Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης
Ανακοινώσεις > Διακοπή παραλαβής αιτήσεων MEU2 και MEU3 το διάστημα 5.7.2021-2.8.2021

Ανακοινώσεις


Διακοπή παραλαβής αιτήσεων MEU2 και MEU3 το διάστημα 5.7.2021-2.8.2021

12/07/2021

Το Τμήμα μας ειδοποιεί τους αιτητές MEU2 και MEU3 αλλοδαπών που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση πριν τις 2.8.2021, ότι υπάρχει μεγάλο ενδεχόμενο μη έγκαιρης εξέτασης της αίτησής τους, αφού σε αυτή την ημερομηνία και βάσει του Κανονισμού 2019/1157 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι εκκρεμούσες αιτήσεις θα ακυρωθούν αυτόματα και οι αιτητές θα κληθούν να τις επαναϋποβάλουν, καταβάλλοντας και το ανάλογο τέλοςCyprusFlighPass

Διευθέτηση Ραντεβού

Απογραφή πληθυσμού 2021

Κατάργηση εγγυήσεων για άδεια εργασίας και εποχικής εργασίας

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

BREXIT

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤH

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

EU NATIONALS

Startup Visa

ΤΑΠΜ-Υπηρεσίες SMS

Invest Cyprus

η-ΣΑΠ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης

CSCA

Business in Cyprus

Θεωρησεις εισοδου