω, κλπ.
(δ) Γενικότερα θέματα που αφορούν στη μετανάστευση (παράνομη μετανάστευση, εικονικοί γάμοι, ταμεία αλληλεγγύης, σύνορα, δικαστικές αιτήσεις, κλπ.).

Ο Τομέας είναι χωρισμένος σε Κλάδους, κάθε ένας εκ των οποίων είναι υπεύθυνος για ένα μέρος των συνολικών αρμοδιοτήτων του Τομέα.Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις επί μέρους ισχύουσες πολιτικές ακολουθήσετε τους σχετικούς συνδέσμους της ιστοσελίδας μας πιο κάτω, ανάλογα με το θέμα που σας ενδιαφέρει.


- ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
- ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ
- ΥΠΗΚΟΟΙ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΑΔΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ
- ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
- ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
- ΥΠΗΚΟΟΙ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ
- ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
- ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
- ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΑΕ


Πληφοροφριακο συστημα εργανη

Απογραφή πληθυσμού 2021

Request for Information

Κατάργηση εγγυήσεων για άδεια εργασίας και εποχικής εργασίας

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

BREXIT

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤH

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

EU NATIONALS

Startup Visa

Προσωρινή προστασία

ΤΑΠΜ-Υπηρεσίες SMS

Invest Cyprus

η-ΣΑΠ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης

CSCA

Business in Cyprus