Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης

Τομέας Αρχείου Πληθυσμού


Έκδοση Πιστοποιητικού Θανάτου

Τα πιστοποιητικά θανάτου εκδίδονται από όλες τις Επαρχιακές Διοικήσεις, ανεξάρτητα από την επαρχία στην οποία έχει επισυμβεί ο θάνατος αφού συμπληρωθεί το απαραίτητο έντυπο θανάτου και προσκομιστεί ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου.

Καταβαλλόμενο τέλος 5 ευρώ για κάθε πιστοποιητικόΓια τις περιπτώσεις εγγραφών θανάτων μετά την εκπνοή της περιόδου τους ενός έτους, όπως αυτό καθορίζεται από τον νόμο, χρειάζονται τα πιο κάτω:

* Ένορκη δήλωση
* Έντυπο εγγραφής θανάτου συμπληρωμένο
* Πιστοποιητικό θανάτου από γιατρό ή ιερέα
* Καταβαλλόμενο τέλος για εγγραφή θανάτου με καθυστέρηση πέραν των 12 μηνών: 30 ευρώΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Αίτηση για πιστοποιητικό θανάτου.pdf (File Size: 206,34Kb)

No documents found

Πληφοροφριακο συστημα εργανη

Απογραφή πληθυσμού 2021

Request for Information

Κατάργηση εγγυήσεων για άδεια εργασίας και εποχικής εργασίας

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

BREXIT

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤH

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

EU NATIONALS

Startup Visa

Προσωρινή προστασία

ΤΑΠΜ-Υπηρεσίες SMS

Invest Cyprus

η-ΣΑΠ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης

CSCA

Business in Cyprus