ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Τομέας Αρχείου Πληθυσμού


Υπηκοότητα

Οι αιτήσεις για απόκτηση ή αποκήρυξη της κυπριακής υπηκοότητας καθώς και παραχώρηση βεβαίωσης καθορισμού της υπηκοότητας υποβάλλονται στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, στις κατά τόπους Επαρχιακές Διοικήσεις και στις οικείες διπλωματικές αρχές (πρεσβείες και προξενεία). Ακολούθως, όλες διεκπεραιώνονται από τον Κλάδο Ιθαγενειών του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τα συνοδευτικά έγγραφα όλων ανεξαιρέτως των αιτήσεων θα πρέπει να είναι δεόντως επικυρωμένα, δηλαδή θα πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα «APOSTILE» αν προέρχονται από χώρες που έχουν υπογράψει τη Συνθήκη της Χάγης, ειδάλλως να είναι σφραγισμένα από το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας και από τη διπλωματική αποστολή της Κυπριακής Δημοκρατίας στη χώρα.- ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ
- ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΓΑΜΟΥ ΜΕ ΚΥΠΡΙΟ ΠΟΛΙΤΗ
- ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ
- ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ
- ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ / ΑΠΟΣΤΕΡΗΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ


Πίσω

_______________________________________________
© 2012 - 2022 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εσωτερικών
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης