Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣΗ διάρκεια της τραπεζικής εγγυητικής θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δέκα (10) έτη. Σε περίπτωση που υποβάλλεται αίτηση για ανανέωση άδειας, τότε δεν απαιτείται η υποβολή νέας εγγυητικής, νοουμένου, βέβαια, ότι η εγγυητική που έχει ήδη υποβληθεί βρίσκεται σε ισχύ, δεν πλησιάζει στη λήξη της και καλύπτει την αιτούμενη διάρκεια διαμονής συν ένα (1) έτος.

Για τους φοιτητές ισχύουν διαφορετικές απαιτήσεις καθότι είναι δυνατή η υποβολή ομαδικής εγγυητικής.Πληφοροφριακο συστημα εργανη

Απογραφή πληθυσμού 2021

Request for Information

Κατάργηση εγγυήσεων για άδεια εργασίας και εποχικής εργασίας

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

BREXIT

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤH

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

EU NATIONALS

Startup Visa

Προσωρινή προστασία

ΤΑΠΜ-Υπηρεσίες SMS

Invest Cyprus

η-ΣΑΠ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης

CSCA

Business in Cyprus