Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης

Τομέας Μετανάστευσης


Προσωρινή προστασία

Για τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής σε κάτοχο προσωρινής προστασίας και στα μέλη της οικογένειάς του που είναι επίσης κάτοχοι προσωρινής προστασίας, υποβάλλεται αίτηση (MIPA2) καθώς και τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα, που καταγράφονται στην λίστα συνοδευτικών εγγράφων.

Οι αιτήσεις για χορήγηση άδειας, μαζί με τα απαιτούμενα έγγραφα, κατατίθενται στα σημεία υποβολής αιτήσεων χωρίς να πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να διευθετήσουν ραντεβού μέσω της ειδικής πλατφόρμας.

Κατά την υποβολή της αίτησης γίνεται και εγγραφή στο Μητρώο Αλλοδαπών στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει προηγούμενη εγγραφή και χορηγείται Δελτίο Εγγραφής Αλλοδαπού (ARC).

Δεν υπάρχει τέλος για την υποβολή της αίτησης.

Κατά την υποβολή της αίτησης είναι απαραίτητη η λήψη βιομετρικών στοιχείων (φωτογραφίας και δακτυλικών αποτυπωμάτων) και η υπογραφή του υπηκόου τρίτης χώρας, με την παρουσίαση της απόδειξης παραλαβής και ταξιδιωτικού εγγράφου ή της βεβαίωσης υποβολής αίτησης για διεθνή προστασία της Υπηρεσίας Ασύλου. Από άτομα που κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχουν συμπληρώσει τα 6 έτη λαμβάνεται μόνο φωτογραφία.

Το Τμήμα θα εξετάζει και θα εκδίδει τις εν λόγω άδειες κατά προτεραιότητα.

Διάρκεια άδειας διαμονής
1 χρόνος.

Πρόσβαση στην αγορά εργασίας
Οι κάτοχοι άδειας διαμονής κατόχου προσωρινής προστασίας έχουν ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word IPA_CHECK LIST_EN.docx (Μέγεθος Αρχείου: 33,43Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
MIPA3 15_03_2022.doc (Μέγεθος Αρχείου: 4888,99Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Δήλωση Διεύθυνσης Αλληλογραφίας Ver5.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 298,7Kb)

No documents found

Πληφοροφριακο συστημα εργανη

Απογραφή πληθυσμού 2021

Request for Information

Κατάργηση εγγυήσεων για άδεια εργασίας και εποχικής εργασίας

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

BREXIT

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤH

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

EU NATIONALS

Startup Visa

Προσωρινή προστασία

ΤΑΠΜ-Υπηρεσίες SMS

Invest Cyprus

η-ΣΑΠ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης

CSCA

Business in Cyprus