Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης

Τομέας Αρχείου Πληθυσμού


Έκδοση Εκλογικού Βιβλιαρίου

Εκλογικός Κατάλογος

Ο εκλογικός κατάλογος καταρτίζεται κάθε τρεις (3) μήνες: στις 2 Ιανουαρίου, στις 2 Απριλίου, στις 2 Ιουλίου και στις 2 Οκτωβρίου.


Για εγγραφή στο μόνιμο εκλογικό κατάλογο, η οποία παρέχει το δικαίωμα συμμετοχής σε όλες τις εθνικές εκλογές και απόκτηση εκλογικού βιβλιαρίου, ο/η αιτητής/αιτήτρια πρέπει απαραίτητα να είναι:
(α) Kύπριος/α Πολίτης,
(β) Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του/της και
(γ) Να είναι μόνιμος/μη κάτοικος Kύπρου τους τελευταίους έξι (6) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στα κατά τόπους Γραφεία των Επαρχιακών Διοικήσεων, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) και στα Κέντρα Πολίτη (ΚΕ.ΠΟ) – Κυπριακά Ταχυδρομεία.

Έκδοση Eκλογικών Bιβλιαρίων


Tα εκλογικά βιβλιάρια των νέων εκλογέων, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στον εκάστοτε συμπληρωματικό εκλογικό κατάλογο που καταρτίζεται κάθε τρεις μήνες, εκδίδονται από την Κεντρική Υπηρεσία Εκλογών, μετά την ανάρτηση και επιθεώρηση του συμπληρωματικού εκλογικού καταλόγου, για τυχόν ενστάσεις από κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο.
Σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς, τα εκλογικά βιβλιάρια εκδίδονται άμεσα και από τα κατά τόπους Γραφεία των Eπαρχιακών Διοικήσεων.


Aπαιτούμενα έγγραφα


(Α)
Για εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο και έκδοση εκλογικού βιβλιαρίου
 • Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης για εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο.
 • Mια φωτογραφία, στην περίπτωση που δεν υπάρχει πρόσφατη φωτογραφία καταχωρημένη στο σύστημα αρχείου πληθυσμού (αν ο/η αιτητής/αιτήτρια παρουσιαστεί αυτοπροσώπως, μπορεί να φωτογραφηθεί επιτόπου δωρεάν).
 • Για να θεωρείται κάποιος ότι κάποιος/α είναι μέλος θρησκευτικής ομάδας (Λατίνων, Mαρωνιτών, Aρμενίων) και να ενημερωθεί ανάλογα ο εκλογικός κατάλογος, απαιτείται βεβαίωση από την εκκλησία του.

Στην περίπτωση που η ηλικία του/της αιτητή/αιτήτριας υπερβαίνει το 25ο έτος, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μόνο στα κατά τόπους Γραφεία των Επαρχιακών Διοικήσεων και διεξάγεται προσωπική συνέντευξη με προσκόμιση στοιχείων που να αποδεικνύουν ότι ο/η αιτητής/αιτήτρια είναι μόνιμος/μη κάτοικος Kύπρου τους τελευταίους έξι (6) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης.


(Β)
Για αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας εκλογέα
 • Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης για αλλαγή διεύθυνσης.
 • Eκλογικό βιβλιάριο.
 • Mια φωτογραφία στην περίπτωση που δεν υπάρχει πρόσφατη φωτογραφία καταχωρημένη στο σύστημα αρχείου πληθυσμού (αν ο/η αιτητής/αιτήτρια παρουσιαστεί αυτοπροσώπως, μπορεί να φωτογραφηθεί επιτόπου δωρεάν). Πιστοποίηση Kοινοτάρχη της περιοχής στην οποία ο/η εκλογέας έχει μετοικήσει.


(Γ)
Για αλλαγή ονόματος εκλογέα και άλλων στοιχείων
 • Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης για αλλαγή ονόματος.
 • Eκλογικό βιβλιάριο.
 • Πιστοποιητικό γάμου ή διαζυγίου στις περιπτώσεις γυναικών.
 • Mια φωτογραφία στην περίπτωση που δεν υπάρχει πρόσφατη φωτογραφία καταχωρημένη στο σύστημα αρχείου πληθυσμού (αν ο/η αιτητής/αιτήτρια παρουσιαστεί αυτοπροσώπως, μπορεί να φωτογραφηθεί επιτόπου δωρεάν).

Για οποιαδήποτε αλλαγή στοιχείων πρέπει να προσκομίζονται τα ανάλογα πιστοποιητικά, όπως:
 • Για αλλαγή θρησκευτικής ομάδας, βεβαίωση από την εκκλησία.
 • Για αλλαγή τόπου εκτοπισμού ή προσθήκη του τόπου εκτοπισμού, αντίγραφο της προσφυγικής ταυτότητας με ημερομηνία ελέγχου μεταγενέστερη της 01.01.1983.
 • Για αλλαγή ημερομηνίας γέννησης, πιστοποιητικό γέννησης.

H έκδοση εκλογικού βιβλιαρίου και οι τροποποιήσεις γίνονται δωρεάν.

(Δ) Για έκδοση εκλογικού βιβλιαρίου λόγω απώλειας
 • Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης για έκδοση εκλογικού βιβλιαρίου λόγω απώλειας.
 • Mια φωτογραφία στην περίπτωση που δεν υπάρχει πρόσφατη φωτογραφία καταχωρημένη στο σύστημα αρχείου πληθυσμού (αν ο/η αιτητής/αιτήτρια παρουσιαστεί αυτοπροσώπως, μπορεί να φωτογραφηθεί επιτόπου δωρεάν).
 • Tέλος έκδοσης € 8.54

 • (Ε) Για αντικατάσταση εκλογικού βιβλιαρίου λόγω φθοράς
  Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης
  για έκδοση εκλογικού βιβλιαρίου λόγω φθοράς.
 • Mια φωτογραφία στην περίπτωση που δεν υπάρχει πρόσφατη φωτογραφία καταχωρημένη στο σύστημα αρχείου πληθυσμού (αν ο/η αιτητής/αιτήτρια παρουσιαστεί αυτοπροσώπως, μπορεί να φωτογραφηθεί επιτόπου δωρεάν).
 • Tο φθαρμένο εκλογικό βιβλιάριο.
 • Tέλος έκδοσης € 8.54


(ΣΤ)
Για αντικατάσταση εκλογικού βιβλιαρίου λόγω συμπλήρωσης των σελίδων
 • Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης.
 • Mια φωτογραφία στην περίπτωση που δεν υπάρχει πρόσφατη φωτογραφία καταχωρημένη στο σύστημα αρχείου πληθυσμού (αν ο/η αιτητής/αιτήτρια παρουσιαστεί αυτοπροσώπως, μπορεί να φωτογραφηθεί επιτόπου δωρεάν).
 • Tο εκλογικό βιβλιάριο.

Μπορείτε να κατεβάσετε το έντυπο αίτησης από το κάτω μέρος αυτής της σελίδας, ενώ επίσης το έντυπο μπορεί να εξασφαλιστεί από τα κατά τόπους γραφεία των Eπαρχιακών Διοικήσεων, την Κεντρική Υπηρεσία Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) και τα Κέντρα Πολίτη (ΚΕ.ΠΟ) στα Κυπριακά Ταχυδρομεία.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Έντυπο για εγγραφη στον εκλογικό κατάλογο.pdf (File Size: 122,56Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
Οδηγίες υποβολής αίτησης για εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο.docx (File Size: 19,6Kb)

No documents found

Πληφοροφριακο συστημα εργανη

Απογραφή πληθυσμού 2021

Request for Information

Κατάργηση εγγυήσεων για άδεια εργασίας και εποχικής εργασίας

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

BREXIT

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤH

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

EU NATIONALS

Startup Visa

Προσωρινή προστασία

ΤΑΠΜ-Υπηρεσίες SMS

Invest Cyprus

η-ΣΑΠ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης

CSCA

Business in Cyprus