Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης
Ανακοινώσεις > Ανακοίνωση για παράταση των διευκολύνσεων που παρέχονταν σε υπηκόους τρίτων χωρών για είσοδο στη Δημοκρατία λόγω των περιορισμών στις πτήσεις ως αποτέλεσμα των μέτρων για καταπολέμηση του COVID-19

Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση για παράταση των διευκολύνσεων που παρέχονταν σε υπηκόους τρίτων χωρών για είσοδο στη Δημοκρατία λόγω των περιορισμών στις πτήσεις ως αποτέλεσμα των μέτρων για καταπολέμηση του COVID-19

16/04/2021

Το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης ενημερώνει το κοινό ότι, σε συνέχεια της ανακοίνωσης που έχει εκδώσει στις 22/03/2021, παρατείνεται η παροχή διευκολύνσεων που αφορούν στην άφιξη υπηκόων τρίτων χωρών, κατόχων αδειών διαμονής οι οποίοι παρέμειναν εκτός Δημοκρατίας για περίοδο πέραν των 3 μηνών λόγω των περιορισμών στις πτήσεις, μέχρι και την 30η Απριλίου 2021.

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 26 Μαρτίου 2021



CyprusFlighPass

Διευθέτηση Ραντεβού

Απογραφή πληθυσμού 2021

Κατάργηση εγγυήσεων για άδεια εργασίας και εποχικής εργασίας

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

BREXIT

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤH

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

EU NATIONALS

Startup Visa

ΤΑΠΜ-Υπηρεσίες SMS

Invest Cyprus

η-ΣΑΠ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης

CSCA

Business in Cyprus

Θεωρησεις εισοδου