Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης

Τομέας Μετανάστευσης


ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Επιτροπή Εργατικών Διαφορών

Σκοπός της εν λόγω επιτροπής είναι η εξέταση παραπόνων των αλλοδαπών εναντίον των εργοδοτών τους. Ο παραπονούμενος αλλοδαπός στην περίπτωση που έχει δίκαιο μπορεί να απασχοληθεί σε άλλο εργοδότη ενώ στην περίπτωση που έχει άδικο καλείται να αναχωρήσει από την Κύπρο ή απελαύνεται. Η επιτροπή αποτελείται από εκπρόσωπο του Αν. Διευθυντήτου Τμήματος και εκπροσώπους του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων και της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αστυνομίας.No documents found


Πληφοροφριακο συστημα εργανη

Απογραφή πληθυσμού 2021

Request for Information

Κατάργηση εγγυήσεων για άδεια εργασίας και εποχικής εργασίας

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

BREXIT

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤH

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

EU NATIONALS

Startup Visa

Προσωρινή προστασία

ΤΑΠΜ-Υπηρεσίες SMS

Invest Cyprus

η-ΣΑΠ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης

CSCA

Business in Cyprus