Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης

Τομέας Μετανάστευσης


Εποχιακή Εργασία

Για να απασχοληθεί τρίτος υπήκοος στη Δημοκρατία με σκοπό την εποχιακή εργασία, θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Για την υποβολή των κατάλληλων αιτήσεων, πρέπει να συμπληρωθεί το κατά περίπτωση απαραίτητο έντυπο αίτησης, το οποίο θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κατά περίπτωση απαραίτητα έγγραφα.

Για την ετοιμασία της αίτησης και των εγγράφων ακολουθείστε τα πιο κάτω βήματα:


Βήμα 1:
Μελετήστε προσεκτικά τις παραγράφους που ακολουθούν των Βημάτων 1 μέχρι 8, ώστε να ενημερωθείτε για τη νομοθεσία και τις ισχύουσες διαδικασίες και να επιλέξετε ορθά την περίπτωση που σας ενδιαφέρει.


Βήμα 2:
Κατεβάστε στον υπολογιστή σας τα έγγραφα τα έγγραφα που βρίσκονται στο κάτω μέρος της σελίδας αυτής.

Βήμα 3:
Εκτυπώστε τα έγγραφα που κατεβάσατε. Από τις καταστάσεις συνοδευτικών εγγράφων επιλέξτε εκείνη που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας, ανάλογα με το για ποια άδεια ή άδειες θα υποβάλετε αίτηση.

Βήμα 4:
Αφού μελετήσετε τις καταστάσεις με τα συνοδευτικά έγγραφα, συλλέξτε τα έγγραφα που πρέπει να υποβάλετε.

Προσοχή στα έγγραφα που πρέπει να είναι πρωτότυπα και δεόντως επικυρωμένα/ πιστοποιημένα (σχετικά με την επικύρωση εγγράφων πατήστε εδώ).

Προσοχή, επίσης, στα έγγραφα που απαιτείται να εξασφαλισθούν από άλλα Τμήματα/Υπηρεσίες και στα έγγραφα που ενδέχεται να απαιτούνται από το εξωτερικό, η εξασφάλιση των οποίων ενδέχεται να απαιτεί χρόνο!

Βήμα 5:
Συμπληρώστε και υπογράψτε τα λοιπά έντυπα που ενδεχομένως να πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση.

Βήμα 6:
Συμπληρώστε όλα τα πεδία της αίτησης και υπογράψετέ την. Προσοχή στα μέρη της αίτησης που απαιτούν υπογραφές από τρίτα μέρη.

Βήμα 7:
Υποβάλετε την αίτηση και τα έγγραφα στα σημεία υποβολής αιτήσεων.


Show details for ΝομοθεσίαΝομοθεσία

Show details for Τι είναι η εποχιακή εργασίαΤι είναι η εποχιακή εργασία

Show details for Μέγιστη διάρκεια διαμονής για τους εποχιακούς εργαζόμενουςΜέγιστη διάρκεια διαμονής για τους εποχιακούς εργαζόμενους

Show details for Είσοδος στη Δημοκρατία με σκοπό την εποχιακή εργασίαΕίσοδος στη Δημοκρατία με σκοπό την εποχιακή εργασία

Show details for Είσοδος, διαμονή και εργασία για περίοδο μικρότερη των 90 ημεΕίσοδος, διαμονή και εργασία για περίοδο μικρότερη των 90 ημερών

Show details for Είσοδος, διαμονή και εργασία για περίοδο μεγαλύτερη των 90 ημΕίσοδος, διαμονή και εργασία για περίοδο μεγαλύτερη των 90 ημερών

Show details for Ανανέωση άδειας με σκοπό την εποχιακή εργασίαΑνανέωση άδειας με σκοπό την εποχιακή εργασία

Show details for Ανανέωση άδειας με σκοπό την εποχιακή εργασία λόγω αλλαγής Ανανέωση άδειας με σκοπό την εποχιακή εργασία λόγω αλλαγής εργοδότη


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word MESW1.doc (Μέγεθος Αρχείου: 4873,18Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
ΤΕΛΗ FEES ESW.xls (Μέγεθος Αρχείου: 32,13Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ.doc (Μέγεθος Αρχείου: 43,86Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ FIMAS.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 126,62Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΧΑΡΤΟΣΗΜΩΝ.xls (Μέγεθος Αρχείου: 28,05Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
Υψος εγγυητικής ανα χώρα.xls (Μέγεθος Αρχείου: 47,94Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
Επιστροφή τραπεζικής εγγύησης.doc (Μέγεθος Αρχείου: 193,78Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
ΣΥΝΟΔ ΕΓΓ MESW ΔΕΚ 17.doc (Μέγεθος Αρχείου: 114,23Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Δήλωση Διεύθυνσης Αλληλογραφίας Ver5.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 298,7Kb)

No documents found

Πληφοροφριακο συστημα εργανη

Απογραφή πληθυσμού 2021

Request for Information

Κατάργηση εγγυήσεων για άδεια εργασίας και εποχικής εργασίας

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

BREXIT

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤH

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

EU NATIONALS

Startup Visa

Προσωρινή προστασία

ΤΑΠΜ-Υπηρεσίες SMS

Invest Cyprus

η-ΣΑΠ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης

CSCA

Business in Cyprus