ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Τομέας Μετανάστευσης


ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΑΕ

Με βάση την Συμφωνία Αποχώρησης, οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και τα εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών τους οι οποίοι άσκησαν το δικαίωμα τους σύμφωνα με του περί του Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία Νόμος του 2007 [7(I)/2007] και την Οδηγία 2004/38/ΕΚ, πριν την ημερομηνία αποχώρησης ή/και μέχρι το τέλος της μεταβατικής περιόδου, έχουν δικαίωμα διαμονής, εργασίας και ελεύθερης κυκλοφορίας και επίσης έχουν την δυνατότητα να συνεχίσουν να διαμένουν στην Δημοκρατία όπως και στο παρελθόν.

Οι άδειες διαμονής που κατέχουν οι υπήκοοι Ηνωμένου Βασιλείου και τα εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών τους, οι οποίες  έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την οδηγία 2004/38/ΕΚ, θα εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται ως αποδεικτικό του δικαιώματος διαμονής τους στην Κυπριακή Δημοκρατία και μετά την λήξη της μεταβατικής περιόδου ή/και μέχρι την εθελοντική αντικατάσταση τους με τα νέα έγγραφα.

Σημειώνεται ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει επιλέξει το εθελοντικό σύστημα (Declaratory system) με βάση το άρθρο 18(4) της Συμφωνίας Αποχώρησης, όπου οι δικαιούχοι υπήκοοι Ηνωμένου Βασιλείου και τα μέλη των οικογενειών τους, οι οποίοι είναι και αυτοί υπήκοοι Ηνωμένου Βασιλείου, δικαιούνται να διατηρήσουν τις προηγούμενες άδειες διαμονής τους ως Ευρωπαίοι πολίτες και έχουν επίσης το δικαίωμα εάν επιθυμούν να εξασφαλίσουν τα νέα έγγραφα διαμονής,  που θα εκδίδονται από τις 1.1.21 στους δικαιούχους της Συμφωνίας Αποχώρησης.


Οι υπήκοοι τρίτων χωρών οι οποίοι είναι εξαρτώμενα μέλη δικαιούχου της Συμφωνίας Αποχώρησης, έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν τις άδειες διαμονής τους ΜΕU2, μέχρι την λήξη τους και  κατόπιν υποχρεούνται να αιτηθούν για εξασφάλιση νέων εγγράφων διαμονής με βάση την Συμφωνία Αποχώρησης.

Πιο κάτω καταγράφονται συνοπτικά πληροφορίες που αφορούν στα έγγραφα διαμονής των δικαιούχων της Συμφωνίας Αποχώρησης, με βάση το άρθρο 18(4) της Συμφωνίας Αποχώρησης ΗΒ από την ΕΕ. Αναλυτικότερες πληροφορίες μπορούν να εντοπισθούν στα έγγραφα που υπάρχουν στο κάτω μέρος της παρούσας σελίδας.


Show details for Έγγραφο Διαμονής υπηκόων HB και μελών oικογ. που είναι πολίτεΈγγραφο Διαμονής υπηκόων HB και μελών oικογ. που είναι πολίτες ΗΒ

Show details for Έγγραφο Διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών, εξαρτώμενων πολίτη ΗΈγγραφο Διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών, εξαρτώμενων πολίτη ΗΒ

Show details for Έγγραφο Μόνιμης Διαμονής υπηκόων ΗΒ και μελών των οικογένειΈγγραφο Μόνιμης Διαμονής υπηκόων ΗΒ και μελών των οικογένειων τους

Για να κατεβάσετε και να ανοίξετε τα πιο κάτω αρχεία .rar απαιτείται να έχετε εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας το πρόγραμμα WINRAR (εάν δεν το έχετε εγκατεστημένο ήδη, για την εγκατάστασή του πατήστε εδώ).


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Brexit - Withdrawal Agreement explained.pdf (File Size: 2209,17Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
ΑΛΛΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ-OTER FAMILY MEMBERS.rar (File Size: 736,29Kb)
3.2020 FINAL 3.12.20 UPDATED.pdf
IMPLEMENTING THE WA_PUBLISHED V3 6.3.2020 FINAL 3.12.20 UPDATED.pdf (File Size: 442,15Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
booklet_brexit_2.pdf (File Size: 132,3Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
UKW1.rar (File Size: 2023,92Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
UKW2.rar (File Size: 2169,76Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
UKW3.rar (File Size: 2593,69Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
q-a-uk-citizens-declaratory-countries_en.pdf (File Size: 1102,91Kb)

No documents found
Πίσω

_______________________________________________
© 2012 - 2022 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εσωτερικών
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης