ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Τομέας Αρχείου Πληθυσμού


Αλλαγή Ονόματος προσώπου που γεννήθηκε στην Κύπρο

Για αλλαγή ονόματος ή/και επιθέτου χρειάζεται να υποβληθεί:

* Ένορκη δήλωση σε καθορισμένο έντυπο, η οποία συνοδεύεται από
* Στοιχεία αναφορικά με την αιτούμενη αλλαγή ονόματος/επωνύμου και
* Καταβαλλόμενο τέλος για αλλαγή ονόματος/επωνύμου 80 ευρώNo documents foundΠίσω

_______________________________________________
© 2012 - 2022 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εσωτερικών
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης