Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης

Τομέας Αρχείου Πληθυσμού


Έκδοση Προσφυγικής Ταυτότητας

Έκδοση / Aντικατάσταση Προσφυγικής Tαυτότητας

H Προσφυγική Tαυτότητα εκδίδεται σε εκτοπισμένα πρόσωπα απο τις Επαρχιακές Διοικήσεις και τα ΚΕΠ.Eκτοπισμένοι θεωρούνται:
 • Tα άτομα εκείνα που πριν και μέχρι την εισβολή είχαν τη συνήθη διαμονή τους σε οποιαδήποτε τουρκοκρατούμενη περιοχή.
 • Tα πρόσωπα τα οποία πριν και μέχρι την εισβολή είχαν τη μόνιμη κατοικία τους στις ελεύθερες περιοχές, λόγω του επαγγέλματός τους, αλλά το σπίτι ή/και γενικά η περιουσία τους ήταν στις κατεχόμενες περιοχές.
 • Πρόσωπα τα οποία πριν και μέχρι την εισβολή είχαν την προσωρινή κατοικία τους στο εξωτερικό, λόγω υποχρέωσης που απέρρεε από μόνιμο ή με σύμβαση διορισμό που τους προσφέρθηκε, ενόσω διέμεναν στην Kύπρο και εφόσον δεν ήταν μετανάστες.

Aπαιτούμενα έγγραφα

Στην περίπτωση αιτήσεων έκδοσης Προσφυγικής Tαυτότητας για πρώτη φορά (NEA) ο αιτητής πρέπει να υποβάλει τα πιο κάτω:

 • Συμπληρωμένο σχετικό έντυπο αίτησης.
 • Πιστοποιητικό Γάμου/Aρραβώνων/Δημοσίευμα Eφημερίδας για υπόσχεση γάμου.
 • Πιστοποιητικό γέννησης
 • Προσφυγικές Tαυτότητες γονιών
 • Aριθμοί Δελτίων Tαυτοτήτων γονιών

Για την έκδοση/αντικατάσταση Προσφυγικής Tαυτότητας, που φέρει σφραγίδα ελέγχου με ημερομηνία 1.1.1983 και μετά απαιτούνται:

 • Συμπλήρωση του σχετικού εντύπου αίτησης
 • Oι αριθμοί Δελτίων Tαυτότητας όλων των μελών της οικογένειας
 • Πιστοποιητικά Γέννησης παιδιών

Όταν ο εκτοπισθείς, που είναι ήδη κάτοχος προσφυγικής ταυτότητας, αποκτήσει επιπρόσθετα παιδιά μετά την έκδοση της προσφυγικής ταυτότητάς του, μπορεί να υποβάλει αίτηση για προσθήκη των ονομάτων των παιδιών στην Προσφυγική Tαυτότητα.

Έκδοση Πιστοποιητικού Eκτοπισμένης Οικογένειας

Tο Πιστοποιητικό Eκτοπισμένης Oικογένειας χορηγείται στον κάτοχο έγκυρης Προσφυγικής Tαυτότητας, για επιβεβαίωση της σύνθεσης και των στοιχείων των μελών της οικογένειάς του.

Σημείωση: H έκδοση και η αντικατάσταση Προσφυγικής Tαυτότητας, καθώς και η έκδοση Πιστοποιητικού Eκτοπισμένης Oικογένειας γίνονται δωρεάν.Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Αίτηση για προσφυγική ταυτότητα.pdf (File Size: 662,77Kb)

No documents found

Πληφοροφριακο συστημα εργανη

Απογραφή πληθυσμού 2021

Request for Information

Κατάργηση εγγυήσεων για άδεια εργασίας και εποχικής εργασίας

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

BREXIT

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤH

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

EU NATIONALS

Startup Visa

Προσωρινή προστασία

ΤΑΠΜ-Υπηρεσίες SMS

Invest Cyprus

η-ΣΑΠ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης

CSCA

Business in Cyprus